• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rejon solecznicki  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Rejon trocki (lit. Trakų rajono savivaldybė dosłownie samorząd rejonu trockiego) – rejon w południowo-wschodniej Litwie.Koleśniki (lit. Kalesninkai) – miasteczko na Litwie, w pobliżu granicy z Białorusią. Siedziba starostwa Koleśniki. Leżą nad rzeką Tura, dopływem Wersoki. W 1643 powstała tu kaplica, następnie wybudowano dwa kościoły. Zostały one zamknięte po stłumieniu powstania listopadowego. 11 listopada 1922 zaś odprawiono pierwszą mszę w nowym kościele. 1 listopada 1943 77 Pułk Piechoty AK, pod dowództwem Tadeusza Binkowicza rozbił posterunek żandarmerii w Koleśnikach.

  Rejon solecznicki (lit. Šalčininkų rajono savivaldybė dosł. samorząd rejonu Soleczniki) – rejon w południowo-wschodniej Litwie w okręgu wileńskim.

  Rejon zamieszkuje 31 223 Polaków, co stanowi 80% jego ludności (2001).

  Spis treści

 • 1 Zarys geograficzny
 • 2 Ukształtowanie terenu i gleby
 • 3 Rzeki, wody i klimat
 • 4 Świat roślinny i zwierzęcy
 • 5 Ochrona przyrody
 • 6 Bogactwa mineralne
 • 7 Ludność, stosunki narodowościowe
 • 7.1 Skład etniczny
 • 8 Gospodarka, rolnictwo
 • 9 Komunikacja
 • 10 Podział administracyjny
 • 11 Oświata i kultura
 • 12 Język
 • 13 Turystyka i rekreacja
 • 14 Znane postacie związane z rejonem
 • 15 Bibliografia
 • 16 Linki zewnętrzne
 • Tatarzy (nazwa własna: Tatarlar / Татарлар) – grupa ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.

  Zarys geograficzny[]

  Rejon solecznicki położony jest w południowo-wschodniej części Litwy w okręgu wileńskim. Od północy i zachodu rejon graniczy z rejonem orańskim (okręg olicki) i rejonami trockim i wileńskim z okręgu wileńskiego. Od wschodu i południa z Białorusią (obwód grodzieński, rejony: ostrowiecki, werenowski, iwiejski i oszmiański).

  Klimat kontynentalny – jeden z podstawowych rodzajów klimatu. Kształtuje się w głębi lądu. Wyróżnia się największą dobową oraz roczną amplitudą temperatury powietrza. Lata są upalne, a zimy surowe, mroźne. Wraz ze zwiększaniem się odległości od morza maleje wilgotność powietrza, przeciętne zachmurzenie nieba oraz ilość opadów. Zwiększone jest za to zapylenie powietrza.Kozibród (Tragopogon L.) – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych. Gatunkiem typowym jest Tragopogon pratensis L..

  Ośrodek administracyjny: Soleczniki (45 km na południe od Wilna). Rejon zajmuje powierzchnię 1 492 km², z czego 44,71% to tereny rolne, 43,77% lasy, 2,21% miasta i osiedla, 2,41% tereny przemysłowe, 5,16% to obszary o innym przeznaczeniu. Rejon solecznicki ma rozciągłość z zachodu na wschód 67,5 km (Pozgrynda – Narwiliszki) i 42 km z północy na południe (Igłojcie – Ryndziuny).

  Podborze (lit. Pabarė) − wieś na Litwie, w rejonie solecznickim, położona w Puszczy Rudnickiej, 21 km na zachód od Solecznik, zamieszkana przez 395 ludzi. Przed II wojną światową w Polsce, w powiecie lidzkim województwa nowogródzkiego.Rejon oszmiański (biał. Ашмя́нскі раён, Aszmianski rajon, ros. Ошмя́нский райо́н, Oszmianskij rajon) – rejon w zachodniej Białorusi, w obwodzie grodzieńskim.

  W rejonie znajdują się kościoły i pałacyki, kamienie prahistoryczne i starożytne kurhany, unikalna zabudowa starych wsi. Dane statystyczne wykazują istnienie 280 zabytków kultury, wśród których jest m.in. 13 kościołów, dwie cerkwie, kaplice, zabudowania dawnych zespołów pałacowych i dworskich.

  Sasanka otwarta, sasanka dzwonkowata (Pulsatilla patens (L.) Mill.) – gatunek rośliny należący do rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae Juss.).Ukraińcy (Українці) – naród słowiański mieszkający w Europie Wschodniej, głównie w granicach Ukrainy (także w państwach sąsiednich: w Rosji, Białorusi, Polsce, Słowacji i Mołdawii), zaliczający się do Słowian wschodnich. Ukraińcy są (obok Rosjan i Białorusinów) potomkami Rusinów, zamieszkujących Ruś Kijowską .


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rejon ostrowiecki (biał. Астраве́цкі раён, Astrawiecki rajon, ros. Острове́цкий райо́н, Ostrowieckij rajon) – rejon w zachodniej Białorusi, w obwodzie grodzieńskim.
  Rosjanie (ros. русские / russkije) – naród wschodniosłowiański, zamieszkujący głównie Rosję oraz inne kraje byłego Związku Radzieckiego, przede wszystkim: Ukrainę, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan, Łotwę, Kirgistan, Estonię, Litwę, Mołdawię i Naddniestrze oraz Turkmenistan. Znaczące diaspory znajdują się w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Brazylii i Niemczech.
  Rudniki (lit. Rudninkai) – wieś na Litwie w gminie Soleczniki, okręg wileński. Nazwę od nich wzięła Puszcza Rudnicka.
  Adam Bernard Mickiewicz herbu Poraj (ur. 24 grudnia 1798 w Zaosiu lub Nowogródku, zm. 26 listopada 1855 w Konstantynopolu) – polski poeta, działacz i publicysta polityczny, wolnomularz. Obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego uważany za największego poetę polskiego romantyzmu (grono tzw. Trzech Wieszczów) oraz literatury polskiej w ogóle, a nawet za jednego z największych na skalę europejską. Określany też przez innych, jako poeta przeobrażeń oraz bard słowiański. Członek i założyciel Towarzystwa Filomatycznego, mesjanista związany z Kołem Sprawy Bożej Andrzeja Towiańskiego. Jeden z najwybitniejszych twórców dramatu romantycznego w Polsce, zarówno w ojczyźnie, jak i w zachodniej Europie porównywany do Byrona i Goethego. W okresie pobytu w Paryżu był wykładowcą literatury słowiańskiej w Collège de France. Znany przede wszystkim jako autor ballad, powieści poetyckich, dramatu Dziady oraz epopei narodowej Pan Tadeusz uznawanej za ostatni wielki epos kultury szlacheckiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
  Soleczniki (lit. Šalčininkai) – miasto na Litwie, 45 km na południe od Wilna, nad Solczą. Leży przy granicy z Białorusią. Ludność: 6,7 tys. mieszkańców (2005). Centrum gminy rejonowej Soleczniki.
  Gleba, pedosfera – biologicznie czynna powierzchniowa (do 2 m miąższości) warstwa skorupy ziemskiej, powstała w procesie glebotwórczym ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych. Gleba składa się z części mineralnej i organicznej. Częścią gleby są organizmy glebowe.
  Narwiliszki (lit. Norviliškės) − wieś w gminie Dziewieniszki gminy rejonowej Soleczniki Litwy, leżąca w pobliżu granicy państwowej z Białorusią.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.