• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

  Przeczytaj także...
  Park Krajobrazowy Puszczy Knyszynskiej im. prof. Witolda Sławińskiego – park krajobrazowy znajdujący się na terenie województwa podlaskiego w gminach Janów, Sokółka, Knyszyn, Czarna Białostocka, Szudziałowo, Dobrzyniewo Kościelne, Wasilków, Supraśl, Krynki, Gródek, Michałowo.Puszcza Białowieska – kompleks leśny położony na terenie Polski i Białorusi, odznaczający się dużymi walorami przyrodniczymi i historycznymi. W Puszczy Białowieskiej zachowały się ostatnie fragmenty lasu o charakterze pierwotnym. Tutaj mieszka największa populacja wolnego żubra na świecie.
  Nadleśnictwo Łomża - z siedzibą w Łomży, obejmuje powierzchnię ok. 22000 ha lasów państwowych oraz nadzoruje gospodarkę w lasach niepaństwowych na łącznej powierzchni ok. 32000 ha. Podzielone jest na 18 leśnictw oraz gospodarstwo selekcyjno-szkółkarskie. Administracyjnie obejmuje obszar 20 gmin w całości i 2 w niewielkiej części, położonych na terenie powiatów kolneńskiego, łomżyńskiego i zambrowskiego - województwo podlaskie oraz powiatów ostrołęckiego i ostrowskiego - województwo mazowieckie.

  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku jest jedną ze struktur Lasów Państwowych. Powierzchnia gruntów zarządzanych przez RDLP w Białymstoku wynosi około 620 tys. ha. z czego na lasy przypada blisko 580 tys. ha. Działa w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim oraz mazowieckim.

  Puszcza Piska – największy kompleks leśny na Mazurach. Przylega do Mazurskiego Parku Krajobrazowego, oraz do Niziny Mazurskiej. Dawna nazwa to Puszcza Jańsborska (niem. Johannisburger Heide).Puszcza Borecka o powierzchni 230 km² położona jest w północno-wschodniej Polsce, jest największym kompleksem leśnym na Pojezierzu Ełckim, które jest częścią Pojezierza Mazurskiego. Znajduje się na wschód od jeziora Mamry.

  Na obszarze działalności dyrekcji znajdują się Białowieski Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy i Narwiański Park Narodowy. Spośród parków krajobrazowych położone są tu: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Mazurski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej i Suwalski Park Krajobrazowy.

  Wigierski Park Narodowy – jeden z największych parków narodowych w Polsce. Został powołany z dniem 1 stycznia 1989 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. (Dziennik Ustaw nr 25 z dn. 21 lipca 1988, poz. 173) jako piętnasty z kolei park narodowy w Polsce. Obecnie jest jednym z 23 parków narodowych Polski. Park utworzony został na obszarze 14956 hektarów. W chwili powstania był czwartym co do wielkości powierzchni polskim parkiem narodowym. Aktualna jego powierzchnia wynosi 14988 ha, w tym 9458 ha to grunty leśne, 2908 ha – wody i 2622 ha inne tereny, głównie użytkowane rolniczo (2302 ha). Ochroną ścisłą objętych jest 623 ha, w tym 283 ha lasów. Obszary zagospodarowane rolniczo objęte są ochroną krajobrazową.Puszcza Augustowska (lt. Augustavo giria, biał. Аўгустоўская пушча) – duży kompleks leśny położony w województwie podlaskim oraz na Litwie i Białorusi. Powierzchnia całej puszczy wynosi ok. 160 tys. ha, z czego w granicach Polski znajduje się ponad 114 tys. ha. Na jej terenie znajduje się Wigierski Park Narodowy.

  Dyrekcja Białostocka ma pod swoją opieką takie kompleksy leśne jak: Puszcza Augustowska, Puszcza Białowieska, Puszcza Borecka, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Piska i Puszcza Romincka.

  Nadleśnictwa[]

  Obszar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku podzielony jest na 31 nadleśnictw. Są to: Augustów, Białowieża, Bielsk, Borki, Browsk, Czarna Białostocka, Czerwony Dwór, Dojlidy, Drygały, Ełk, Giżycko, Głęboki Bród, Gołdap, Hajnówka, Knyszyn, Krynki, Łomża, Maskulińskie, Nowogród, Nurzec, Olecko, Pisz, Płaska, Pomorze, Rajgród, Rudka, Supraśl, Suwałki, Szczebra, Żednia, Waliły.

  Biebrzański Park Narodowy – jeden z 23 parków narodowych Polski, utworzony 9 września 1993. Największy park w Polsce o powierzchni 592,23 km², położony na terenach Kotliny Biebrzańskiej w województwie podlaskim. Siedziba Parku znajduje się w Osowcu-Twierdzy, gmina Goniądz.Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi jest parkiem krajobrazowym utworzonym rozporządzeniem Wojewody Łomżyńskiego dnia 10 grudnia 1994 roku. W jego skład weszły: zachowane prawie w naturalnym stanie dolina Narwi w bezpośrednim sąsiedztwie Łomży na odcinku Piątnica - Bronowo i jej strefa krawędziowa.

  Do niedawna istniało również Nadleśnictwo Białobrzegi, obecnie zostało połączone i wcielone do Nadleśnictwa Augustów. Oprócz nadleśnictw w skład RDLP wchodzi również Zakład Transportu i Spedycji w Giżycku.

  Linki zewnętrzne[]

 • Strony Regionalnej Dyrekcji w Białymstoku
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" – państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca przedsiębiorstwem w rozumieniu prawa, działająca na terenie Polski. Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną dbając przy tym o stan zarządzanych terenów, tj. o zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych.Suwalski Park Krajobrazowy (SPK) jest najstarszym parkiem krajobrazowym w Polsce, utworzony 12 stycznia 1976 roku na mocy uchwały Nr III/14/76 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach, celem ochrony unikatowego krajobrazu polodowcowego, szczególnych wartości przyrodniczych i geologicznych. Park położony jest na Pojezierzu Północnosuwalskim, które stanowi przykład krajobrazu polodowcowego z licznymi wzniesieniami morenowymi, wzniesieniami kemowymi, dolinami rzecznymi, nieckami jezior oraz głazowiskami.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Nadleśnictwo Supraśl - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, której siedziba znajduje się w Supraślu.
  Województwo podlaskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Przez jego środek przepływa Narew. Stolicą jest Białystok.
  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.
  Białowieski Park Narodowy – polski park narodowy położony w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim, utworzony z Nadleśnictwa Rezerwat jako Park Narodowy w Białowieży obowiązującym od 4 sierpnia 1932 roku Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, restytuowany w obecnej formie z mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947 roku. Drugi po Pienińskim Parku Narodowym park narodowy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie. Znany z ochrony najlepiej zachowanego fragmentu Puszczy Białowieskiej, ostatniego w Europie fragmentu lasu pierwotnego oraz liczącej kilkaset sztuk, największej na świecie wolnościowej populacji żubra.
  Puszcza Knyszyńska (do 1939 r. zwana Puszczą Świsłocką od Świsłoczy) – rozległy kompleks leśny (drugi pod względem wielkości po Puszczy Białowieskiej na Nizinie Podlaskiej) położony na Wysoczyźnie Białostockiej w województwie podlaskim. Lasy porastają tereny moreny czołowej, a przez tereny Puszczy przepływa rzeka Supraśl wraz z dopływem Sokołdą. Siedzibą Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej jest Supraśl.
  Powierzchnia Nadleśnictwa Augustów wynosi 26026,7 ha. Jest ono podzielone na 4 obręby leśne: Augustów, Balinka, Białobrzegi, Sztabin, a te na 17 leśnictw: Lipowiec, Studzieniczne, Czarny Bród, Sajenek, Żyliny, Brzozowe Grądy, Jastrzębna, Kozi Rynek, Jesionowo, Wilcze Bagno, Bargłów, Białobrzegi, Długie, Kolnica, Sztabin, Jaminy, Klonowo oraz szkółki leśne i łowiectwo na OHZ. Siedziba Nadleśnictwa mieści się w Augustowie. Administracyjnie lasy nadleśnictwa położone są w północno-wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie augustowskim w gminach: Augustów miasto, Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Płaska i Sztabin.
  Województwo warmińsko-mazurskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km², a w 2012 r. miało 1,45 mln mieszkańców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.