• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rejowiec Fabryczny

  Przeczytaj także...
  Szlak Mikołaja Reja - rowerowy szlak turystyczny na terenie województwa lubelskiego od Rejowca Fabrycznego do dworca PKP w Krasnymstawie.Szlak Stawów Kańskich - szlak turystyczny na terenie województwa lubelskiego od dworca PKP w Rejowcu Fabrycznym do Krynicy.
  Chełm (biał., ukr., ros. Холм [Chołm]) – miasto na prawach powiatu we wschodniej Polsce. Znajduje się w odległości 50 km od granicy z Białorusią i 25 km od granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku. Leży nad rzeką Uherką, lewym dopływem Bugu. Chełm jest po Lublinie drugim co do liczby ludności miastem w województwie lubelskim.

  Rejowiec Fabryczny (1954-57 gromada Morawinek) – miasto w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, siedziba gminy wiejskiej Rejowiec Fabryczny.

  W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa chełmskiego. Istnieje rzymskokatolicka parafia Podwyższenia Krzyża Świętego.

  Ma powierzchnię 14 km². Według danych GUS z 31 grudnia 2019 r. Rejowiec Fabryczny liczył 4386 mieszkańców.

  Ziemia chełmska – w okresie I Rzeczypospolitej jednostka administracyjna Królestwa Polskiego, wchodząca w skład województwa ruskiego. Ziemia chełmska posiadała status szczególny, zbliżony do województwa, dlatego w niektórych źródłach określana jest jako palatinatus chelmensis ("województwo chełmskie"). Przejawem autonomii ziemi chełmskiej była pozycja sejmiku chełmskiego, który obradował w terminach sejmików wojewódzkich i delegował posłów ziemskich bezpośrednio na sejm walny bez konsultacji z sejmikiem generalnym województwa ruskiego.Gromada Morawinek – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954-1972.

  Rejowiec Fabryczny powstał w 1958 r. z obszaru gromady Morawinek, otrzymując status osiedla. Prawa miejskie otrzymał w 1962 r..

  Miasto leży w obrębie Pagórów Chełmskich, na terenie stanowiącym w XVIII w. ziemię chełmską.

  Transport[ | edytuj kod]

  Załoga stacji PKP, 3 maja 1933

  Miasto stanowi znaczący węzeł kolejowy. Linie kolejowe łączą Rejowiec Fabryczny z Chełmem, Zamościem oraz Lublinem.

  Rejowiec – stacja kolejowa w Rejowcu Fabrycznym, w województwie lubelskim, w Polsce. Znajdują się tu 2 perony. Z tej stacji kursują pociągi bezpośrednie do stacji:Województwo chełmskie - jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Położone było we wschodniej Polsce, przy granicy z Ukrainą. Sąsiadowało z województwami: bialskopodlaskim, lubelskim i zamojskim. W nowym podziale administracyjnym, od 1999 roku ziemie dawnego województwa znalazły się w całości w nowym i większym województwie lubelskim. Siedzibą władz województwa chełmskiego był Chełm.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z 2002 Rejowiec Fabryczny ma obszar 14,36 km², w tym:

 • użytki rolne: 70%
 • użytki leśne: 1%
 • Miasto stanowi 0,81% powierzchni powiatu.

  Demografia[ | edytuj kod]

  w 2017 r. liczba mieszkańców Rejowca Fabrycznego wynosiła 4396). Dane z 30 czerwca 2017:

 • Piramida wieku mieszkańców Rejowca Fabrycznego w 2014 roku.

 • Piramida wieku Rejowiec Fabryczny.png

  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Rejowcu Fabrycznym - parafia rzymskokatolicka w Rejowcu Fabrycznym, należąca do archidiecezji lubelskiej i Dekanatu Chełm - Zachód. Została erygowana 1 czerwca 1981 z terytoriów parafii Pawłów i Rejowiec Osada. Kościół parafialny wybudowany w latach 1981-1994 według projektu architekta Stanisława Machnika z Lublina. Mieści się przy ulicy Jana Pawła II.

  Przedsiębiorstwa z siedzibą w Rejowcu Fabrycznym[ | edytuj kod]

 • Zakład Cementownia Rejowiec należący do Grupy Ożarów SA
 • Reybud Sp. z o.o. – producent okien, skład budowlany
 • PB Pawłowianka – przedsiębiorstwo bednarskie
 • CERAMIT – pracownia garncarska
 • Sport[ | edytuj kod]

 • Sparta Rejowiec Fabryczny – klub sportowy w Rejowcu Fabrycznym
 • Administracja[ | edytuj kod]

  Rejowiec Fabryczny jest członkiem stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich.

  Dwór Kiwerskich – dwór w Rejowcu Fabrycznym zbudowany w 1895 roku przez Mieczysława Morawskiego. Po jego śmierci dobra objął jego zięć Jan Kiwerski. Przy dworze założono park ze szpalerami grabów, świerków i kasztanowców. W budynku znajduje się obecnie siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury "Dworek". Jest to parterowy, murowany budynek z gankiem. Mieści się przy ulicy Lubelskiej.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  Zabytki[ | edytuj kod]

 • Dwór Kiwerskich w Rejowcu Fabrycznym
 • Szlaki turystyczne[ | edytuj kod]

  Pieszy szlak turystyczny: szlak turystyczny żółtySzlak Ariański

  Rowerowy szlak turystyczny: Szlak Mikołaja Reja

  Szlak Stawów Kańskich

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wyniki badań bieżących - Baza Demografia - Główny Urząd Statystyczny, demografia.stat.gov.pl [dostęp 2020-07-19].
  2. Dz.U. z 1957 r. nr 59, poz. 317
  3. Dz.U. z 1962 r. nr 41, poz. 188
  4. Nowa encyklopedia powszechna PWN, tom 5, red. nacz. Barbara Petrozolin-Skowrońska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 487. ​ISBN 83-01-11968-3
  5. Jan Dobrzański (red.): Lubelszczyzna w tysiącleciu Polski. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1966, s. 90.
  6. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  7. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].
  8. Rejowiec Fabryczny w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-01-09] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  9. Członkowie (pol.). Unia Miasteczek Polskich. [dostęp 2016-01-06].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Miasto Rejowiec Fabryczny
 • Stajne i Stajne Majdan, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XI: Sochaczew – Szlubowska Wola, Warszawa 1890, s. 178.
 • Gmina Rejowiec Fabryczny (do 1954 gmina Pawłów) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.
  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Dobrzański (ur. 30 grudnia 1901 w Wierzblanach, zm. 5 lipca 1997 w Lublinie) – polski historyk wychowania i pedagog. Doktor habilitowany nauk humanistycznych o specjalności historia oświaty i wychowania. Profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był czołowym polskim historykiem wychowania oraz jednym z organizatorów nauki i powojennego szkolnictwa wyższego w Lublinie.
  Województwo lubelskie – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego Polski o powierzchni 25 122,49 km². Obejmuje obszar Niziny Południowopodlaskiej, Polesia Wołyńskiego, Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Wołyńskiej i Kotliny Sandomierskiej. Zamieszkuje je 2,15 mln osób. Siedzibą władz wojewódzkich jest Lublin.
  Powiat chełmski - powiat w Polsce (województwo lubelskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Chełm.
  Grupa Ożarów SA - producent cementu, w którego skład wchodzą dwie cementownie w Karsach koło Ożarowa i Rejowcu Fabrycznym. Przedsiębiorstwo jest częścią irlandzkiej grupy kapitałowej CRH plc.
  Zamość (łac. Zamoscia, ukr. Замостя, ros. Замость (Замостье), jid.זאמאשטש) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej części województwa lubelskiego. Jest jednym z większych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych województwa, a zwłaszcza Zamojszczyzny. Za sprawą unikalnego zespołu architektoniczno-urbanistycznego Starego Miasta bywa nazywany "Perłą Renesansu", "Miastem Arkad" i "Padwą Północy". Pod względem liczby ludności zajmuje w województwie 3. pozycję (65 612 mieszkańców), natomiast pod względem powierzchni plasuje się na 10. miejscu. W 1992 roku zamojskie Stare Miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
  Pagóry Chełmskie (845.32) – to na szeroko pojętej Lubelszczyźnie region skrajny pod względem rozbicia. Tak bardzo zaawansowane efekty erozji i denudacji umożliwione zostały litologią (występowaniem kredy piszącej), a zapewne i tektoniką. To rozbicie rośnie ku północy; w części południowej można mówić jeszcze o grzbietach kredowych, podczas gdy na północy formy wypukłe zmieniają się w góry wyspowe.
  Prawa miejskie – zbiór praw dotyczący mieszkańców miasta, szczególnie istotny w średniowieczu, gdyż wyjmował mieszczan spod jurysdykcji prawa ziemskiego (tzw. prawo dworskie).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.87 sek.