• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Reichsmark

  Przeczytaj także...
  Radziecka strefa okupacyjna w Niemczech (niem. Sowjetische Besatzungszone, SBZ; ros. Советская зона Германии) - obszar środkowych (w granicach przedwojennych) lub wschodnich (w granicach powojennych) Niemiec, okupowany przez ZSRR od końca II wojny światowej w 1945 roku. 7 października 1949 utworzono na jego terenie Niemiecką Republikę Demokratyczną.Poczdam (niem. Potsdam, dolnołuż. Podstupim, pol. hist. Postąpin i Podstąpin) – miasto we wschodnich Niemczech, położone nad Hawelą. Stolica i największe miasto kraju związkowego Brandenburgia, wchodzące w skład obszaru metropolitalnego Berlin-Brandenburg.
  Okupacja aliancka Niemiec i Austrii – po zwycięstwie nad III Rzeszą, Alianci podzielili ją (teren dzisiejszych Niemiec i Austrii) na strefy okupacyjne 4 zwycięskich mocarstw. Istniały one w latach 1945–1949 w Niemczech i 1945–1955 w Austrii.
  Banknot 5 bilionów marek (przed wymianą)
  Banknot 5 reichsmarek (po wymianie)
  Moneta 5 reichsmarek

  Reichsmarkniemiecka waluta, wprowadzona w wyniku wymiany walutowej w 1924 (kurs wymiany: 1 bilion marek inflacyjnych = 1 nowa marka). Emitowana przez Reichsbank (Bank Rzeszy). Dzieliła się na 100 reichspfennigów.

  Marcin Luter (niem. Martin Luther, ur. 10 listopada 1483 r. w Eisleben, zm. 18 lutego 1546 r. tamże) – niemiecki reformator religijny, teolog i inicjator reformacji, mnich augustiański, doktor teologii, współtwórca luteranizmu. Autor 95 tez potępiających praktykę sprzedaży odpustów, w których odrzucał możliwość kupienia łaski Bożej.Nominał - nadawana przez emitenta wartość środka pieniężnego; ułamek lub wielokrotność przyjętej jako obowiązująca jednostki pieniężnej.

  Początkowo nazwą nowej waluty była rentenmarka, jednakże mocą Ustawy Bankowej z 1924, rentenmarka została przemianowana na reichsmarkę.

  Wydawano następujące nominały monet:

 • 1 reichspfennig (brąz 1924–1940, cynk 1940–1946),
 • 2 reichspfennig (brąz 1923–1940),
 • 4 reichspfennig (brąz 1932),
 • 5 reichspfennig (aluminium-brąz 1924–1939, cynk 1940–1948),
 • 10 reichspfennig (aluminium-brąz 1924–1939, cynk 1940–1948),
 • 50 reichspfennig (nikiel 1927–1939, aluminium 1939–1944),
 • 1 reichsmark (srebro 1925–1927, nikiel 1933–1939),
 • 2 reichsmark (srebro 1925–1939),
 • 3 reichsmark (srebro 1925–1932),
 • 5 reichsmark (srebro 1925–1939).
 • Obiegowe emisje srebrnych monet dwumarkowych (1936–1939) i pięciomarkowych (1935–1939) przedstawiają na rewersie portret Paula von Hindenburga. Wcześniejsze pięciomarkówki (1934–1935) przedstawiają kościół garnizonowy w Poczdamie.

  Johann Christoph Friedrich von Schiller (do otrzymania szlachectwa w 1802 roku Johann Christoph Friedrich Schiller) znany jako Friedrich Schiller (ur. 10 listopada 1759, zm. 9 maja 1805) – niemiecki poeta, filozof, historyk, estetyk, teoretyk teatru i dramaturg, przedstawiciel tzw. klasyki weimarskiej, autor "Ody do radości".Reichsbank - były centralny bank Rzeszy. Został założony w 1876 roku (dokładniej 1 stycznia), krótko po zjednoczeniu Niemiec i powstaniu Cesarstwa Niemieckiego. Bank powstał na miejsce Centralnego Banku Prus. Pierwszym prezesem Reichsbanku był Hermann von Dechend.

  Wyemitowano także monety 2 i 5 markowe z Marcinem Lutrem i Friedrichem Schillerem

 • 2 reichsmarki Marcin Luter – 1933
 • 2 reichsmarki Friedrich Schiller – 1934 (wybijano tylko w jednej (F) z sześciu mennic (A,D,E,F,G,J) rzeszy)
 • 5 reichsmark Marcin Luter – 1933
 • 5 reichsmark Friedrich Schiller – 1934 (wybijano tylko w jednej (F) z sześciu mennic (A,D,E,F,G,J) rzeszy)
 • Banknoty emitowane przez Reichsbank posiadały napis „Reichsbanknote” i wydawane były w następujących nominałach:

  Paul von Hindenburg, właśc. Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg (ur. 2 października 1847 w Poznaniu, zm. 2 sierpnia 1934 w Neudeck) – niemiecki wojskowy, feldmarszałek (Generalfeldmarschall) i polityk, w latach 1925-1934 Prezydent Rzeszy w okresie Republiki Weimarskiej i w początkach III Rzeszy.Moneta – przeważnie metalowy znak pieniężny, o określonej formie, opatrzony znakiem emitenta. Emitent gwarantował umowną wartość monety. Pierwotnie wartość ta zbliżona była do rynkowej wartości kruszców zawartych w monecie.
 • 5 reichsmark
 • 10 reichsmark
 • 20 reichsmark
 • 50 reichsmark
 • 100 reichsmark
 • 1000 reichsmark
 • Reichsmarka została w 1948 zastąpiona w zachodnich strefach okupacyjnych marką niemiecką (Deutsche Mark), a w strefie radzieckiej marką NRD (Mark der Deutschen Demokratischen Republik).

  Zobacz też[]

 • Złota marka
 • Papierowa marka
 • Marka NRD – jednostka płatnicza w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec a następnie Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach 1948–1990. Od 1948 roku wydawana przez bank emisyjny Deutsche Notenbank a od roku 1968 przez Bank Państwowy NRD (Staatsbank der DDR). Jedna marka liczyła 100 fenigów (pfennig).Fenig – potoczna nazwa denara używana w krajach germańskich od VIII do X wieku. Późniejsza nazwa drobnej monety bitej w miedzi.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Waluta (jednostka monetarna) – nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie. Nazwę tę stosuje się przede wszystkim w kontekście wymiany międzynarodowej. Waluta jest wtedy środkiem rozliczeniowym (czyli miernikiem wartości) oraz środkiem regulowania płatności (należności i zobowiązań) w transakcjach międzynarodowych. Skrótowe oznaczenie waluty (np. GBP), to ustandaryzowany, trzyliterowy kod przyjęty przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Dwie pierwsze litery oznaczają kraj w którym dana waluta obowiązuje (np. GB - Great Britain), a trzecia to zazwyczaj inicjał danej waluty (P - Pound)
  Marka niemiecka – jednostka monetarna w Niemczech od 1873 roku. 1 marka dzieliła się na 100 fenigów. Zastąpiona przez euro 1 stycznia 2002 (po kursie 1,95583 marki za 1 euro).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.064 sek.