• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Reduktazy

  Przeczytaj także...
  Oksydoreduktaza Q – cytochrom c, inaczej cytochrom bc1, kompleks III, kompleks oksydoreduktazy ubichinon-cytochrom c – białko błonowe łańcucha oddechowego, zlokalizowane w wewnętrznej błonie mitochondrialnej, o masie 250 kDa i zbudowane z 10 podjednostek. Zawiera grupy prostetyczne takie, jak hem bH, hem bL, hem c1 oraz Fe-S.Enzymy – wielkocząsteczkowe, w większości białkowe, katalizatory przyspieszające specyficzne reakcje chemiczne poprzez obniżenie ich energii aktywacji.
  Reduktaza HMG-CoA (reduktaza 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A, EC 1.1.1.88) to enzym wątrobowy, znajdujący się w cytoplazmie hepatocytów, regulujący ilość syntetyzowanego cholesterolu, a więc również wpływa (wraz z HDL) na jego poziom w osoczu.

  Reduktazy – grupa enzymów katalizujących reakcje redukcji.

  Redukcja (inna nazwa elektronacja) – proces, w trakcie którego atom lub ich grupa przechodzi z wyższego na niższy stopień utlenienia.Dehydrogenaza NADH, oksydoreduktaza NADH-ubichinon, kompleks I łańcucha oddechowego (EC 1.6.5.3) – jest to enzym obecny w wewnętrznej błonie mitochondrów eukariotów oraz błonach komórkowych prokariotów. Rozpoczyna szereg reakcji określanych jako łańcuch oddechowy poprzez utlenianie NADH przy jednoczesnej redukcji ubichinonu obecnego w błonie. Przeniesieniu dwóch elektronów pobranych z NADH na ubichinon prowadzi do powstania ubichinolu, jednocześnie cztery protony przez kompleks przenoszone są na zewnętrzną stronę błony białkowo-lipidowej.

  Przykłady reduktaz:

  Kataliza – zjawisko przyspieszenia szybkości reakcji chemicznej pod wpływem dodania do układu niewielkiej ilości katalizatora, który sam nie ulega trwałym przekształceniom, lecz tylko tworzy z innymi substratami związki lub kompleksy przejściowe. Działanie katalizatora polega na zmianie ścieżki kinetycznej reakcji poprzez obniżenie energii aktywacji reakcji i utworzenia innych, w stosunku do reakcji prowadzonej na sposób niekatalityczny, kompleksów przejściowych. W efekcie przyspieszeniu ulega zarówno reakcja prowadząca do produktu, jak i reakcja biegnąca w kierunku przeciwnym, prowadząca do odtworzenia substratów.
 • reduktaza aldozowa
 • reduktaza biliwerdynowa
 • reduktaza cytochromowa (reduktaza ubichinol-cytochrom c, kompleks III)
 • reduktaza dihydrofolianowa (oksydoreduktaza tetrahydrofolianowa)
 • reduktaza ferredoksyna:NADP
 • reduktaza glutatianowa
 • reduktaza HMG-CoA
 • reduktaza NADH-Q (dehydrogenaza NADH)
 • reduktaza rybonukleotydowa
 • nitroreduktaza E. coli
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • oksydazy
 • oksydoreduktazy
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. reductase, The Free Dictionary [dostęp 2020-06-27].
  2. John L. Tymoczko i inni, Biochemia, wyd. Wyd. 3 zm, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, ISBN 83-01-14379-7, OCLC 749650884 [dostęp 2020-06-27].
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.