• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Regulator

  Przeczytaj także...
  Regulator działania bezpośredniego - regulator, który do nastawienia elementu nastawczego nie wykorzystuje energii z pomocniczych źródeł.Regulator PID (regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący, ang. proportional-integral-derivative controller) – regulator stosowany w układach regulacji składający się z trzech członów: proporcjonalnego, całkującego i różniczkującego. Najczęściej jego celem jest utrzymanie wartości wyjściowej na określonym poziomie, zwanym wartością zadaną.
  Regulator PD (ang. proportional-derivative controller) – w automatyce, regulator składający się z członu proporcjonalnego P o wzmocnieniu k p {displaystyle k_{p},} oraz różniczkującego D (fizycznie nierealizowalnego) o czasie różniczkowania T d {displaystyle T_{d},} .

  Regulator − jeden z elementów składających się na obwód regulacji. Zadanie regulatora polega na wygenerowaniu odpowiedniego sygnału sterującego, tak aby obiekt sterowany zachowywał się w pożądany sposób (na przykład w jak najkrótszym czasie osiągał wartość zadaną).

  Wartość zadana (ang. set-point lub reference signal) – w układzie regulacji, wartość sygnału wejściowego, informująca regulator o pożądanej wartości sygnału wyjściowego. Dzięki znajomości wartości zadanej i wartości sygnału wyjściowego można wyznaczyć błąd regulacji, w postaci różnicy tych sygnałów.Regulator P (ang. proportional controller) – w automatyce, regulator składający się z jednego członu typu P (proporcjonalnego), którego transmitancję określa wzmocnienie:

  Regulator służy do doprowadzenia obiektu do żądanego stanu lub poprawy niekorzystnych właściwości obiektu regulowanego. Regulator może przykładowo poprawić dynamikę regulowanego obiektu (np. silnik będzie szybciej osiągał żądaną prędkość). Niewłaściwe jego zastosowanie może prowadzić do niestabilności obwodu regulacji.

  Regulator PI (ang. proportional-integral controller) – w automatyce, regulator składający się z członu proporcjonalnego P o wzmocnieniu K p {displaystyle K_{p},} oraz całkującego I o czasie całkowania T i {displaystyle T_{i},} . Transmitancję regulatora PI określa się wzorem:Sterowanie polega na takim oddziaływaniu na dany obiekt aby osiągnąć określony cel. Samo sterowanie nie wiąże się zwykle bezpośrednio z wydatkiem energii, związane jest natomiast z pewną informacją w postaci sygnału. Natomiast efekt sterowania może wiązać się ze zmianami energii albo przemianami materii – szerzej to ujmując ze zmianami stanu (właściwości) obiektu. Obiekt, na który oddziałuje się podczas sterowania, nazywany jest obiektem sterowania.

  Wybrane rodzaje regulatorów[]

 • regulator działania bezpośredniego
 • regulator dwustawny, regulator trójstawny
 • regulator PID, regulator P, regulator I, regulator D, regulator PI, regulator PD
 • regulator optymalny • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.