Regresja lodowca

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Regresja lodowca (in. recesja lodowca) – wycofywanie się czoła lodowca lub lądolodu z terenu uprzednio zajmowany przez lód i jest jednym z przejawów zmiany geometrii lodowca.

Czoło lodowca – najniżej położona krawędź lodowca, zawsze prostopadła do toru ruchu i znajdująca się w obszarze ablacji (poniżej linii równowagi bilansowej). Czoło lodowca stanowi punkt (linię), w którym ruch masy lodu jest równoważony przez jego topnienie. W przypadku gdy bilans masy lodowca jest dodatni, czyli przybywa więcej lodu niż się go ubywa, następuje awans (transgresja) czoła lodowca aż do miejsca, w którym osiągnie on nowy stan równowagi. W przypadku bilansu ujemnego, czoło lodowca wycofuje się; mówimy że lodowiec jest w recesji.Postój lodowca (stagnacja lodowca) – zjawisko, polegające na tym, że lodowiec nie zmienia swojego zasięgu przez co najmniej kilka lat. Ma to miejsce wówczas, gdy bilans masy lodowca jest w zerowy, tzn. ablacja i akumulacja są sobie równe.

Występuje, w sytuacji kiedy bilans masy lodowca jest ujemny czyli ablacja (zmniejszanie masy) przewyższa zasilanie lodowca w lód z pola firnowego. Regresja może być spowodowana zarówno zmniejszaniem zasilania pola firnowego jak i zwiększeniem ablacji.

Zmiana geometrii lodowca nie wynika wprost ze zmiany jego bilansu jego masy i w związku z tym regresja lodowca nie jest związana wprost ze zmniejszeniem masy lodu.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • postój lodowca
 • oscylacja lodowca
 • transgresja lodowca
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jacek Jania, Glacjologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993, s. 253-254, ISBN 83-01-10639-5.
  2. Agnieszka Nawrot (red.), Encyklopedia szkolna - geografia, Kraków: Wydawnictwo „Greg”, 2007, s. 257-259, ISBN 978-83-7327-754-0.
  3. Piotr Migoń i inni, Słownik encyklopedyczny - Geografia, Warszawa: Wydawnictwo Europa, 2002, s. 548, ISBN 83-85336-85-0.
  Transgresja lodowca (awans lodowca) – przesuwanie się czoła lodowca ku przodowi. Występuje, gdy zasilanie lodowca w lód z pola firnowego przewyższa jego topnienie - dodatni bilans masy lodowca.Ablacja lodowcowa, ablacja lodowca – proces ablacji (topnienia) w odniesieniu do lodowca lub lądolodu. Topnienie lodowca równoważone jest przez stały dopływ lodu z górnej części lodowca, wtedy czoło lodowca ma położenie generalnie stałe. Kiedy straty masy śniegu i lodu przewyższają dopływ mas lodu, następuje cofanie czoła lodowca (regresja lodowca), w przypadku zaś mniejszej ablacji dopływ lodu powoduje przesuwanie się czoła lodowca do przodu (transgresja lodowca).
  Warto wiedzieć że... beta

  Pole firnowe –- obszar u początku lodowca górskiego, powyżej granicy wiecznego śniegu. Najczęściej zajmuje kotliny górskie i rozległe zagłębienia. Pole firnowe jest strefą akumulacji, w której dochodzi do nagromadzania mas śnieżnych i ich stopniowego przeobrażania w firn, lód firnowy, lód lodowcowy, oraz obszarem zasilania lodowca.

  Reklama