• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Reedukacja przez pracę

  Przeczytaj także...
  Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.Narkotyk – potoczna nazwa niektórych substancji odurzających działających na ośrodkowy układ nerwowy. Ze względu na poglądy społeczne, różnice kulturowe, stany prawne itp. nie ma jednoznacznej definicji słowa narkotyk. Narkotykami nazywa się:
  Reżim, także reżym (fr. régime – porządek) – rygor, popularnie używany w znaczeniu pejoratywnym rząd, władza, system władzy, zwłaszcza nielegalny, nieuznawany, bezprawny, pochodzący z uzurpacji.

  Reedukacja przez pracę (chiń: laodong jiaoyang 劳动教养, skrót: láojiào 劳教) – pojęcie oznaczające jedną z form odbywania kary pozbawienia wolności w ramach systemu karnego w Chińskiej Republice Ludowej. Reedukacja przez pracę odbywana jest w ośrodkach pracy przymusowej, funkcjonujących odrębnie od zwyczajnego systemu więziennictwa. Chociaż w ChRL do pracy zmuszani są wszyscy osadzeni, system "reedukacja przez pracę" stosowany głównie wobec sprawców przestępstw mniejszej wagi takich, jak np. zwykła kradzież, prostytucja lub zażywanie narkotyków. Okres przebywania w tego typu zakładzie karnym nie przekracza czterech lat.

  Prawa człowieka w Chińskiej Republice Ludowej są nagminnie łamane w opinii większości rządów krajów zachodnich i organizacji pozarządowych.Kradzież (art. 278 kk) – zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia. Pod pojęciem zaboru rozumie się fizyczne wyjęcie rzeczy spod władztwa właściciela. Dotyczy to również przedmiotu pozostawionego przez niego w znanym mu miejscu w zamiarze późniejszego jej zabrania. Wymóg dokonania zaboru oznacza, że nie jest możliwa kradzież rzeczy znalezionej przez sprawcę lub jemu powierzonej. Nie wyklucza to odpowiedzialności za inne przestępstwo, a mianowicie za przywłaszczenie.

  Organizacje propagujące ochronę praw człowieka krytykują ten system jako jedną z form represji skierowanych wobec opozycji stosowanych przez komunistyczny rząd Chin. W zakładach tego typu często osadzani są między innymi duchowni różnych wyznań, nie zgadzający się z polityką reżimu.

  Język chiński (chiń. upr. 汉语, chiń. trad. 漢語, pinyin Hànyǔ; lub chiń. upr./chiń. trad. 中文, pinyin Zhōngwén) – język lub grupa spokrewnionych języków (tzw. makrojęzyk), należących do rodziny chińsko-tybetańskiej.Prostytucja, nierząd – oddanie własnego ciała do dyspozycji większej liczbie osób w celu osiągnięcia przez nie zaspokojenia seksualnego i pobieranie za to wynagrodzenia materialnego. Przy prostytucji ma więc miejsce świadczenie usług w dziedzinie seksu, polegających zwykle na odbywaniu stosunków płciowych za pieniądze lub inne korzyści.

  Często jednak podnoszone są argumenty przeciw zwolennikom abolicji tego systemu, że kary w zakładzie systemu "reedukacja przez pracę" są zdecydowanie mniejsze niż pozostałe kary stosowane w chińskim systemie prawnym. Oprócz tego dysydenci stanowią nie więcej niż kilka procent osadzonych w tych zakładach.

  Opozycja – ugrupowanie lub grupa ugrupowań, w szczególności partii politycznych, sprzeciwiających się polityce rządu lub większości sejmowej, krytykująca dominujące ideologie czy instytucje. Nie narusza przy tym prawa ani zasad gry wyborczej i parlamentarnej. Opozycja polityczna nie tworzy rządu i dąży do przejęcia władzy.System prawny Chińskiej Republiki Ludowej – system prawny będący połączeniem chińskich tradycji prawnych, prawa socjalistycznego i wpływów prawa kontynentalnej Europy.

  Zobacz też[]

 • Laogai
 • Prawa człowieka w Chińskiej Republice Ludowej • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Laogai (chiń: 勞改; pinyin: láogǎi) – skrót od Laodong Gaizao (劳动改造), hasła określającego chiński wymiar sprawiedliwości, oznaczającego naprawę przez pracę. Odnosi się on do pracy więźniów w Chińskiej Republice Ludowej. Często mylony jest z powiązanym, ale znaczącym całkowicie co innego hasłem - reedukacja przez pracę, który jest formą aresztu tymczasowego bez postawienia zarzutów i bez przeprowadzenia procesu. We wzorowanych na sowieckim Gułagu 1045 obozach więzionych jest ok. 6,8 mln ludzi (stan na 2007 r.). Laogai Research Foundation szacuje, iż obecnie istnieje około 909 działających laogai, zaś od 1949 roku uwięziono w nich 40-50 milionów Chińczyków.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.