• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Regiony Słowacji

  Przeczytaj także...
  Liptów (słow. Liptov, łac. Liptovium, niem. Liptau, węg. Liptó) - kraina historyczna (dawny komitat, żupa) w dawnych północnych (tzw. Górnych) Węgrzech i jednocześnie region, zajmujący środkowo-północną część obecnej Słowacji, w dorzeczu górnego Wagu.Orawa (słow. Orava, węg. Árva, niem. Arwa) – kraina historyczna w Europie Środkowej w dorzeczu rzeki Orawy. Przeważająca część Orawy znajduje się obecnie w granicach Słowacji, natomiast jej północno-wschodnia część należy do Polski. Otacza Tatry od zachodu i północnego zachodu, graniczy z Podhalem i Liptowem. Głównymi miejscowościami części polskiej są Jabłonka i Lipnica Wielka, zaś na Słowacji: Dolný Kubín, Trzciana, Námestovo, Twardoszyn, a także ośrodki wypoczynkowe: Zuberzec i Orawice.
  Turiec (węg. Túrótz / Túrócz / Túróc / Turóc, niem. Turz, łac. Thurotzium) - kraina historyczna w środkowej Słowacji, obejmująca Kotlinę Turczańską oraz zbocza otaczających ją pasm górskich aż po ich główne grzbiety.
  Regiony turystyczne na Słowacji
  Dawne komitaty węgierskie na terenie dzisiejszej Słowacji

  Jedną z pozostałości wielowiekowej przynależności Słowacji do Królestwa Węgier (896-1918) jest tradycyjny podział Słowacji na regiony. Podział ten nie pokrywa się z obecnym podziałem administracyjnym Słowacji, jednak jest szeroko używany wśród mieszkańców Słowacji i stanowi podstawę do podziału Słowacji na regiony turystyczne, używanego przez publiczne instytucje promujące turystykę.

  Zamagurze, albo Zamagurze Spiskie (słow. Zamagurie) – niewielki subregion geograficzny w północnej części Pogórza Spiskiego i etnograficzny w północnej części Spisza. Przedzielony jest granicą polsko-słowacką.Słowacja, Republika Słowacka (słow. Slovensko, Slovenská republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią (127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km) oraz Węgrami (678 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 1740 km. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od 1 maja 2004 kraj należy do Unii Europejskiej, oraz NATO, a od 1 stycznia 2009 – do strefy euro. Stolicą państwa jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami.

  Podstawą podziału Słowacji na regiony jest podział administracyjny z czasów Królestwa Węgier - na komitaty - zmodyfikowany przez czynniki geograficzne i kulturowe. Regiony te to:

  Szarysz (słc. Šariš, łac. comitatus Sarossiensis, niem. Scharosch, węg. Sáros) - region historyczny, geograficzny i etnograficzny we wschodniej Słowacji.Novohrad (węg. Nógrád, niem. Neograd, Neuburg, pol. Nowograd) - jeden z regionów Słowacji, czasem określany jako część regionu Poiplie. Obecnie nie tworzy on samodzielnej jednostki turystycznej, a nazwy używa się nieoficjalnie m.in. dla celów promocyjnych lub turystycznych.
 • w zachodniej Słowacji:
 • Bratysława (Bratislava a okolie),
 • Górna Nitra (Horná Nitra),
 • Dolina Hronu (Pohronie),
 • Dolina Dunaju (Podunajsko),
 • Dolina Nitry (Ponitrie),
 • Dolina Wagu (Považie),
 • Tekov,
 • Trnava (Trnava a okolie),
 • Záhorie,
 • w środkowej Słowacji:
 • Gemer,
 • Hont,
 • Horehronie,
 • Kysuce,
 • Liptów (Liptov),
 • Novohrad,
 • Orawa (Orava),
 • Podpoľanie,
 • Turiec,
 • we wschodniej Słowacji:
 • Abov (także Košice a okolie),
 • Spisz (Spiš),
 • Szarysz (Šariš),
 • Zamagurze (Zamagurie),
 • Zemplín.
 • Przypisy

  1. Często jest jedną z dwóch części regionu Poiplie.
  Spisz (łac. Scepusium, słow. Spiš, niem. Zips, węg. Szepes) – region historyczny. Region ten leży w Centralnych i Wewnętrznych Karpatach Zachodnich, w dorzeczu górnego Popradu, górnego Hornádu oraz w części dorzecza Dunajca (na wschód od Białki). Na północnym zachodzie Spisz sąsiaduje z Podhalem, na północy z ziemią sądecką, na wschodzie z Szaryszem, na południu z Abovem i Gemerem, na południowym zachodzie z Liptowem (zobacz: Regiony Słowacji).Záhorie (pol. Zagórze lub Region zagórzański, niem. Marchauen, węg. Erdőhát, czes. Záhoří) także Záhorský región cestovného ruchu (Zahorski region turystyczny) - kraina geograficzna region geograficzno-etnograficzny w południowo-zachodniej Słowacji, między Małymi Karpatami a rzeką Morawą. Bliskość granic z Austrią i Czechami spowodowała, że ukształtowanie terenu jest tu podobne do pagórkowatych rejonów Moraw, a wioski przypominają austriackie miasteczka winiarskie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym.
  Gemer (węg. Gömör, niem. Gemer, Gömör, łac. Gömörinum) – kraina historyczna oraz region ruchu turystycznego, położone w południowej Słowacji, na południe od Niżnych Tatr, Słowackiego Raju i Spiszu, obejmujące większość terytorium dawnego węgierskiego komitatu Gemer – Mały Hont (węg. Gömör-Kishont). Graniczy z Węgrami.
  Horehronie – utwór słowackiej piosenkarki Kristiny Pelákovej napisany przez Kamila Peteraja i producenta Martina Kavulicia, wydany jako singiel 10 marca 2010 roku oraz umieszczony na drugiej płycie studyjnej artystki zatytułowanej V sieti ťa mám z października tego samego roku.
  Zemplin (słow. Zemplín, węg. Zemplén, łac. Zemplinum, niem. Semplin) – najdalej wysunięty na wschód region historyczny i etnograficzny Słowacji. Południowa część regionu położona jest na Węgrzech.
  Komitat (z łac. commitatus; węg. megye, chorw. županija, słowacki župa) - jednostka administracyjna I rzędu w podziale administracyjnym Węgier oraz Chorwacji, odpowiadająca polskiemu województwu.
  Węgry (węg. Magyarország) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej, od 1955 członek ONZ, od 1999 członek NATO, od 2004 członek Unii Europejskiej.
  Kysuce – region w północno-zachodniej Słowacji, obejmujący dorzecze Kysucy oraz górne części dorzeczy Varinki i Zazrivki. Na północnym zachodzie graniczy z Czechami, na północnym wschodzie – z Polską.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.