• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Reinhold Platz

  Przeczytaj także...
  Palnik acetylenowo-tlenowy – urządzenie techniczne do spawania i cięcia metali. Wysoka temperatura osiągana jest w wyniku spalania mieszaniny acetylenu i tlenu wylatujących z dyszy palnika. Gazy przechowywane są osobno w wysokociśnieniowych butlach (acetylen w żółtej, czasami brązowej a tlen w niebieskiej), do których przymocowane są zawory redukcyjne, gaz transportowany jest za pomocą gumowych węży do palnika.Badania w locie (równoważnie oblot, lot doświadczalny) to szczególna odmiana lotu podczas której pilot doświadczalny (czasami pilot liniowy mający stosowne uprawnienia) bada właściwości i zachowanie się statku powietrznego celem wykrycia i zdiagnozowania ewentualnych nieprawidłowości w zakresie stateczności, sterowności, obciążeń i osiągów, charakterystyki przeciągnięcia i korkociągu, drgań, zgodności z przepisami (np. FAR), przed dopuszczeniem statku powietrznego do eksploatacji.
  Anton Herman Gerard (Anthony) Fokker (ur. 6 kwietnia 1890 r. w Blitar w Holenderskich Indiach Wschodnich, zm. 23 grudnia 1939 r. w Nowym Jorku w USA) – holenderski pionier lotnictwa, konstruktor i producent samolotów. W 1925 skonstruował pierwszy trójsilnikowy samolot pasażerski .

  Reinhold Platz (ur. 16 stycznia 1886 w Cottbus, zm. 15 września 1966 w Ahrensburgu) – niemiecki konstruktor lotniczy, główny konstruktor przedsiębiorstwa Fokker, twórca sławnych myśliwców z okresu I wojny światowej, w szczególności Fokkera D.VII.

  W 1904 roku nauczył się spawać nowatorską wówczas metodą z użyciem palnika acetylenowo-tlenowego, opracowaną przez Edmonda Fouchego, który – doceniając jego umiejętności, w tym spawania aluminium – wysyłał go do wielu krajów Europy by demonstrował nową technikę, co pozwoliło Platzowi zyskać wielkie doświadczenie (m.in. praktykował spawając konstrukcje samolotów dla kilku samodzielnych pilotów i pionierów lotnictwa m.in. dla Hermanna Dornera i Gabriela Poulain). Dzięki temu doświadczeniu dostał w 1912 roku pracę w zakładach Fokkera. Wczesne spawy były nader zawodne i niemieckie lotnictwo podchodziło do takich łączeń bardzo nieufnie, ale po serii badań, konstrukcje Fokkera, oparte na pracach Platza, udowodniły swoją solidność i bezpieczeństwo.

  Fokker Dr.I – niemiecki jednomiejscowy samolot myśliwski, trójpłatowiec z okresu I wojny światowej który powstał w odpowiedzi na pojawienie się w lutym 1917 brytyjskiego trójpłatowca Sopwith Triplane, jednak nie był jego kopią, tylko samodzielnym projektem. Samolot został zaprojektowany przez Antona Fokkera i szefa warsztatu doświadczalnego zakładów Fokkera Reinholda Platza. Wyprodukowano 320 egzemplarzy. Górnopłat typu parasol – typ górnopłatu ze skrzydłem niezamocowanym bezpośrednio do kadłuba ale umieszczone nad nim i połączone z kadłubem zastrzałem bądź umieszczone na pylonie.

  W 1915 roku Platz został awansowany na szefa działu konstrukcji eksperymentalnych, a rok później – na konstruktora. Anton Fokker oficjalnie nigdy nie mianował „głównego konstruktora” i osobiście prowadził rozmowy z przedstawicielami władz i podwykonawcami. Trudno jasno ocenić wkład Fokkera, Platza i innych współpracowników w konstrukcje przedsiębiorstwa. Najprawdopodobniej Fokker, doskonały pilot, sugerował ogólny kształt nowej maszyny, Platz na tej podstawie konstruował prototyp, do którego Fokker – po oblocie – sugerował poprawki, aż maszyna była wystarczająco dopracowana, by kierować ją do produkcji seryjnej. Ani Fokker ani Platz nie mieli technicznego wykształcenia, ale uzupełniali nawzajem swoje doświadczenia – pierwszy pilota, drugi – technologa i praktyka konstrukcji.

  Połączenie spawane – rodzaj złącza powstającego w procesie fizycznym łączenia materiałów poprzez ich miejscowe stopienie i zestalenie. Stosowane np. do łączenia metali (głównie stali) i tworzyw sztucznych. Przy spawaniu zwykle dodaje się spoiwo spawalnicze, tj. stapiający się wraz z materiałem rodzimym materiał dodatkowy, wypełniający spoinę.Fokker – holenderskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją samolotów, założone 22 lutego 1912 roku przez Antona Fokkera.

  Pod kierownictwem Platza przedsiębiorstwo Fokkera zbudowało wiele samolotów, noszących wewnętrzne oznaczenia od V.1 do V.45. W 1917 roku Platz został dyrektorem zakładów Fokkera w Schwerin, zatrudniających 1500 osób. W swoich konstrukcjach rozwijał użycie płata o grubym profilu, opartym na dźwigarze o skrzynkowej budowie, lekkim, ale bardzo wytrzymałym. Pierwszą seryjną maszyną wykorzystującą taką konstrukcję, był trójpłatowiec Fokker Dr.I. Kolejnymi były dwupłatowe Fokker D.VI, i najsławniejsza konstrukcja Platza – D.VII. Samoloty te obywały się bez zewnętrznych usztywnień w postaci zastrzałów czy drutów, co zmniejszało opory. Fokker D.VII był łatwy w pilotażu, solidny, niezwykle zwrotny i o wielkiej możliwości manewru pionowego, nawet na dużych wysokościach. Dzięki swoim zaletom był tak groźny dla lotnictwa Ententy, że jako jedyny został wymieniony w akcie zawieszenia broni: Niemcy zostały zobowiązane do wydania swojego lotnictwa Aliantom, „w szczególności aparatów typu D.VII”. Kolejna konstrukcja Platza, górnopłat D.VIII wygrał kolejny konkurs na myśliwiec urządzony przez lotnictwo niemieckie, ale ze względu na zakończenie wojny, nie został w pełni sprawdzony operacyjnie. Po serii katastrof spowodowanych niedbałym wykonawstwem w fabryce Perzina, której Fokker zlecił budowę płatów dla swych samolotów, Platz przejął nadzór nad produkcją także w tych zakładach, podnosząc standardy jakości i zapewniając solidność produktów.

  Fokker D.VIII (E.V) - jednomiejscowy, górnopłatowy samolot myśliwski o konstrukcji mieszanej produkcji Fokkera z okresu I wojny światowej, skonstruowany przez Reinholda Platza. Produkcja seryjna – typ produkcji, w którym liczba wyrobów wykonywanych jednorazowo jest większa i tworzy tzw. partię lub serię. Produkcja seryjna może być niepowtarzalna, czyli jednorazowa lub powtarzalna w okresie powtarzalności. Okresy powtarzalności mogą być jednakowe, np. co miesiąc lub co kwartał, albo zmienne nieregularne może to być produkcja seryjna rytmiczna lub nierytmiczna. W zależności od liczby sztuk wyrobu, wykonywanych jednakowo serii, rozróżnia się produkcję drobno-, mało-, średnio- lub wielkoseryjną.

  Po wojnie Platz wyemigrował wraz z Fokkerem do Holandii, gdzie kontynuował projektowanie samolotów i zarządzanie produkcją. Pierwsza cywilna konstrukcja Platza, prototypowy V.44, był oparty o powiększoną konstrukcję myśliwca D.VIII z miejscami dla dwóch członków załogi i czterech pasażerów w otwartych kabinach. Rozwiązanie takie, typowe dla samolotów ówczesnych wojskowych było nieakceptowalne dla maszyny pasażerskiej i pierwszy seryjny samolot tej klasy, F.II został wyposażony w zamkniętą kabinę. Platz ulepszył następnie projekt, tworząc wygodny, choć wciąż niewielki (pięciomiejscowy) samolot F.III. Oba samoloty, o mieszanej, drewniano-metalowej konstrukcji, też miały charakterystyczne dla maszyn Platza, wolnonośne grube skrzydła i kadłuby ze stalowych rur. Najbardziej udany z samolotów Fokkera z lat 20. – Fokker F.VII nie był konstrukcji Platza, aczkolwiek ten był odpowiedzialny za poprawioną wersję F.VIIa i zbudowanie trójsilnikowej wersji (F.VIIa/3m). Wykorzystując dostępność silniejszych jednostek napędowych Platz zbudował następnie większy dwusilnikowy F.VIII, uzyskując, dzięki likwidacji dziobowego silnika lepszą aerodynamikę kadłuba i zmniejszenie hałasu, co wiązało się z większym komfortem pasażerów.

  Profil lotniczy – obrys przekroju skrzydła samolotu, łopaty śmigła itp. w płaszczyźnie prostopadłej do osi biegnącej wzdłuż rozpiętości skrzydła (lub promienia śmigła czy wirnika). Cechą charakterystyczną profilu lotniczego jest zdolność do efektywnego wytwarzania siły nośnej pod wpływem powietrza opływającego profil (płat).International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  W marcu 1931 roku odszedł z firmy na emeryturę.

 • Samoloty konstrukcji Reinholda Platza
 • Trójpłatowy myśliwiec Dr.I

 • D.VII – najgroźniejszy myśliwiec I wojny światowej

 • Górnopłat typu parasol – Fokker D.VIII

 • Pasażerski F.VIII z 1927 roku

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Rozejm w Compiègne − kończący I wojnę światową układ rozejmowy pomiędzy Ententą i Cesarstwem Niemieckim, uzgodniony w poniedziałek 11 listopada 1918 roku o godzinie 5:12 i podpisany o 5:20 rano w wagonie kolejowym w lesie pod Compiègne. Zgodnie z propozycją marszałka Focha obie strony przyjęły jako godzinę złożenia podpisów 5:00. Rozejm wszedł w życie tego samego dnia o godzinie 11:00 czasu paryskiego, to jest po 6 godzinach od zakomunikowanej godziny podpisania.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. de Leeuw 1994 ↓, s. 13.
  2. Learman 2001 ↓, s. 16.
  3. de Leeuw 1994 ↓, s. 13–14.
  4. de Leeuw 1994 ↓, s. 14.
  5. Learman 2001 ↓, s. 83.
  6. Learman 2001 ↓, s. 89.
  7. Gray i Thetford 1970 ↓, s. 102–107.
  8. Learman 2001 ↓, s. 121.
  9. Gray i Thetford 1970 ↓, s. 107–109.
  10. Learman 2001 ↓, s. 153.
  11. de Leeuw 1994 ↓, s. 10.
  12. de Leeuw 1994 ↓, s. 22.
  13. de Leeuw 1994 ↓, s. 23.
  14. de Leeuw 1994 ↓, s. 46.
  15. de Leeuw 1994 ↓, s. 51.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Rene de Leeuw: Fokker Commercial Aircraft From the F.I of 1918 Up to the Fokker 100 of Today. N.V. Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker, 1994. (ang.)
 • Paul Learman: Fokker aircraft of World War One. Marlborough: Crowood Press, 2001. ISBN 1-86126-353-8. (ang.)
 • Peter Gray, Owen Thetford: German Aircraft of the First World War. London: Putnam, 1970. ISBN 0-85177-809-7.
 • Ahrensburg (dolnoniem. Ahrensborg) - miasto w Niemczech, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Stormarn. Miasto liczy 30 907 mieszkańców (2008).Górnopłat to samolot lub szybowiec, którego skrzydła umieszczone w górnej części kadłuba pośrednio (parasol) lub bezpośrednio. Stosowany często w naddźwiękowych myśliwcach ze względu na mały opór, dużą nośność oraz wzrost stateczności. Często używany w samolotach myśliwsko-bombowych, bombowych i transportowych, ze względu na łatwość załadunku (komora załadunkowa może znaleźć się nisko nad ziemią) np. Lockheed C-130 Hercules.
  Warto wiedzieć że... beta

  Ententa (czyta się "antanta", z franc. entente – porozumienie, Potrójna Ententa, Trójporozumienie) – sojusz pomiędzy Wielką Brytanią, Francją i Rosją. Do jego powstania dochodziło stopniowo. Był odpowiedzią na zawarte w 1882 Trójprzymierze.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Fokker F.VII – samolot pasażerski, zaprojektowany w 1924 w holenderskich zakładach lotniczych Fokker, szeroko używany w transporcie lotniczym na świecie od połowy lat 20. XX wieku, zwłaszcza w najpopularniejszej wersji trzysilnikowej F.VIIb/3m. Używany też w wersjach wojskowych jako bombowiec, m.in. w Polsce.
  Trójpłat – układ konstrukcyjny płatowca, samolotu o trzech płatach nośnych. Od dwupłatu różniący się posiadaniem trzeciego płata nośnego, pomiędzy górnym a dolnym.
  Zastrzał w lotnictwie jest to element konstrukcyjny statków powietrznych, głównie samolotów – profilowany pręt łączący płat, statecznik poziomy lub podwozie z kadłubem, stosowany zwłaszcza w starszych konstrukcjach dwupłatów i górnopłatów zastrzałowych. Rolą zastrzałów jest zwiększenie zdolności zespołów płatowca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych, dzięki czemu całość konstrukcji może być lżejsza. Obecnie zastrzały zewnętrzne zostały w większości wyparte przez konstrukcje wolnonośne.
  Aluminium – glin o czystości technicznej, zawierający różne ilości zanieczyszczeń, zależnie od metody otrzymywania. W wyniku rafinacji elektrolitycznej otrzymuje się aluminium zawierające 99,95–99,955% Al. Aluminium hutnicze, otrzymywane przez elektrolizę tlenku glinu w stopionym kriolicie, zawiera 99,0–99,8% Al.
  Fokker D.VII – niemiecki samolot myśliwski, zaprojektowany przez Antonego Fokkera i Reinholda Platza w 1917 roku w niemieckiej wytwórni lotniczej Fokker Aeroplanbau w Schwerinie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.789 sek.