• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Region Południowo-Wschodni

  Przeczytaj także...
  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.Urbanizacja – proces koncentracji ludności w punktach przestrzeni geograficznej, głównie na obszarach miejskich, określający także wzrost liczby ludności miejskiej i jej udziału w liczbie ludności danego obszaru, dzięki czynnikom społeczno-kulturowym, demograficznym i ekonomicznym. Urbanizacja oznacza także przestrzenny rozwój miast oraz zmianę stylu życia na miejski.
  Język wietnamski (wiet. tiếng Việt, tiếng Việt Nam lub Việt ngữ) – jest narodowym i oficjalnym językiem Wietnamu. Wietnamski jest językiem ojczystym Wietnamczyków (người Việt / người kinh), stanowiących ok. 87% populacji tego kraju, oraz ok. dwóch milionów wietnamskich emigrantów. Jako drugi język używany jest przez mniejszości narodowe Wietnamu.

  Region Południowo-Wschodni (wiet. Đông Nam Bộ) – region Wietnamu, w południowej części kraju.

  Jest to najbardziej rozwinięty ekonomicznie i najbardziej zurbanizowany region Wietnamu (ponad 50% ludzi mieszka w miastach).

  Podział administracyjny[]

  W skład regionu wchodzi siedem prowincji oraz jedno miasto wydzielone.

  Prowincje[]

 • Đồng Nai
 • Bình Dương
 • Bà Rịa-Vũng Tàu
 • Bình Phước
 • Tây Ninh
 • Bình Thuận
 • Lâm Đồng
 • Miasta wydzielone[]

 • Ho Chi Minh
 • Miasto wydzielone - miasto będące jednostką administracyjną, odrębną od jednostki administracyjnej, która je otacza. Miasto wydzielone, mimo odrębności administracyjnej, może być stolicą jednostki administracyjnej, która je otacza (np. miasto wydzielone Warszawa było stolicą województwa warszawskiego w latach 1946-1975).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.