• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rejon głębocki

  Przeczytaj także...
  Udział (błr. Удзела, Udziela; ros. Удело, Udelo) – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, niecałe 13 km na północny-zachód od Głębokiego. Jest siedzibą sielsowietu Udział.Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
  Prozoroki (biał. Празарокі) – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim; do 1945 w Polsce, w województwie wileńskim, w powiecie dziśnieńskim, siedziba gminy Prozoroki.

  Rejon głębocki (biał. Глыбо́цкі раё́н, Hłybocki rajon, ros. Глубо́кский райо́н, Głubocki rajon) – rejon w północnej Białorusi, w obwodzie witebskim. Leży na terenie dawnego powiatu dziśnieńskiego.

  Geografia[]

  Rejon głębocki ma powierzchnię 1759,58 km². Lasy zajmują powierzchnię 452,70 km², bagna 108,11 km², obiekty wodne 54,51 km².

  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).Podświle - osiedle typu miejskiego na Białorusi na obszarze dawnej Willeńszczyzny, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, na wschód od Głębokich, przy trasie linii kolejowej Wołkowysk-Lida-Mołodeczno-Połock (stacja kolejowa "Podświle"). Ok. 2,2 tys. mieszkańców (2010).

  Demografia[]

 • 1969: 62 300
 • 2006: 45 400
 • Przypisy

  1. Gosudarstwiennyj ziemielnyj kadastr po sostojaniju na 1 janwaria 2011 g. (ros.). Państwowy Komitet ds. Nieruchomości Republiki Białorusi. [dostęp 2011-05-19].

  Podział administracyjny[]

  Rejon składa się z 13 sielsowietów:

 • Hołubicze - sielsowiet Hołubicze (biał.: Галубіцкі сельсавет, ros.: Голубичский сельсовет, s. hołubicki): 1 agromiasteczko, 21 wsi i 5 chutorów
 • Koroby - sielsowiet Koroby (biał.: Карабоўскі сельсавет, ros.: Коробовский сельсовет, s. korobski): 1 agromiasteczko, 35 wsi i 1 chutor
 • Łomasze - sielsowiet Łomasze (biał.: Ломашаўскі сельсавет, ros.: Ломашевский сельсовет, s. łomaszewski): 1 agromiasteczko, 12 wsi i 2 chutory
 • Obrąb - sielsowiet Obrąb (biał.: Абрубскі сельсавет, ros.: Обрубский сельсовет, s. obrębski): 14 wsi i 4 chutory
 • Jeziorce - sielsowiet Jeziorce (biał.: Азярэцкі сельсавет, ros.: Озерецкий сельсовет, s. jeziorecki): 2 agromiasteczka i 22 wsie
 • Plissa - sielsowiet Plissa (biał.: Пліскі сельсавет, ros.: Плисский сельсовет, s. plisski): 1 agromiasteczko, 42 wsie i 8 chutorów
 • Podświle - sielsowiet Podświle (biał.: Падсьвільскі сельсавет, ros.: Подсвильский сельсовет, s. podświlski): 36 wsi i 3 chutory
 • Prozoroki - sielsowiet Prozoroki (biał.: Празароцкі сельсавет, ros.: Прозорокский сельсовет, s. prozorocki): 2 agromiasteczka, 18 wsi i 14 chutorów
 • Psuja - sielsowiet Psuja (biał.: Псуеўскі сельсавет, ros.: Псуевский сельсовет, s. psujewski): 1 agromiasteczko, 22 wsie i 8 chutorów
 • Udział - sielsowiet Udział (biał.: Удзелаўскі сельсавет, ros.: Уделовский сельсовет, s. udzielski): 1 agromiasteczko i 34 wsie
 • Uzrecze - sielsowiet Uzrecze (biał.: Узрэцкі сельсавет, ros.: Узречский сельсовет, s. uzrecki): 1 agromiasteczko i 23 wsie
 • Zalesie - sielsowiet Zalesie (biał.: Залескі сельсавет, ros.: Залесский сельсовет, s. zaleski): 25 wsi i 5 chutorów
 • Ziabki - sielsowiet Ziabki (biał.: Зябкаўскі сельсавет, ros.: Зябковский сельсовет, s. ziabkowski): 20 wsi i 12 chutorów
 • Linki zewnętrzne[]

 • Lista zabytków
 • Rejon głębocki na stronie internetowej Radzima.net
 • Chutor (gwar. futor, ros. Хутoр, ukr. Хутір) – odosobniony, najczęściej niewielki punkt osadniczy; znaczenie tego słowa zmieniało się w różnych okresach historycznych. W XVI–XVII wieku mianem chutoru określana była jednozagrodowa osadnicza posiadłość wiejska na słabo zaludnionych obszarach Rosji, położona wśród pól lub stepów, złożona z jednego lub kilku zabudowań i stanowiących jedno gospodarstwo. W okresie późniejszym chutor oznaczał także przysiółek osiedla albo stanicy kozackiej. Na terenach Polski i innych krajów o większej gęstości zaludnienia do pewnego stopnia (w zakresie odosobnienia, rzadziej rozmiarów) chutorowi odpowiadał folwark.Język białoruski (biał. беларуская мова, biełaruskaja mowa) – należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Liczba osób posługujących się tym językiem wynosi około 9 milionów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sielsowiet (ros. сельсовет, сельский совет; białorus. сельсавет, сельскi савет; ukr. сільрада, сільська рада) – organ władzy lub jednostka administracyjno-terytorialna w niektórych państwach byłego ZSRR, a w przeszłości – w całym ZSRR.
  Sielsowiet Prozoroki (s. prozorocki, biał. Празароцкі сельсавет, ros. Прозорокский сельсовет) – sielsowiet na Białorusi, w rejonie głębockim obwodu witebskiego.
  Agromiasteczko (ros. aгрогородок, agrogorodok; biał. aграгарадок, ahraharadok) – osiedle rolnicze budowane na podstawie rozplanowania miejskiego, stanowiące centrum mieszkaniowo-administracyjno-gospodarczo-usługowe.
  Sielsowiet Koroby (s. korobski, biał. Карабоўскі сельсавет, ros. Коробовский сельсовет) – sielsowiet na Białorusi w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim.
  Obwód witebski (biał. Віцебская вобласць, Ві́цебская во́бласьць, Wiciebskaja wobłasć, Wiciebskaja wobłaść) – obwód Białorusi leżący w jej północnej części przy granicy z Litwą, Łotwą i Rosją. Stolicą obwodu jest Witebsk.
  Powiat dziśnieński - powiat pod Zarządem Cywilnym Ziem Wschodnich od 24 października 1919 r., został włączony do Okręgu Wileńskiego. Tymczasową siedzibą władz powiatu zostało Głębokie. 7 listopada 1920 r. pod Zarządem Terenów Przyfrontowych i Etapowych z powiatu wyłączono gminy: Postawy i Łuck do nowo utworzonego powiatu duniłowickiego. Następnie od 19 lutego 1921 r. w województwie nowogródzkim II Rzeczypospolitej. Jego siedzibą było miasto Głębokie. 13 kwietnia 1922 r. wyłączono powiat dziśnieński z województwa nowogródzkiego i przyłączono do Ziemi Wileńskiej, z której 20 stycznia 1926 r. utworzono województwo wileńskie.
  Koroby 2 (błr. Карабы 2, Karaby 2; ros. Коробы 2, Koroby 2) – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, 10 km na zachód od Głębokiego. Wchodzi w skład sielsowietu Koroby.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.