• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Reflektor

  Przeczytaj także...
  Obiektyw lustrzany – rodzaj teleobiektywu, w którym oprócz soczewek wykorzystano także lustra paraboliczne. Uzyskano dzięki temu zasadnicze skrócenie długości obudowy (przy wzroście jej średnicy), oraz zmniejszenie masy. Budowę ma zbliżoną do teleskopu zwierciadlanego w układzie Maksutova-Cassegraina. Wadą jest brzydki bokeh (jasne punkty poza płaszczyzną ostrości oddawane są jako ciemne krążki z jasnym brzegiem) oraz brak możliwości zmiany przysłony (stałe światło).Teleskop (gr. tēle-skópos – daleko widzący) – jest narzędziem, które służy do obserwacji odległych obiektów poprzez zbieranie promieniowania elektromagnetycznego (np. światła widzialnego). Pierwsze znane praktyczne teleskopy zostały skonstruowane przy użyciu soczewek ze szkła w Holandii na początku XVII wieku przez Hansa Lippersheya, a wkrótce potem przez Galileusza we Włoszech. Znalazły zastosowanie w działaniach militarnych i w astronomii.
  Kąt bryłowy – w geometrii część przestrzeni trójwymiarowej ograniczona przez powierzchnię stożkową, czyli wszystkie półproste wychodzące z pewnego ustalonego punktu, zwanego wierzchołkiem, przechodzące przez pewną ustaloną krzywą zamkniętą (częstokroć okrąg).

  Reflektorzwierciadło optyczne wklęsłe, służące do sprowadzenia padającej na nie wiązki energii o charakterze falowym (np. promieniowanie elektromagnetyczne, fala akustyczna) do wiązki równoległej lub wąskiego kąta bryłowego.

  Reflektor zwiększa gęstość energii danej fali; działa jak soczewka skupiająca. Służy do ułatwienia obserwacji danego zjawiska falowego lub wysłania fal w określonym kierunku.

  Reflektorem nazywa się również lampę wysyłającą światło w określonym kierunku, której częścią jest właśnie zwierciadło skupiające (reflektor w pierwszym znaczeniu) i/lub soczewka skupiająca. Do tego typu reflektorów należą:

  Reflektor neutronów – materiał o własnościach powodujących odrzucenie neutronów powstających w reaktorze jądrowym i skierowanie ich z powrotem w kierunku rdzenia reaktora.Latarnia morska – znak nawigacyjny w postaci charakterystycznej wieży umieszczonej na brzegu lub wodzie (latarniowiec).
 • reflektor samochodowy,
 • latarnia morska,
 • reflektor przeciwlotniczy,
 • reflektor Leigha,
 • szperacz.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • obiektyw lustrzany
 • reflektor neutronów
 • reflektor rogowy
 • teleskop
 • Warto wiedzieć że... beta

  Szperacz – rodzaj lampy elektrycznej, wojskowych lub policyjnych), którego konstrukcja pozwala na obracanie go w pewnym zakresie – w lewo i w prawo oraz w górę i w dół – tak, by możliwe było skierowanie snopa światła w żądanym kierunku wokół pojazdu, a nie tylko (tak jak w standardowych reflektorach świateł drogowych) na wprost przed pojazdem. Lampa taka ułatwia nocną obserwację obiektów znajdujących się przy drodze albo na bezdrożach, jak również działania straży pożarnej i innych służb ratowniczych.
  Soczewka – proste urządzenie optyczne składające się z jednego lub kilku sklejonych razem bloków przezroczystego materiału (zwykle szkła, ale też różnych tworzyw sztucznych, żeli, minerałów, a nawet parafiny).
  Reflektor samochodowy – urządzenie oświetleniowe umieszczone z przodu pojazdu, służące do oświetlania drogi przed pojazdem za pomocą odpowiednio skierowanego strumienia światła.
  Reflektor przeciwlotniczy – rodzaj lampy z reflektorem parabolicznym o dużej średnicy (do dwóch metrów) i źródłem światła dużej mocy.
  Reflektor Leigha (ang. Leigh light) – środek do walki z okrętami podwodnymi skonstruowany w czasie II wojny światowej. Był to potężny (22 mln kandeli) reflektor montowany na samolotach, służący do oświetlania wynurzonego okrętu podwodnego i ułatwiający przeprowadzenie skutecznego ataku bombami głębinowymi w czasie ataków nocnych.
  Zwierciadło optyczne, lustro – gładka powierzchnia o nierównościach mniejszych niż długość fali świetlnej. Z tego względu zwierciadło w minimalnym stopniu rozprasza światło, odbijając większą jego część. Dawniej zwierciadła wykonywano poprzez polerowanie metalu, później została opanowana technologia nakładania na taflę szklaną cienkiej warstwy metalicznej (zwykle srebra) metodami chemicznymi. Obecnie lustra produkuje się poprzez próżniowe naparowanie na szkło cienkiej warstwy metalu (najczęściej glinu).
  Reflektor rogowy to rodzaj reflektora składający się trzech wzajemnie prostopadłych powierzchni, które odbijają fale elektromagnetyczne w kierunku źródła emisji. Trzy przecinające się powierzchnie mają na ogół kształt kwadratów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.