• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Reichsmarschall

  Przeczytaj także...
  Stopnie wojskowe – są tytułami żołnierzy, które oznaczają miejsce danego żołnierza w hierarchii wojskowej oraz warunkują zajmowanie stanowiska służbowego o określonym stopniu etatowym. Stopnie wojskowe mają swoje oznaki, składające się najczęściej z gwiazdek, tzw. diamentów, belek i krokiewek. Oznaki stopni umieszcza się na mundurze. W Wojsku Polskim oznaki stopni nosi się na naramiennikach, nakryciu głowy (czapce garnizonowej, rogatywce, berecie czy furażerce), rękawach mundurów (w Marynarce Wojennej) lub na lewej piersi kurtki mundurowej.Generalissimus (łac. najgłówniejszy, najbardziej nadrzędny; stopień najwyższy od generalis, ogólny, główny) – w niektórych państwach tytuł (stopień) nadawany generałowi lub marszałkowi pełniącemu obowiązki naczelnego wodza, zwłaszcza na czas wojny, związany z szerokimi pełnomocnictwami. Nadawany też dowodzącym armiami sojuszniczymi, a także w wielu wypadkach w przeszłości osobom z rodzin królewskich i działaczom państwowym jako stopień (tytuł) honorowy.
  Święte Cesarstwo Rzymskie (łac. Sacrum Romanum Imperium lub Sacrum Imperium Romanum (S.I.R.) od 1254, niem. Heiliges Römisches Reich, potocznie (od 1441) łac. Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, niem. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) – nazwa państwa stanowiącego kontynuację cesarstwa zachodniorzymskiego, odwołująca się zarówno do idei jak i kształtu politycznego średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy. Składało się formalnie z rdzenia którym było Królestwo Niemieckie oraz z równoprawnych mu formalnie Królestwa Włoch (de facto do 1648) i Królestwa Burgundii (od 1032, de facto do 1378).
  Złoty naramiennik Reichsmarschalla
  Oznaka na kołnierzu Reichsmarschalla
  Sztandar Reichsmarschalla

  Reichsmarschall (pol. tłum. Marszałek Rzeszy) – dawniej najwyższy niemiecki stopień wojskowy. Nie ma on polskiego odpowiednika. Za odpowiednik w innych państwach można uznać tytuł generalissimusa.

  III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).Rzesza (niem. Reich) – historyczne określenie państwa niemieckiego. Stosowane dla podkreślenia jedności autonomicznych niemieckich regionów lub państw regionalnych.

  Pierwotnie używany był w armii Świętego Cesarstwa Rzymskiego. W czasie istnienia Cesarstwa Niemieckiego (1871–1918) nie został nadany nikomu. Jego stosowanie jako najwyższego stopnia wojskowego zostało przywrócone w III Rzeszy. Nadany on został jednak tylko jednej osobie – Hermannowi Göringowi, naczelnemu dowódcy Luftwaffe, w dniu 19 lipca 1940 r., po podboju Francji.

  Cesarstwo Niemieckie, (niem.) Deutsches Kaiserreich lub Rzesza Niemiecka (niem.) Deutsches Reich – oficjalne określenie niemieckiego państwa narodowego założonego w 1871 roku przez polityka Ottona von Bismarcka. Po upadku określane także jako Druga Rzesza (Zweites Reich).Hermann Wilhelm Göring (ur. 12 stycznia 1893 w Rosenheim, zm. 15 października 1946 w Norymberdze) – niemiecki działacz nazistowski, jeden z twórców i głównych postaci hitlerowskiej III Rzeszy, as myśliwski z czasów I wojny światowej, w czasie II wojny światowej dowódca niemieckiego lotnictwa wojskowego (Luftwaffe), zbrodniarz wojenny. Od 10 kwietnia 1933 do 24 kwietnia 1945 premier Prus, największego niemieckiego kraju związkowego.

  Göring znany był ze swojego zamiłowania do tytułów, orderów, specjalnie projektowanych dla siebie ostentacyjnych mundurów.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Generalfeldmarschall
 • Grossadmiral
 • Reichsführer-SS
 • Führer
 • Marszałek NRD
 • Generalissimus
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Niemieckie stopnie wojskowe z okresu II wojny światowej, vaterland.pl [dostęp 2019-03-19].
  2. Jarosław Ruszczak, Mundury niemieckie 1939–1945, Ares, Warszawa 1992, ​ISBN 83-85514-00-7​.
  3. Film dokumentalny Hermann Goering. Ambition without conscience, A&E Televison Networks, 2002.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Michael Haskew, The Wehrmacht. Amber Books 2011, ​ISBN 978-1-907446-95-5​.
 • Reichsführer – najwyższy stopień w całej SS (stopień ten w Wehrmachcie odpowiadał stopniowi Marszałka Rzeszy). Stopień ten był również najwyższym stopniem policji III Rzeszy - osoba posiadająca go nie tylko dowodziła całą SS, ale też całą policją.Mundur wojskowy – charakterystyczny jednolity dla danej formacji wojskowej ubiór żołnierza. W języku polskim określenie to pojawiło się w XVIII w. i pochodzi z języka francuskiego – la monture lub niemieckiego – die Montur.
  Warto wiedzieć że... beta

  Naczelny dowódca sił zbrojnych (zwany także naczelnym wodzem) − najwyższa funkcja wojskowa w siłach zbrojnych większości państw świata.
  Generalfeldmarschall (Feldmarszałek) - najwyższy stopień sił lądowych i powietrznych Wehrmachtu (wyłączając Marszałka Rzeszy). Wcześniej istniał on również w armiach państw pozostających pod panowaniem Habsburgów i Hohenzollernów. Jego odpowiednikiem w wojsku polskim jest Marszałek, w Kriegsmarine jego odpowiednikiem był Wielki Admirał.
  Luftwaffe (pol. broń powietrzna) – Siły Powietrzne III Rzeszy (1933-1945), powołane 26 lutego 1935 roku rozkazem Hitlera, również oficjalna nazwa powojennych sił powietrznych Republiki Federalnej Niemiec aż do dzisiaj.
  Order (z łac. dosł. zakon) — forma uznania zasług danej osoby lub organizacji. Tradycja orderowa opiera się na dziejach struktur rycerskich lub arystokratycznych, a więc obrzędowość z nią związana wskazuje na realną lub pozorowaną organizację orderu, na czele której stoi Kapituła pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza (w Polsce jest nim w przypadku wszystkich orderów Prezydent RP). Potocznie używa się określenia order dla samej odznaki orderowej.
  Naramiennik (potocznie pagon, dawniej epolet, galon) – element odzieży (zwłaszcza mundurów), który stanowi pasek materiału wszyty z jednej strony między górny koniec rękawa kurtki mundurowej a samą kurtkę, a drugim końcem przypinany, najczęściej guzikiem, w pobliżu kołnierza, tak że nakrywa ramię wzdłuż obojczyka osoby ubranej w tę kurtkę. Naramienniki stanowią element umundurowania, na których są umieszczane różnego rodzaju naszywki (paski, gwiazdki, wężyki, prostokąty – tzw. belki, krokiewki, diamenty) odróżniające żołnierzy (także policjantów, strażaków, niektórych harcerzy itp.) różnych stopni bądź funkcji.
  Marszałek Niemieckiej Republiki Demokratycznej (niem. Marschall der Deutschen Demokratischen Republik) - najwyższy stopień wojskowy w Narodowej Armii Ludowej (Nationale Volksarmee) w Niemieckiej Republice Demokratycznej.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.