• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rejencja kwidzyńska - 1939-1945

  Przeczytaj także...
  Rypin (niem. - Rippin) – miasto i gmina we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie rypińskim.III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).
  Powiat Rosenberg i. Westpr., Powiat Rosenberg in Westpreußen, Powiat Rosenberg (niem. Landkreis Rosenberg, Kreis Rosenberg, Landkreis Rosenberg i. Westpr., Landkreis Rosenberg in Westpreußen, Kreis Rosenberg i. Westpr., Kreis Rosenberg in Westpreußen; pol. powiat suski) – istniejący od 1818 do 1945 powiat z siedzibą w Suszu (niem. Rosenberg in Westpreußen). Teren powiatu leży obecnie w województwach pomorskim oraz warmińsko-mazurskim.
  Mapa Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie z rejencjami i miastami powiatowymi
  Położenie Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie względem przedwojennych granic Polski

  Rejencja kwidzyńska (niem. Regierungsbezirk Marienwerder) – niemiecka jednostka administracyjna istniejąca w latach 1939–1945 jako jedna z rejencji Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie.

  Okręg Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie (niem. Reichsgau Danzig-Westpreußen) – jednostka administracyjna utworzona podczas II wojny światowej przez władze III Rzeszy na obszarze Pomorza Nadwiślańskiego. Prowincja powstała z połączenia: anektowanych przez III Rzeszę obszarów województwa pomorskiego, terytorium Wolnego Miasta Gdańska i Rejencji Zachodniopruskiej prowincji Prusy Wschodnie. Kres istnieniu Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie przyniosła w 1945 ofensywa styczniowa Armii Czerwonej.Armia Czerwona, ros. Красная Армия, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA), od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская армия, stosowane również tłumaczenie Armia Sowiecka) – wojska lądowe Sił Zbrojnych ZSRR, istniejące do grudnia 1991 (przemianowane m.in. na Wojska Lądowe Republiki Białoruś, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej oraz wojska lądowe każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).

  Historia[]

  Rejencja powstała w 1939, po napaści na Polskę z przekształcenia dotychczasowej rejencji zachodniopruskiej Prus Wschodnich, objęła także południowo-wschodnie tereny województwa pomorskiego (okolice Rypina). Powiat elbląski i miasto Elbląg z rejencji zachodniopruskiej trafiły do gdańskiej. Została wyzwolona przez Armię Czerwoną i częściowo powróciła do przedwojennych jednostek polskiej administracji a częściowo do nowopowołanego Okręgu IV (Mazurskiego) Ziem Odzyskanych w 1945 roku.

  Powiat Graudenz (niem. Landkreis Graudenz, Kreis Graudenz; pol. powiat grudziądzki) – dawny powiat na terenie Prus istniejący od 1818 do 1920. Należał do rejencji kwidzyńskiej, w prowincji Prusy Zachodnie. Siedzibą powiatu było miasto Graudenz. Teren powiatu leży obecnie w województwie kujawsko-pomorskim.Powiat Stuhm (niem. Landkreis Stuhm, Kreis Stuhm; pol. powiat sztumski) – dawny powiat na terenie kolejno Prus, Cesarstwa Niemieckiego, Republiki Weimarskiej oraz III Rzeszy Niemieckiej, istniejący od 1818 do 1945. Należał do rejencji kwidzyńskiej, w prowincji Prusy Zachodnie. Siedzibą powiatu było miasto Stuhm. Teren powiatu leży obecnie w województwie pomorskim.

  Podział administracyjny[]

  Miasta wydzielone[]

 • Graudenz
 • Powiaty[]

 • Landkreis Briesen
 • Landkreis Graudenz
 • Landkreis Leipe
 • Landkreis Marienburg
 • Landkreis Marienwerder
 • Landkreis Neumark
 • Landkreis Rippin
 • Landkreis Rosenberg i. Westpr.
 • Landkreis Strasburg
 • Landkreis Stuhm

 • Prusy Wschodnie (niem. Ostpreußen) – część Królestwa Pruskiego, a potem zjednoczonych w XIX w. Niemiec (do 1945 r.). Prowincja Prusy Wschodnie powstała w 1772 r. z części ziem Polski (Warmii) oraz Prus Książęcych (z wyłączeniem Kwidzyna). Stolicą prowincji był Królewiec. W maju 1939 roku prowincja miała powierzchnię 36 991,71 km² i liczyła 2 488 122 mieszkańców.Rejencja gdańska (niem. Regierungsbezirk Danzig) – niemiecka jednostka administracyjna istniejąca w latach 1939–1945 jako jedna z rejencji Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat Marienwerder (niem. Landkreis Marienwerder, Kreis Marienwerder; pol. powiat kwidzyński) – istniejący od 1816 do 1945 powiat z siedzibą w Kwidzynie (niem. Marienwerder). Teren powiatu znajduje się obecnie w województwie pomorskim.
  Rejencja zachodniopruska (niem. Regierungsbezirk Westpreußen) – pruska i niemiecka jednostka administracyjna istniejąca w latach 1920–1939 jako jedna z czterech rejencji prowincji Prusy Wschodnie.
  Ziemie Odzyskane (początkowo także: Postulowane lub Powracające) – termin używany po II wojnie światowej na określenie ziem zachodnich i północnych współczesnej Polski, które zgodnie z postanowieniami konferencji poczdamskiej poddano polskiej jurysdykcji. Używany często przez propagandę PRL.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.