• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Reguła van 't Hoffa

  Przeczytaj także...
  Izobara van ’t Hoffa – jedna z postaci równania van ’t Hoffa, zaproponowanego przez Jacobusa van ’t Hoffa, wiążącego temperaturową zmienność stałej równowagi (K) reakcji chemicznej z jej energetycznymi efektami (powinowactwem chemicznym, A). Równanie izobary dotyczy reakcji izobaryczno-izotermicznych (p, T = const), w których nie jest wykonywana praca (poza pracą zmiany objętości). Miarą powinowactwa takich reakcji jest entalpia swobodna reakcji (−Δg):Izoterma reakcji (izoterma van ’t Hoffa) – zależność powinowactwa chemicznego reakcji (A) od stałej równowagi reakcji (K) i rzeczywistych stężeń substratów i produktów reakcji w środowisku reakcji oraz warunków fizycznych (np. ciśnienia i temperatury).
  Izochora van ’t Hoffa – jedna z postaci równania van ’t Hoffa, zaproponowanego przez Jacobusa van ’t Hoffa, wiążącego temperaturową zmienność stałej równowagi (K) reakcji chemicznej z jej energetycznymi efektami (powinowactwem chemicznym, A). Równanie izochory dotyczy reakcji izochoryczno-izotermicznych (v, T = const), w których nie jest wykonywana praca. Miarą powinowactwa takich reakcji jest energia swobodna reakcji (−Δf):

  Reguła van ’t Hoffa – empiryczna reguła, opisana przez Jacobusa H. van ’t Hoffa, wyrażająca zmianę szybkości reakcji w zależności od temperatury. Według tej reguły wzrost temperatury o 10 K powoduje 2–4-krotny wzrost szybkości reakcji. Reguła van ’t Hoffa jest spełniona dla reakcji homogenicznych, w temperaturze do 500 °C.

  Równanie van ’t Hoffa – równanie zaproponowane przez Jacobusa van ’t Hoffa, będące wynikiem przekształcenia izotermy van ’t Hoffa. Wiąże ono temperaturową zmienność stałej równowagi (K) reakcji chemicznej z jej efektami energetycznymi (powinowactwem chemicznym, A).Jacobus Henricus van ’t Hoff (ur. 30 sierpnia 1852 w Rotterdamie, zm. 1 marca 1911 w Steglitz) – holenderski chemik, laureat pierwszej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 1901 roku.

  Z regułą van ’t Hoffa wiąże się temperaturowy współczynnik szybkości reakcji (TWSR), oznaczany symbolem γ. Stosunek szybkości reakcji chemicznej po zmianie temperatury do szybkości tej samej reakcji przed ową zmianą temperatury (zarówno wzrostem, jak i spadkiem) wyraża następujące równanie:

  gdzie:

  Przykład użycia wzoru:

  Obliczyć zmianę szybkości reakcji chemicznej po zmianie temperatury układu z 290 K na 340 K wiedząc, że TWSR γ = 2.

  Zatem w tym przypadku szybkość reakcji hipotetycznie wzrośnie 32-krotnie.

  Zobacz też[]

 • izoterma reakcji (izoterma van ’t Hoffa)
 • równanie van ’t Hoffa (stała równowagi); izobara van ’t Hoffa i izochora van ’t Hoffa) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.