• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Redykajny - jezioro

  Przeczytaj także...
  Gutkowo (niem. Göttkendorf)– osiedle (jednostka pomocnicza gminy), część oficjalnego podziału administracyjnego Olsztyna, położone w północno-zachodniej części miasta, nad Jeziorem Ukiel (Krzywym). Dawniej podolsztyńska wieś, której część obszaru w 1987 włączono do granic administracyjnych miasta jako osobną dzielnicę. Na terenie osiedla znajdują się jeziora Redykajny i Tyrsko (potocznie zwane Żbikiem). Administracyjnie osiedle Gutkowo obejmuje osiedle Łupstych.Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi. Zasilanie należy natomiast przede wszystkim od warunków klimatycznych. Jezioro różni się od stawu występowaniem strefy afotycznej – światło nie dociera do dna uniemożliwiając tam rozwój roślinności.
  Redykajny – osiedle (jednostka pomocnicza gminy), będące częścią oficjalnego podziału administracyjnego Olsztyna, położone w północno-zachodniej części miasta, nad Jeziorem Redykajny. Na jego terenie znajdują się również jeziora Żbik i Podkówka. Osiedle zaczęło się rozwijać od połowy lat 90. Obecnie zabudowane jest głównie przez domki jednorodzinne i szeregowe.

  Redykajnyjezioro w woj. warmińsko-mazurskim, położone w północnej części Olsztyna na terenie osiedla Gutkowo w sąsiedztwie osiedla Redykajny, leżące na terenie Pojezierza Olsztyńskiego.

  Według urzędowego spisu opracowanego przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (KNMiOF) nazwa tego jeziora to Redykajny. W różnych publikacjach i na mapach topograficznych jezioro to występuje pod nazwą Jezioro Redykajskie.

  Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 29,9 ha do 31,0 ha. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 102,9 m n.p.m. Głębokość maksymalna wynosi 20,6 m.

  Chruściki (Trichoptera) – rząd owadów wodnych o przeobrażeniu zupełnym. Są stosunkowo niewielkich rozmiarów, od 2 mm do 4-5 cm. Największe znane chruściki zamieszkują Himalaje (rodzaje: Eubasilissa, Himalopsyche, u owadów dorosłych rozpiętość skrzydeł dochodzi do 8 cm). Cechą charakterystyczną postaci dorosłych są włoski na skrzydłach, natomiast larwy mają wyraźnie odnóża analne zakończone pazurkiem.Adam Choiński (ur. 1951 w Mielnie) – profesor, geograf, nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego oraz kierownik Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor licznych opracowań z dziedziny hydrologii i limnologii.

  W jeziorze występował rzadki chruściki - Erotesis baltica, ale badania z końca XX w. wskazują, że Erotesis baltica w tym jeziorze już wyginął).

  Zobacz też[]

 • Olsztyn
 • Redykajny (osiedle)
 • Przypisy

  1. Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych: Hydronimy. Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Ostrowski (oprac. red). T. 1. Cz. 2: Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006, s. 292. ISBN 83-239-9607-5. [dostęp 22 kwietnia 2009].
  2. Jezioro Redykajny w informatorze turystyczno-przyrodniczym www.jezioro.com.pl. [dostęp 25 listopada 2009].
  3. Adam Choiński: Katalog jezior Polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006, s. 374. ISBN 83-232-1732-7.
  4. Wissig N. 2005. Trichoptera of the Lake Redykajny (Olsztyn). Trichopteron 15: 5
  5. [1]

  Linki zewnętrzne[]

 • Jezioro Redykajny w informatorze turystyczno-przyrodniczym www.jezioro.com.pl
 • Galeria zdjęć Jeziora Redykajny
 • Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (w latach 1934-1948: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości, w latach 1948-2003: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych) – organ opiniodawczy w sprawach ustalania, dokonywania zmian i znoszenia urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, działający przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej (aktualnie przy ministrze administracji i cyfryzacji).Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.
  Województwo warmińsko-mazurskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km², a w 2012 r. miało 1,45 mln mieszkańców.
  Erotesis baltica – owad, chruścik z rodziny Leptoceridae, polska nazwa - erotyka bałtycka. Larwy prowadzą wodny tryb życia, budują przenośne domki z fragmentów detrytusu (podobne schronienia budują także larwy z rodzaju Triaenodes i Ylodes). Dzięki długim odnóżom trzeciej pary, zaopatrzonym w długie włoski, larwy są zdolne pływać wraz z domkiem. Ułatwia to przemieszczanie się między roślinami wodnymi. Do aktywnego pływania wraz z domkiem zdolne są także larwy z rodzajów: Triaenodes, Ylodes, Leptocerus.
  Skrót n.p.m.nad poziomem morza – używany jest przy mierzeniu wysokości bezwzględnej danego obiektu na Ziemi. Wielkość ta wyrażona jest najczęściej w metrach (m  n.p.m.) i określa wysokość nad punktem odniesienia, którym jest średni poziom morza (p.m.).

  Reklama