• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Referat Filmowy BIP KG AK

  Przeczytaj także...
  Marek Ney-Krwawicz – polski historyk specjalizujący się w okresie II wojny światowej, m.in. Armią Krajową (AK) i Polskim Państwem Podziemnym. Doktor habilitowany, docent, a od 2010 r. profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN. Referat Fotograficzny BIP KG AK – konspiracyjny referat powstały w 1942 roku w okupowanej przez Niemców Polsce. Podlegał Podwydziałowi Propagandy Mobilizacyjnej „Rój” Wydziału Propagandy Mobilizacyjnej Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Służył idei dokumentowania działań polskiego ruchu oporu, rejestrowania walk. Kierownikiem tego Referatu do lutego 1944 roku był Wacław Żdżarski, później Władysław Bala.
  Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

  Referat Filmowy BIP KG AKkonspiracyjny oddział powstały w okupowanej przez Niemców Polsce w 1942 roku. Podlegał Działowi A (Informacyjno-filmowy) Podwydziału Propagandy Mobilizacyjnej "Rój" Wydziału Propagandy Mobilizacyjnej Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Współpracował ze znajdującymi się także w Dziale A Referatami: Fotograficznym, Prasowym, Radiowym i Megafonowym.

  Mówią Wieki – popularnonaukowy magazyn historyczny wydawany od 1958 roku jako miesięcznik. W styczniu 2010 roku ukazał się 600 numer.Jerzy Zarzycki (ur. 11 stycznia 1911 w Łodzi, zm. 2 stycznia 1971 w Warszawie) – polski reżyser i scenarzysta filmowy.

  Dla Działu A pracowali m.in.: Antoni Bohdziewicz, Jerzy Gabryelski, Seweryn Kruszyński, Jerzy Zarzycki, Wacław Kaźmierczak, Andrzej Ancuta, Leonard Zawisławski. W latach okupacji jego wykładowcy prowadzili szkolenia, lecz pierwsze filmy działacze Referatu nakręcili dopiero w pierwszych dniach powstania warszawskiego w 1944 roku. Ich efekty zostały wyświetlone po raz pierwszy w kinie "Palladium" przy ul. Złotej już 13. dnia powstania, następnie 21 sierpnia i 21 września 1944.

  Po upadku Stawek, Stare Miasto znalazło się w okrążeniu. Siły niemieckie wokół kotła tej dzielnicy dowodzone przez gen. Reinefartha liczą co najmniej 8 tys. żołnierzy. Gen. von dem Bach wydaje rozkaz likwidacji tego rejonu wraz znajdującym się w nim zgrupowaniem powstańczym.Jerzy Gabryelski (ur. 30 października 1906 we Lwowie, zm. 3 lutego 1978 w Nowym Jorku), polski scenarzysta i reżyser filmowy.


  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Władysław Jewsiewicki, Powstanie Warszawskie 1944 okiem polskiej kamery, wydawnictwo Interpress Warszawa.
 • Marek Ney-Krwawicz, Struktura Organizacyjna Armii Krajowej [w:] "Mówią wieki" nr 9/1986.
 • Biografia Jerzego Gabryelskiego
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Dzień czwarty
 • Kino Palladium – kino mieszczące się przy ul. Złotej 7/9 w Warszawie. Funkcjonowało do końca lat 90. XX wieku – obecnie zamknięte. Zachowało wystrój zbliżony do tego z lat 30.Andrzej Ancuta ps. "Coeur" (ur. 10 lutego 1919 w Mińsku Litewskim, zm. 14 lutego 2009 w Warszawie) – polski reżyser, operator filmowy, fotograf.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej Związki Walki Zbrojnej – Armii Krajowej (BIP KG ZWZ – AK) – konspiracyjny oddział utworzony na przełomie marca i kwietnia 1940 w okupowanej przez Niemców Polsce i podlegający Związkowi Walki Zbrojnej, a później Komendzie Głównej Armii Krajowej (jako VI Oddział).
  Armia Krajowa (AK) – zakonspirowana organizacja zbrojna polskiego podziemia w latach II wojny światowej, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemców, ZSRR i Słowaków.
  Konspiracja (łac. conspiratio), podziemie, spisek – ogólnie: tajemnica lub tajna organizacja; w dziedzinie politycznej, wojskowości, przedsiębiorczości i in.: tajna działalność skierowana przeciwko istniejącej władzy, konkurencji gospodarczej, obywatelom, okupantom i in. prowadzona przez organizacje polityczne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, organizacje zbrojne i in.
  Antoni Bohdziewicz (ur. 11 września 1906 w Wilnie, zm. 20 października 1970 w Warszawie) – polski reżyser i scenarzysta filmowy.
  Okupacja niemiecka ziem polskich 1939–1945 – system policyjno-wojskowej administracji niemieckiej wprowadzony na terytorium państwowym Rzeczypospolitej Polskiej, zajętym w wyniku agresji zbrojnej przeciwko Polsce podjętej przez III Rzeszę w dniu 1 września 1939 oraz po podziale terytorium RP w wyniku niemiecko-sowieckiego układu o przyjaźni i granicy z dnia 28 września 1939 (będącego nawiązaniem do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939).
  Wacław Kaźmierczak ps. Kazimierz Wacek (ur. 5 sierpnia 1905, zm. 10 kwietnia 1981) – polski montażysta i operator filmowy.
  W nocy ponad siedmiuset żołnierzy Grupy AK "Kampinos" uderza z Żoliborza na Dworzec Gdański w celu nawiązania połączenia ze Starym Miastem. Natarcie okazuje się niewystarczająco przygotowane. Mimo załamania nocnego natarcia, w dzień zostaje podjęta decyzja o jego ponowieniu. W celu jego przygotowania kanałami na Żoliborz zostają sprowadzeni gen. Tadeusz Pełczyński oraz ok. 200 żołnierzy batalionów: "Wigry", "Chrobry I" i "Gozdawa", walczących dotąd na Starym Mieście.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.