• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Regulamin Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

  Przeczytaj także...
  Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.Kancelaria Senatu – urząd wykonujący zadania organizacyjno-techniczne związane z działalnością Senatu i jego organów (Marszałka Senatu, Prezydium Senatu, Konwentu Seniorów i komisji Senatu) oraz zajmujący się udzielaniem pomocy senatorom w wykonywaniu mandatu senatorskiego. Kancelaria Senatu została powołana na mocy uchwały Prezydium Senatu z dnia 1 września 1989.
  Regulamin Sejmu RP (Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej) – podjęta w dniu 20 lipca 1992 r. przez Sejm I kadencji uchwała regulująca organizację wewnętrzną Sejmu, jego porządek prac, tryb powoływania i działalności organów sejmowych oraz sposób wykonywania obowiązków określonych w Konstytucji i ustawach. Zasadniczą rolę regulaminu Sejmu określa art. 112 Konstytucji.

  Regulamin Senatu RP (Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu) – uchwała regulująca organizację wewnętrzną Senatu, porządek prac Senatu i jego organów, sposób wykonywania obowiązków określonych w Konstytucji i ustawach oraz tryb udzielania obywatelom informacji.

  Struktura[]

  Regulamin Senatu ujęty został w następującą strukturę:

 • Dział I. Przepisy ogólne
 • Dział II. Organy Senatu
 • Dział III. Obowiązki i prawa senatorów
 • Dział IV. Pierwsze posiedzenie Senatu
 • Dział V. Funkcjonowanie Senatu
 • Dział VI. Komisje i ich członkowie
 • Dział VII. Postępowanie w sprawie ustaw uchwalonych przez Sejm
 • Dział VIII. Postępowanie w sprawie ustawy budżetowej
 • Dział IX. Postępowanie w sprawie inicjatyw ustawodawczych Senatu i innych uchwał
 • Dział IXa. Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
 • Dział IXb. Postępowanie w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • Dział X. Postępowanie w sprawie referendum
 • Dział Xa. Rozpatrywanie petycji
 • Dział XI. Wybór oraz wyrażenie zgody na powołanie i odwołanie organów państwowych
 • Dział XII. Kancelaria Senatu
 • Dział XIII. Przepisy końcowe
 • Do regulaminu dołączony jest załącznik regulujący przedmiotowy zakres działań komisji senackich.

  Przypisy

  1. Załącznik do uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r.

  Zobacz też[]

 • Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Linki zewnętrzne[]

 • Regulamin Senatu na stronach Senatu RP • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.