• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Region administracyjny

  Przeczytaj także...
  Podział administracyjny (podział terytorialny) – podział terytorium państwa na mniejsze obszary, którego celem jest m.in. usprawnienie realizacji zadań przez organy administracji publicznej.Podział administracyjny Chile jest trzystopniowy. Najwyższy szczebel tego podziału stanowi 15 regionów, na których czele stoi intendent (intendente). Każdy region dzieli się dalej na prowincje, którymi rządzi gubernator (gobernador). Najniższczym szczeblem podziału są gminy (comunas), na czele których stoi burmistrz (alcalde). Intendenci i gubernatorzy są wskazywani przez prezydenta, natomiast burmistrzowie wybierani są w powszechnym głosowaniu.
  Region – umownie wydzielony obszar, względnie jednorodny, różniący się od terenów sąsiednich cechami naturalnymi bądź nabytymi na przestrzeni dziejów.

  Region – najwyższa jednostka terytorialnej organizacji w państwie, bez względu na jego formę prawnoustrojową, o relatywnie dużej powierzchni i znacznej liczbie ludności, jednolita z punktu widzenia gospodarczego, społecznego i kulturowego, w której jest prowadzona odpowiednia do potrzeb polityka gospodarcza, społeczna i kulturalna przez powołane do tego instytucje regionalne. Jednostki terytorialne tego typu mogą nosić różne nazwy, np. województwo, wspólnota autonomiczna.

  Regiony Włoch mają zagwarantowaną regionalną autonomię na mocy konstytucji z 1948 roku. Dodatkowo, 5 spośród 20 regionów (Dolina Aosty, Friuli-Wenecja Julijska, Sardynia, Sycylia, Trydent-Górna Adyga) posiada "specjalny status autonomii", wynikający m.in. z licznej obecności mniejszości narodowych, umożliwiający im stanowienie prawa w niektórych dodatkowych sferach.Peru podzielone jest na 25 regionów i autonomiczną prowincję Lima, w której mieści się stolica, łącznie 26 jednostek administracyjnych najwyższego stopnia. Regiony podzielone są łącznie na 196 prowincji, które składają się z 1837 dystryktów.

  Wyróżnia się cztery typy prawnoorganizacyjne regionów mając na uwadze status prawny i zakres zadań instytucji regionalnych:

 • region administracyjny – obszar dekoncentracji wybranych funkcji administracji publicznej, wykonywanych przez rządowe instytucje terytorialne;
 • region samorządowy – forma decentralizacji administracji państwowej; regiony są jednostkami podziału terytorialnego, w których istnieje samorząd terytorialny;
 • region autonomiczny – forma decentralizacji działalności ustawodawczej i administracyjnej państwa, w założeniu nie naruszająca jednolitości państwa;
 • region federalny – część składowa państwa federalnego.
 • Region to także nazwa jednostek podziału administracyjnego w wielu krajach świata:

 • Chile,
 • Francja,
 • Włochy,
 • Peru.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • region – kraina geograficzna
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. M. Elżanowski, M. Maciołek, P. Przybysz: Region jako instytucja prawnoustrojowa, Państwo i Prawo 1990, nr 8.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.