• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Regina Oppmanowa

  Przeczytaj także...
  Słownik historyków polskich – słownik zawierający biogramy nieżyjących polskich historyków od Galla Anonima do roku 1993. Ukazał się pod redakcją Marii Prosińskiej-Jackl w 1994 roku. W jego opracowaniu wzięło udział kilkudziesięciu polskich historyków. Zawiera ponad 1600 haseł osobowych. Uwzględniono w nim badaczy, dydaktyków i popularyzatorów, a także twórców różnych form eseistyki, historiozofii i publicystyki historycznej. Teksty haseł zawierają oprócz życiorysu zwięzłą charakterystykę twórczości. Część biogramów zawiera podstawową bibliografią dotyczą przedmiotową.10 września jest 253. (w latach przestępnych 254.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 112 dni.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Regina Oppmanowa z domu Remiszewskich (ur. 29 stycznia 1905 w Łęgu, zm. 10 września 1980 w Londynie) – polska historyk i archiwistka, żona Edmunda Oppmana.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Absolwentka historii na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie pracowała w Archiwum Wojskowym w Warszawie. Po II wojnie światowej znalazła się na emigracji. Pracowała (od 1951 roku kierownik) w Archiwum Instytutu Historycznego im. W. Sikorskiego w Londynie, od 1966 była członkiem korespondentem Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. Doktor honoris causa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (1980).

  Rafał Mieczysław Stobiecki (ur. 11 marca 1962 w Łodzi) – polski historyk, prof. dr hab. nauk historycznych, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego.Edmund Oppman (ur. 14 sierpnia 1903 w Jekatierynosławiu na Ukrainie, zn. 12 stycznia 1951 w Londynie) - historyk dziejów nowożytnych zwłaszcza dziejów Warszawy, archiwista. Absolwent historii na UW. Był uczniem Marcelego Handelsmana, doktorat - 1928. Następnie pracował w Archiwum Akt Dawnych i Archiwum Wojskowym w Warszawie. Po II wojnie światowej znalazł się na emigracji. Organizował tam polskie archiwa we Francji i Wielkiej Brytanii. Był kierownikiem Archiwum Instytutu Historycznego im. W. Sikorskiego w Londynie. Współorganizator Polskiego Towarzystwa Historycznego na Obczyźnie i współredaktor pisma "Teki Historyczne". Jego żoną była Regina Oppmanowa.

  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • Generał Sikorski : premier, naczelny wódz : [album] = Prime Minister, Commander in Chief, wybór fot. Regina Oppman, tekst Bohdan Wroński, Londyn: Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego 1981.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Stefan Krzysztof Kuczyński, Oppmanowa Regina [w:] Słownik historyków polskich, red. Maria Prosińska-Jackl, Warszawa 1994, s. 383.
 • Rafał Stobiecki, Klio na wygnaniu.z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 roku, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2005.
 • Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".Stefan Krzysztof Kuczyński (ur. 13 stycznia 1938 w Warszawie, zm. 3 stycznia 2010) – polski historyk, profesor. Specjalizował się w historii średniowiecznej, w tym szczególnie w naukach pomocniczych historii: heraldyce, sfragistyce, weksylologii i genealogii.
  Warto wiedzieć że... beta

  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie (ang. Polish Society of Arts and Sciences Abroad, fr. Société Polonaise des Sciences et des Lettres à l’Etranger) – polska instytucja naukowa i dydaktyczna o charakterze organizacji non-profit, korporacja uczonych na emigracji z siedzibą w Londynie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.