• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

  Przeczytaj także...
  Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" – państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca przedsiębiorstwem w rozumieniu prawa, działająca na terenie Polski. Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną dbając przy tym o stan zarządzanych terenów, tj. o zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych.Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.
  Nadleśnictwo Mińsk - nadleśnictwo w województwie mazowieckim, położone na wschód od Mazowieckiego Parku Krajobrazowego (otulina). Dużą część obszaru nadleśnictwa stanowi Miński Obszar Chronionego Krajobrazu. Nadleśnictwo to podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie (RDLP Warszawa) jest jedną z 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. Obejmuje ona lasy z województwa mazowieckiego i lubelskiego o powierzchni 190 370 ha. Dzieli się na 14 nadleśnictw: Celestynów, Chojnów, Drewnica, Garwolin, Jabłonna, Łochów, Łuków, Mińsk, Siedlce, Sokołów, Ostrów Mazowiecka, Płońsk, Pułtusk, Wyszków.

  Województwo lubelskie – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego Polski o powierzchni 25 122,49 km². Obejmuje obszar Niziny Południowopodlaskiej, Polesia Wołyńskiego, Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Wołyńskiej i Kotliny Sandomierskiej. Zamieszkuje je 2,15 mln osób. Siedzibą władz wojewódzkich jest Lublin.

  Przypisy

  1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie. warszawa.lasy.gov.pl. [dostęp 2015-12-07].

  Bibliografia[]

 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.