• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

  Przeczytaj także...
  Nadleśnictwo Kaliska - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, której siedziba znajduje się w Kaliskach.Nadleśnictwo Kwidzyn - położone jest w województwie pomorskim na terenie 14 gmin, wchodzących w skład powiatów: sztumskiego, kwidzyńskiego i malborskiego. Nadzoruje obszar 144308 ha.
  Burchardztwo (kaszb. Bùrchardztwò) – kolonia kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Kartuzy. Znajduje się tu siedziba "Nadleśnictwa Kartuzy".

  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku – jednostka podległa Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Powierzchnia gruntów zarządzanych przez RDLP w Gdańsku wynosi ponad 301 tys. ha. Działa w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz kujawsko-pomorskim.

  Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej Polsce. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km².Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" – państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca przedsiębiorstwem w rozumieniu prawa, działająca na terenie Polski. Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną dbając przy tym o stan zarządzanych terenów, tj. o zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

  Struktura[]

  Obszar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku podzielony jest na 15 nadleśnictw, którym podlega 279 leśnictw.

  Nadleśnictwo – podstawowa jednostka gospodarcza i organizacyjna w strukturze Lasów Państwowych. Nadleśnictwo wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i obejmuje swoim obszarem możliwy do zapewnienia szczegółowego nadzoru i kontroli pracy podległych leśniczych.Leśnictwo - jednostka organizacyjna w strukturze nadleśnictwa. Liczba i obszar leśnictwa zależy od stanu rozproszenia lasów, rozmiaru zadań gospodarczych, nasilenia szkodnictwa leśnego itp. Powierzchnia leśnictwa może wynosić od około 400 do nawet 3000 ha. Na czele leśnictwa stoi leśniczy, powołany do wykonywania na powierzonym mu terenie czynności techniczno-gospodarczych, ochronnych i administracyjno-rachunkowych. Leśniczy wykonuje swoje zadania przy pomocy podległych mu podleśniczych.

  Nadleśnictwa[]

 • Cewice
 • Choczewo
 • Elbląg
 • Gdańsk z siedzibą w Gdyni
 • Kaliska
 • Kartuzy z siedzibą w Burchardztwie
 • Kolbudy
 • Kościerzyna
 • Kwidzyn
 • Lębork
 • Lipusz
 • Lubichowo
 • Starogard
 • Strzebielino z siedzibą w Luzinie
 • Wejherowo
 • Siedziba RDLP w Gdańsku

  Linki zewnętrzne[]

 • Strony Regionalnej Dyrekcji w Gdańsku
 • Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.Luzino (kaszb. Lëzëno, niem. Lusin) – duża wieś kaszubska o charakterze małomiasteczkowym w Polsce, położona w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Luzino, nad rzeką Bolszewką w pobliżu drogi krajowej nr 6.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo kujawsko-pomorskie – jedno z 16 województw leżące w północnej części Polski centralnej. Zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. w przybliżeniu z dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.
  Województwo warmińsko-mazurskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km², a w 2012 r. miało 1,45 mln mieszkańców.
  Nadleśnictwo Gdańsk – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Gdyni. Nadleśnictwo zarządza większością lasów otaczających Trójmiasto i całością lasów wchodzących w skład Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.