Reichsgesetzblatt

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Pierwsza strona Dziennika Ustaw Rzeszy (1871, nr 19, strona 95, wydanie niemieckie)
Ogłoszenie kodeksu cywilnego Bürgerlichen Gesetzbuchs (1896)
Ustawa o pełnomocnictwach (Ermächtigungsgesetz, 1933)

Reichsgesetzblatt (skrót: RGBl., pol. Dziennik Ustaw Rzeszy) był urzędowym biuletynem Rzeszy Niemieckiej w latach 1871–1945. Do roku 1922 był wydawany przez ministerstwo sprawiedliwości Rzeszy w Berlinie, później przez ministerstwo spraw wewnętrznych Rzeszy.

Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec (ang. Allied Control Council for Germany, fr. Conseil de Contrôle en Allemagne, ros. Союзный Контрольный совет в Германии, Sojuznyj Kontrolnyj Sowiet w Giermanii) – organ wojskowy z siedzibą w Berlinie, działający w okresie sierpień 1945 – marzec 1948, sprawujący władzę zwierzchnią (suwerenną) na terytorium pokonanych i okupowanych Niemiec (w granicach z 1937), w imieniu rządów czterech mocarstw koalicji antyhitlerowskiej – Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Związku Radzieckiego. Był najwyższym organem prawodawczym i administracyjnym działającym po 1945 na terenie okupowanych Niemiec. Siedzibą Rady był Berlin, a jej członkami – czterech głównodowodzących wojsk koalicyjnych.Reichsbank - były centralny bank Rzeszy. Został założony w 1876 roku (dokładniej 1 stycznia), krótko po zjednoczeniu Niemiec i powstaniu Cesarstwa Niemieckiego. Bank powstał na miejsce Centralnego Banku Prus. Pierwszym prezesem Reichsbanku był Hermann von Dechend.

Już wcześniej istniał organ o tym tytule publikujący ustawy parlamentu frankfurckiego (1848/49).

Poprzednikami Dziennika Ustaw Rzeszy były Federalny Dziennik Ustaw Związku Północnoniemieckiego [por. Związek Północnoniemiecki] (pierwsze wydanie 2 sierpnia 1867, ostatnie wydanie 20 stycznia 1871) i Zbiór Praw dla Rzeszy Niemieckiej (niem. Bundesgesetzblatt des Deutschen Bundes) [por. Rzesza Niemiecka] (pierwsze wydanie 27 stycznia 1871, ostatnie wydanie 2 maja 1871).

BGB (niem. Bürgerliches Gesetzbuch) – ogólnoniemiecki kodeks cywilny uchwalony w 1896, obowiązujący od 1 stycznia 1900. Zawiera zasadniczy zrąb przepisów niemieckiego prawa cywilnego.Parlament frankfurcki – ogólnoniemiecki parlament, powołany w konsekwencji Wiosny Ludów 18 maja 1848 we Frankfurcie nad Menem.

Pierwsze wydanie Dziennika Ustaw Rzeszy ukazało się 8 maja 1871 jako numer 19 i rozpoczynało się od strony 95, stanowiąc bezpośrednią kontynuację Zbioru Praw dla Rzeszy Niemieckiej pod nowym tytułem.

Od 1 kwietnia 1922 Dziennik Ustaw Rzeszy ukazywał się w dwóch osobnych częściach: I i II. W drugiej części publikowano umowy międzynarodowe, ustawy dotyczące budżetu Rzeszy oraz ustawy, zarządzenia itp. dotyczące komunikacji kolejowej, żeglugi i wewnętrznych spraw Reichstagu, jak również spraw Centralnego Banku Rzeszy. Wszystkie pozostałe ustawy, rozporządzenia itp. ukazywały się w części I.

Berlin – stolica, siedziba rządu Republiki Federalnej Niemiec. Największe miasto Niemiec, na prawach kraju związkowego. Zajmuje powierzchnię 890 km², zamieszkuje je blisko 3,5 mln osób. Jest największym po Londynie i Paryżu miastem w Unii Europejskiej.

Ostatnie wydanie Dziennika Ustaw Rzeszy ukazało się 11 kwietnia 1945 (część I), względnie 5 kwietnia 1945 (część II).

Później do roku 1949 dokumenty Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec ukazywały się w Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland (Dzienniku Urzędowym Rady Kontroli Niemiec). W roku 1949 zastąpiły go obowiązujący obecnie Federalny Dziennik Ustaw Republiki Federalnej Niemiec i ukazujący się w latach 1949–1990 Dziennik Ustaw Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. W polskim Dzienniku Ustaw używano skrót „Dz. U. Rzeszy”.
  2. Wydanie w języku polskim nosiło tytuł „Zbiór Praw dla Związku północno-niemieckiego”
  3. Zbiór Praw dla Związku Północno-Niemieckiego. 1868, 1868 [dostęp 2019-04-15] (pol. • niem.).
  4. Opolska Biblioteka Cyfrowa – 5664 Ś, Bundes=Gesetzblatt des Norddeutschen Bundes 1869 : ... Zbiór praw dla Związku północno-niemieckiego 1869 [dostęp 2019-04-15] (pol. • niem.).
  5. Zbiór Praw Państwa Niemieckiego, Numery 1-3, www.wbc.poznan.pl, 1871 [dostęp 2019-04-15] (pol. • niem.).
  6. Bundes-Gesetzblatt des Norddeutschen Bundes, 1867-1869, Opis/strona po polsku, dzienniki po niemiecku, Vereinigte Gesetz-Sammlungs-Debits- und Zeitungs-Komtoir, 1867–1869 [dostęp 2019-04-15].
  7. Zbiór Praw Państwa Niemieckiego, Numery 4-18, www.wbc.poznan.pl, 1871 [dostęp 2019-04-15] (pol. • niem.).
  8. Zbiór Praw Państwa Niemieckiego nr 19, www.wbc.poznan.pl, 1871 [dostęp 2019-04-15] (pol. • niem.).

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  • Reichsgesetzblatt 1919 bis 1945, Digitalisate na ALEX – Historische Rechts- und Gesetzestexte Online (niem.)
  • Reklama