• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Regres

  Przeczytaj także...
  Regres demograficzny - przewyższenie urodzeń przez śmiertelność. Regres demograficzny występuje w fazie V rozwoju demograficznego.Roszczenie regresowe, roszczenie zwrotne, regres – roszczenie, które wynika z faktu spełnienia świadczenia przez jedną z osób współodpowiedzialnych za dług lub z faktu przyjęcia świadczenia przez jednego ze współuprawnionych i mające za przedmiot dokonanie podziału ciężaru długu lub korzyści wynikających ze spełnienia świadczenia.
  Regres ubezpieczeniowy – roszczenie zwrotne przysługujące zakładowi ubezpieczeń. Zakład ubezpieczeń, w określonych przez prawo przypadkach, po dokonaniu wypłaty odszkodowania lub świadczenia, może dochodzić zwrotu wypłaconej kwoty np. od osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody.
  Regres - zespół muzyczny reprezentujący gatunek hardcore punk. Promuje m.in. ideologię straight edge, wegetarianizm, poszanowanie praw ludzi.Regresja - w psychologii powrót do zachowania charakterystycznego dla wcześniejszego okresu rozwojowego. Powrót ten może również objawiać się na płaszczyźnie emocjonalnej (odczuwanie siebie jako dziecka, przypominanie sobie uczuć podobnych do tych odczuwanych jako dziecko, itp.).
  Warto wiedzieć że... beta

  Regres to brydżowy system licytacyjny należący do grupy Systemów Słabych Otwarć, opracowany przez Stanisława Rimińskiego. Pierwsze otwarcia w tym systemie wyglądają następująco:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.697 sek.