• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Recykling  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Zasada 3R: Reduce, Reuse, Recycle ang., promuje zdrowy dla środowiska styl życia, konsumpcji dóbr i traktowania odpadów. Spolszczone: zasada 3 U: Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Utylizuj.Surowiec – materiał przeznaczony do dalszej przeróbki. Surowce są produktami przemysłu wydobywczego, rolnictwa, leśnictwa lub powstają w wyniku przerobu odpadów.
  Zobacz też[]
 • zasada 3R
 • Przypisy[]

  1. Lavee, Doron. Is Municipal Solid Waste Recycling Economically Efficient?. „Environmental Management”. 40 (6), s. 926-943, 2007. DOI: 10.1007/s00267-007-9000-7. 
  2. Case history: The truth about recycling. W: The Economist [on-line]. 2007-06-07. [dostęp 2015-01-01].
  3. Recycling: The price of virtue. W: The Economist [on-line]. 2007-06-07. [dostęp 2015-01-01].
  4. Recycle and Compost. W: Pamela Murphy, Christine R. Mueller, Mamatha Gowda: The Garbage Primer. New York: Lyons & Burford; League of Women Voters of the United States, 1993, s. 35–72. ISBN 9781558212503.
  5. Much toxic computer waste lands in Third World. W: USA Today [on-line]. 2002-02-25. [dostęp 2015-01-01].
  6. Neil Gough: Environmental and health damage in China. W: Time Magazine [on-line]. 2002-03-11. [dostęp 2015-01-01]. [zarchiwizowane z tego adresu].
  7. Bonnie DeSimone: Rewarding Recyclers, and Finding Gold in the Garbage. W: New York Times [on-line]. 2006-02-21. [dostęp 2015-01-01].
  8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późniejszymi zmianami)
  9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami)
  10. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późniejszymi zmianami)
  11. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, z późniejszymi zmianami)
  12. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 639, z późniejszymi zmianami)
  13. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z późniejszymi zmianami)
  14. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666, z późniejszymi zmianami)

  Linki zewnętrzne[]

  W celu uproszczenia recyklingu wprowadzone są specjalne kody oznaczenia różnych materiałów. Kody zawierają trzy strzałki, tworzące trójkąt, z grotami skierowanymi zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wewnątrz trójkąta znajduje się liczba oznaczająca kod użytego materiału, a pod trójkątem umieszczany jest skrót literowy.Odzysk – wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Pojęcie odzysku jest zatem szersze od pojęcia recyklingu, obejmuje np. także spalanie odpadów w spalarniach odpadów komunalnych.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Środowisko przyrodnicze (środowisko naturalne) – całokształt ożywionych i nieożywionych składników przyrody, ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe. W jego ramach można wyróżnić następujące elementy:
  Odpady – wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.
  The Environmental Protection Agency (EPA lub USEPA), Agencja Ochrony Środowiska - agencja federalna Stanów Zjednoczonych działająca w celu ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego. EPA rozpoczęła działalność 12 lutego 1970 roku, powołana przez prezydenta Richarda Nixona. Kierowana jest przez Administratora w randze ministra (obecnie jest nią Lisa P.Jackson). Agencja zatrudnia ok. 18 000 pracowników i dysponuje budżetem ponad 7 mld USD.
  Duński Uniwersytet Techniczny (duń. Danmarks Tekniske Universitet, DTU) – publiczna uczelnia techniczna (tj. politechnika), założona przez Hansa Christiana Ørsteda w 1829 roku, znajdująca się obecnie w Kongens Lyngby na przedmieściach Kopenhagi.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.