• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Reichsleiter

  Przeczytaj także...
  Wilhelm Frick (ur. 12 marca 1877, stracony 16 października 1946 w Norymberdze) - jeden z prominentnych działaczy narodowo socjalistycznych, minister spraw wewnętrznych III Rzeszy, a następnie protektor Czech i Moraw.Baldur Benedikt von Schirach (ur. 9 maja 1907 w Weimarze, zm. 8 sierpnia 1974 w Kröv) – prominentny nazista i przywódca Hitlerjugend, a także gauleiter Wiednia.
  Hans Michael Frank (ur. 23 maja 1900 w Karlsruhe, stracony 16 października 1946 w Norymberdze) – niemiecki funkcjonariusz narodowosocjalistyczny, z wykształcenia prawnik, zbrodniarz wojenny. Uczestnik nieudanego puczu monachijskiego w 1923, członek NSDAP od 1927. Jeden z przywódców III Rzeszy i główny twórca jej systemu prawnego opartego na zasadzie wodzostwa (niem. Führerprinzip). W okresie 1939-1945 generalny gubernator okupowanych ziem polskich (Generalne Gubernatorstwo).

  Reichsleiter (niem. naczelnik Rzeszy a właściwie "naczelnik na poziomie ogólnokrajowym") – tytuł paramilitarny w Narodowosocjalistycznej Partii Robotniczej Niemiec (NSDAP), będący drugim najwyższym stopniem politycznym po Führerze w strukturze organizacyjno-administracyjnej partii NSDAP. Reichsleiter był tytułem członka najwyższego kolektywnego gremium NSDAP, Reichsleitung. Odpowiednikiem Reichsleitung w innych tego typu partiach było Biuro Polityczne. W NSDAP Reichsleiung było podporządkowane Wodzowi (Der Führer - tytuł ten oznaczał początkowo naczelnika NSDAP, po objęciu władzy przez Hitlera, śmierci Hindenburga i połączeniu funkcji kanclerza i prezydenta, był oficjalnym tytułem głowy państwa niemieckiego).

  Viktor Lutze (ur. 28 grudnia 1890 w Bevergern w Westfalii, zm. 2 maja 1943 w Poczdamie) – czołowy działacz ruchu hitlerowskiego.Karl Fiehler (ur. 31 sierpnia 1895 w Brunszwiku, zm. 8 grudnia 1969 w Dießen am Ammersee) – polityk nazistowski, od 1928 reichsleiter NSDAP - kierownik Głównego Urzędu Polityki Komunalnej, nadburmistrz Monachium w czasach III Rzeszy.

  Reichsleiter był odpowiedzialny bezpośrednio przed Adolfem Hitlerem, który jednocześnie sprawował funkcje kanclerza (premiera rządu), przywódcy NSDAP oraz stał na czele armii. Kancelaria Reichsleitera mieściła się w Brunatnym Domu w Monachium. Później tytuł Reichsleitera otrzymywali naczelnicy wyższych organów administracyjnych i wojskowych. Reichsleiterzy, czyli członkowie Reichsleitung, mieli przydzielone zakresy kompetencji. Niekiedy funkcje Reichsleitera były dublowane z innymi funkcjami państwowymi (np. funkcją Staatshaltera - odpowiednika wojewody czy gubernatora) a nawet z funkcjami partyjnymi (Joseph Goebbels oprócz funkcji Reichsleitera sprawował także funkcję Gauleitera Berlina).

  Alfred Rosenberg (ur. 12 stycznia 1893 w Rewlu (obecnie Tallinn), Estonia, stracony 16 października 1946 w Norymberdze) – zbrodniarz niemiecki, jeden z najbardziej wpływowych nazistów, twórca najważniejszych teorii rasistowskich narodowego socjalizmu oraz Minister Rzeszy do spraw Okupowanych Terytoriów Wschodnich. Był członkiem tajnego Towarzystwa Thule. Jest uważany za twórcę takich założeń ideologicznych NSDAP, jak skrajny antysemityzm, przekonanie o wyższości rasy aryjskiej, teoria Lebensraumu (przestrzeni życiowej dla narodu niemieckiego na obszarach wschodnich) czy dążenie do obalenia traktatu wersalskiego. Pierwszą żoną Rosenberga była rodowita Estonka Hilda Leesmann, a drugą – Niemka Hedwig Kramer.Heinrich Himmler (ur. 7 października 1900 w Monachium, zm. 23 maja 1945 w Lüneburgu) – polityk, jeden z głównych przywódców Niemiec hitlerowskich i zbrodniarzy II wojny światowej; współtwórca i szef kolejno: SS (od 1929), Gestapo (od 1934), policji (od 1936), minister spraw wewnętrznych (od 1943). Odpowiedzialny za eksterminację Żydów w Europie.

  Reichsleiterzy III Rzeszy[ | edytuj kod]

  Reichsleiter.svg
 • Rudolf Heß − Zastępca Hitlera, jako przywódcy partii NSDAP, minister do spraw partii.
 • Max Amann − Reichsleiter prasy (szef nadzoru partyjnego nad prasą).
 • Walter Buch − Szef Oberstes Parteigericht (Najwyższego Sądu Partyjnego).
 • Martin Bormann − Szef Kancelarii Partii NSDAP.
 • Philipp Bouhler − Szef Kancelarii Führera NSDAP.
 • Richard Walter Darré − Reichsminister rolnictwa.
 • Otto Dietrich − Rzecznik prasowy partii NSDAP.
 • Franz Ritter von Epp − Szef Kolonialpolitischen Amtes (Biura Polityki Kolonialnej), namiestnik (Staatshalter) Bawarii.
 • Karl Fiehler − Szef Głównego Biura Polityki Miejskiej.
 • Hans Frank − Reichsminister, szef departamentu prawnego, naczelnik Generalnego Gubernatorstwa i tamtejszy Gauleiter.
 • Dr Wilhelm Frick − Lider narodowosocjalistycznego "odłamu" w Reichstagu (klubu parlamentarnego), minister spraw wewnętrznych do 1943, protektor Czech i Moraw 1943 - 1945.
 • Dr Paul Joseph Goebbels − Szef propagandy NSDAP, Reichsminister do spraw propagandy i oświaty, Gauleiter Berlina.
 • Konstantin Hierl − Lider Służby Pracy Rzeszy.
 • Heinrich HimmlerDowódca SS i Policji, od 1943 minister spraw wewnętrznych
 • Dr Robert Ley − Naczelnik Organizacyjny NSDAP, szef "Arbeitsfront" (reżimowej namiastki związków zawodowych).
 • Viktor Lutze (do "Nocy Długich Noży" Reichsleiterem SA był Ernst Röhm) − Szef Sztabu Sturmabteilung (Stabschef-SA) .
 • Alfred Rosenberg − Przedstawiciel Führera, Reichsminister do spraw okupowanych terenów wschodnich
 • Baldur von SchirachReichsjugendführer, potem Gauleiter Wiednia
 • Franz Xaver Schwarz − Skarbnik NSDAP.
 • 20: Bereichsleiter, 21: Oberbereichsleiter, 22: Hauptbereichsleiter, 23: Dienstleiter, 24: Oberdienstleiter, 25: Hauptdienstleiter, 26: Befehlsleiter, 27: Oberbefehlsleiter, 28: Hauptbefehlsleiter, 29: Gauleiter, 30: Reichsleiter.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Politischer Leiter
 • Führer
 • Stabschef-SA
 • Reichsführer-SS
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Mundur Reichsleitera na Axishistory.com
 • Opaska naramienna
 • Patki kołnierzowe
 • Patki kołnierzowe
 • Korpus przywódców w NSDAP
 • Brunatny Dom (niem. Braunes Haus) – nazwa centrali partyjnej NSDAP, mieszczącej się przy ulicy Briennerstraße 45 w Monachium; kierownictwo partii miało tam swoją siedzibę w latach 1930–1945. Nazwę swoją budynek zawdzięczał kolorom mundurów funkcjonariuszy NSDAP.Walter Buch (ur. 24 października 1883 w Bruchsal, zm. 12 września 1949 w Schondorf am Ammersee) – niemiecki prawnik, polityk NSDAP i SS-Obergruppenführer. Był ojcem Gerdy Bormann żony Martina Bormanna.
  Warto wiedzieć że... beta

  Max Amann (ur. 24 listopada 1891, Monachium - zm. 30 marca 1957, tamże) – niemiecki, nazistowski urzędnik, polityk oraz dziennikarz. Został odznaczony honorowym stopniem SS-Obergruppenführera (odpowiednik generała broni w wojskach lądowych).
  Reichsjungendführer - najwyższy stopień w hitlerowskiej organizacji młodzieżowej Hitlerjugend. Ranga ta dawała władzę nad całą organizacją. W SS odpowidał mu stopień Reichsführera.
  Protektorat Czech i Moraw (czes. Protektorát Čechy a Morava, niem. Protektorat Böhmen und Mähren) - autonomiczna jednostka administracyjna utworzona 16 marca 1939 przez niemiecką Rzeszę z okupowanych od 15 marca 1939 Czech, Moraw i Śląska Czeskiego, nie przyłączonych w konsekwencji układu monachijskiego do III Rzeszy 30 września 1938 jako Kraj Sudecki (niem. Sudetenland). Większość społeczności międzynarodowej nigdy nie uznała istnienia tego tworu.
  Rudolf Walter Richard Heß (pisownia alternatywna: Hess; ur. 26 kwietnia 1894 w Aleksandrii, zm. 17 sierpnia 1987 w Berlinie Zachodnim) – jeden z przywódców hitlerowskiej III Rzeszy. Do 1941 zastępca Adolfa Hitlera i formalnie trzecia (po Hermannie Göringu) osoba w państwie.
  Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (niem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) – niemiecka partia polityczna, zwana potocznie nazistowską, sprawująca totalitarną władzę w III Rzeszy w latach 1933–1945 z Adolfem Hitlerem jako kanclerzem Rzeszy (od 30 stycznia 1933), a od sierpnia 1934 Führerem i kanclerzem Rzeszy. Podczas norymberskich procesów korpusu kierownictwa politycznego została uznana za organizację zbrodniczą odpowiedzialną za szereg zbrodni przeciwko ludzkości.
  Sturmabteilung (SA, niem. Die Sturmabteilungen der NSDAP, pol. Oddziały Szturmowe NSDAP) – utworzone w 1920 roku bojówki do ochrony zgromadzeń partyjnych, a następnie oddziały masowej organizacji wojskowej Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP). Sturmabteilung było głównym narzędziem terroru niemieckiej partii nazistowskiej w walce z bojówkami i sympatykami innych ugrupowań politycznych (głównie komunistami). Po tzw. nocy długich noży z 29 na 30 czerwca 1934, kiedy w wyniku walk wewnątrzpartyjnych wymordowano jej przywódców, straciła na znaczeniu na rzecz Schutzstaffel (SS). Od barwy umundurowania SA były zwane brunatnymi koszulami.
  Reichsführer – najwyższy stopień w całej SS (stopień ten w Wehrmachcie odpowiadał stopniowi Marszałka Rzeszy). Stopień ten był również najwyższym stopniem policji III Rzeszy - osoba posiadająca go nie tylko dowodziła całą SS, ale też całą policją.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.642 sek.