• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rehabilitacja psychiatryczna

  Przeczytaj także...
  Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną resortu pomocy społecznej, działającą na zasadach zadania zleconego samorządom, fundacjom, stowarzyszeniom. Do zadań ŚDS-ów należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku:Warsztaty terapii zajęciowej, WTZ – placówki wyodrębnione organizacyjnie i finansowo, które mają na celu stwarzanie osobom z niepełnosprawnością możliwości uczestniczenia w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Terapia realizowana jest poprzez terapię zajęciową .
  Spółdzielnia socjalna - forma prawna podmiotu łączącego cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej, mająca umożliwić jej członkom, którymi muszą być w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy. Spółdzielnia socjalna, jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków.

  Rehabilitacja psychiatryczna – system skoordynowanych oddziaływań społecznych, psychologicznych, wychowawczych i medycznych umożliwiających chorym psychicznie samodzielną egzystencję i integrację społeczną.

  Podział rehabilitacji psychiatrycznej[ | edytuj kod]

 • medyczna
 • psychologiczna
 • społeczna
 • zawodowa (WTZ, spółdzielnie socjalne, turnusy rehabilitacyjne)
 • Zasady rehabilitacji psychiatrycznej[ | edytuj kod]

 • optymalna stymulacja
 • wielostronność oddziaływań
 • stopniowanie trudności
 • powtarzalność oddziaływań
 • partnerstwo
 • Podstawą pracy w rehabilitacji psychiatrycznej jest stosowanie wzmocnień pozytywnych - chwalenie i nagradzanie najdrobniejszych postępów oraz unikanie krytycyzmu i uwag negatywnych.

  Hostel – tanie miejsce tymczasowego zakwaterowania o standardzie różniącym się od hotelu głównie liczbą miejsc w pokojach, łóżkami piętrowymi i współdzieleniem części wyposażenia oraz pomieszczeń przeznaczonych dla gości (np. wspólna kuchnia i łazienka). Najczęstszymi gośćmi w hostelach są studenci i osoby uczące się z różnych krajów. Charakterystyczne dla hostelu jest wynajmowanie łóżka, a nie pokoju. Pierwszy hostel (schronisko młodzieżowe) otwarty został przez Richarda Schirrmanna w Niemczech w roku 1912.Terapia zajęciowa – rodzaj ergoterapii, która ma za zadanie uaktywnić pacjenta poprzez wykonywanie określonych czynności mających również charakter usprawniania psychicznego, fizycznego, a mogą służyć również preorientacji zawodowej (przezawodowienie lub przekwalifikowanie). Metoda jest wykorzystywana powszechnie w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

  Realizacja opieki rehabilitacji psychiatrycznej[ | edytuj kod]

  W zakresie opieki zdrowotnej[ | edytuj kod]

 • oddziały szpitalne
 • oddziały dzienne
 • oddziały rehabilitacyjne
 • poradnie zdrowia psychicznego
 • zespoły leczenia domowego/środowiskowego
 • hostele
 • zespoły interwencji kryzysowej
 • W zakresie opieki społecznej[ | edytuj kod]

 • Domy Pomocy Społecznej
 • Środowiskowe Domy Samopomocy
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • WTZ
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. Psychiatria, Tom III: Terapia. Zagadnienia etyczne, prawne, organizacyjne i społeczne, 2003, ​ISBN 83-87944-24-6​ ; Rozdział Rehabilitacja, Joanna Meder
 • Pużyński S. Leksykon Psychiatrii ​ISBN 83-200-1712-2​ , PZWL, Warszawa 1993, strona 404-406
 • red. Bilikiewicz A., Rybakowski J. Psychiatria w Polsce ​ISBN 83-7258-304-8​ , Gdańsk , Via Medica 2002, Rozdział Rehabilitacja osób chorych psychicznie w Polsce - Joanna Meder , Andrzej Cechnicki s. 137-152
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • terapia zajęciowa
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Wzmocnienie pozytywne - każdy efekt będący wynikiem reakcji (zachowania) organizmu, który powoduje że dana reakcja (zachowanie) będzie występować w przyszłości częściej niż do tej pory.Dom pomocy społecznej – instytucja świadcząca na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.