• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Recykling  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Zasada 3R: Reduce, Reuse, Recycle ang., promuje zdrowy dla środowiska styl życia, konsumpcji dóbr i traktowania odpadów. Spolszczone: zasada 3 U: Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Utylizuj.Surowiec – materiał przeznaczony do dalszej przeróbki. Surowce są produktami przemysłu wydobywczego, rolnictwa, leśnictwa lub powstają w wyniku przerobu odpadów.
  Symbol recyklingu

  Recykling (recyklizacja, recyrkulacja, ang. recycling) – jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Recykling to proces przekształcania odpadów w nowe materiały i przedmioty. Możliwość recyklingu materiału zależy od jego zdolności do odzyskania właściwości, które posiadał w stanie pierwotnym. Jest to alternatywa dla „konwencjonalnego” usuwania odpadów, które mogą oszczędzać materiał i pomagać w obniżeniu emisji gazów cieplarnianych. Recykling może zapobiec marnowaniu potencjalnie użytecznych materiałów i zmniejszyć zużycie świeżych surowców, zmniejszając w ten sposób: zużycie energii, zanieczyszczenie powietrza (ze spalania) i zanieczyszczenie wody (ze składowania). Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Recykling obejmuje odzyskiwanie surowców z produktów odpadowych i wykorzystywanie ich do produkcji nowych, poszukiwanych towarów. Materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania, bywają opatrzone kodem recyklingu.Recykling jest kluczowym elementem nowoczesnej redukcji odpadów i jest trzecim elementem hierarchii odpadów „Ogranicz, wykorzystaj ponownie i poddaj recyklingowi”. [2] [3] Recykling ma zatem na celu zrównoważenie środowiskowe poprzez zamianę surowców wejściowych i przekierowanie odpadów z systemu gospodarczego [4]. Istnieje kilka norm ISO związanych z recyklingiem, takich jak ISO 15270: 2008 dla odpadów z tworzyw sztucznych i ISO 14001: 2015 dla kontroli zarządzania środowiskiem w praktyce recyklingu.

  W celu uproszczenia recyklingu wprowadzone są specjalne kody oznaczenia różnych materiałów. Kody zawierają trzy strzałki, tworzące trójkąt, z grotami skierowanymi zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wewnątrz trójkąta znajduje się liczba oznaczająca kod użytego materiału, a pod trójkątem umieszczany jest skrót literowy.Odzysk – wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Pojęcie odzysku jest zatem szersze od pojęcia recyklingu, obejmuje np. także spalanie odpadów w spalarniach odpadów komunalnych.

  Materiały nadające się do recyklingu obejmują wiele rodzajów szkła, papieru, kartonu, metalu, plastiku, opon, tekstyliów, baterii i elektroniki. Kompostowanie lub inne ponowne wykorzystanie odpadów biodegradowalnych - takich jak żywność lub odpady ogrodowe - jest również formą recyklingu. [5] Materiały przeznaczone do recyklingu są dostarczane do domowego centrum recyklingu lub odbierane z krawężników, a następnie sortowane, czyszczone i przetwarzane na nowe materiały przeznaczone do wytwarzania nowych produktów.

  Środowisko przyrodnicze (środowisko naturalne) – całokształt ożywionych i nieożywionych składników przyrody, ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe. W jego ramach można wyróżnić następujące elementy:Szymbark (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Szimbark) – wieś w północnej Polsce w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Stężyca. Położona na Kaszubach, na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, w Szwajcarii Kaszubskiej, u podnóża wzgórza Wieżycy, w paśmie Wzgórz Szymbarskich.
  W najściślejszym sensie recykling materiału doprowadziłby do nowego zapasu tego samego materiału - na przykład zużyty papier biurowy zostałby przekształcony w nowy papier biurowy lub zużyta pianka polistyrenowa w nowy polistyren. Odbywa się to podczas recyklingu niektórych rodzajów materiałów, takich jak metalowe puszki, które mogą stać się puszką w nieskończoność, bez utraty czystości produktu. [6] Jest to jednak często trudne lub zbyt drogie (w porównaniu z wytwarzaniem tego samego produktu z surowców lub innych źródeł), więc „recykling” wielu produktów lub materiałów wiąże się z ich ponownym wykorzystaniem do produkcji różnych materiałów (na przykład kartonu). Inną formą recyklingu jest odzysk niektórych materiałów ze złożonych produktów, albo z powodu ich wartości wewnętrznej (np. Ołowiu z akumulatorów samochodowych lub złota z płytek drukowanych), albo ze względu na ich niebezpieczny charakter (np. Usuwanie i ponowne użycie rtęci z termometrów i termostatów).
  

  Historia[ | edytuj kod]

  Początki[ | edytuj kod]

  Recykling jest powszechną praktyką w większości historii ludzkości, a zarejestrowani zwolennicy już w Platonie w czwartym wieku przed naszą erą. [Potrzebne źródło] W okresach, w których zasoby były ograniczone i trudne do zdobycia, badania archeologiczne starożytnych wysypisk śmieci pokazują mniej odpady z gospodarstw domowych (takie jak popiół, zepsute narzędzia i wyroby garncarskie) - w wyniku braku nowych materiałów recyklingowano więcej odpadów [7].

  Odpady – wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.The Environmental Protection Agency (EPA lub USEPA), Agencja Ochrony Środowiska - agencja federalna Stanów Zjednoczonych działająca w celu ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego. EPA rozpoczęła działalność 12 lutego 1970 roku, powołana przez prezydenta Richarda Nixona. Kierowana jest przez Administratora w randze ministra (obecnie jest nią Lisa P.Jackson). Agencja zatrudnia ok. 18 000 pracowników i dysponuje budżetem ponad 7 mld USD.

  W czasach przedindustrialnych istnieją dowody na to, że złom brązu i inne metale są gromadzone w Europie i topione w celu ciągłego ponownego wykorzystania [8]. Recykling papieru został po raz pierwszy odnotowany w 1031 r., Kiedy japońskie sklepy sprzedawały makulaturę [9] [10] W Wielkiej Brytanii pyły i popioły z pożarów drewna i węgla były zbierane przez „śmieciarzy” i poddawane recyklingowi jako materiał podstawowy wykorzystywany do wyrobu cegieł. Głównym czynnikiem tego rodzaju recyklingu była korzyść ekonomiczna polegająca na uzyskaniu surowców wtórnych zamiast pozyskiwania pierwotnego materiału, a także brak usuwania odpadów publicznych na coraz bardziej gęsto zaludnionych obszarach [7]. W 1813 r. Benjamin Law opracował proces przekształcania szmat w wełnę „tandetną” i „mungo” w Batley w hrabstwie Yorkshire. Materiał ten połączył włókna z recyklingu z wełną dziewiczą. [11] Tandetny przemysł w West Yorkshire w miastach takich jak Batley i Dewsbury trwał od początku XIX wieku do co najmniej 1914 roku.

  Duński Uniwersytet Techniczny (duń. Danmarks Tekniske Universitet, DTU) – publiczna uczelnia techniczna (tj. politechnika), założona przez Hansa Christiana Ørsteda w 1829 roku, znajdująca się obecnie w Kongens Lyngby na przedmieściach Kopenhagi.DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Uprzemysłowienie spowodowało popyt na niedrogie materiały; oprócz szmat złom żelazny był pożądany, ponieważ był tańszy niż ruda pierwotna. Koleje zarówno kupowały, jak i sprzedawały złom w XIX wieku, a rosnący przemysł stalowy i samochodowy kupił złom na początku XX wieku. Wiele towarów wtórnych było zbieranych, przetwarzanych i sprzedawanych przez handlarzy, którzy przeszukiwali wysypiska śmieci i ulice miast w poszukiwaniu porzuconych maszyn, garnków, patelni i innych źródeł metalu. Do I wojny światowej tysiące takich handlarzy przemierzało ulice amerykańskich miast, wykorzystując siły rynkowe do recyklingu materiałów pokonsumpcyjnych z powrotem do produkcji przemysłowej [12].

  Tomaszów Mazowiecki (do 1926 Tomaszów) – miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim. Szóste co do wielkości, a czwarte co do ludności miasto w woj. łódzkim.

  Butelki po napojach zostały poddane recyklingowi ze zwrotnym depozytem u niektórych producentów napojów w Wielkiej Brytanii i Irlandii około 1800 r., Zwłaszcza w Schweppes. [13] Oficjalny system recyklingu ze zwrotnymi depozytami został ustanowiony w Szwecji dla butelek w 1884 roku i aluminiowych puszek do napojów w 1982 roku; prawo doprowadziło do wskaźnika recyklingu pojemników na napoje wynoszącego 84–99 procent w zależności od rodzaju, a szklaną butelkę można napełnić średnio ponad 20 razy. [14]

  Czas wojny[ | edytuj kod]

  Nowy przemysł chemiczny stworzony pod koniec XIX wieku zarówno wynalazł nowe materiały (np. Bakelit [1907]), jak i obiecał przekształcić bezwartościowe w cenne materiały. Przysłowiowo nie można było zrobić jedwabnej torebki z uszami lochy - dopóki amerykańska firma Arthur D. Little nie opublikowała w 1921 r. „On the Making of Silk Purses from Sows 'Ears”, jej badania dowodzą, że kiedy „chemia nakłada kombinezon i dostaje w dół do biznesu ... pojawiają się nowe wartości. Otwiera się nowe i lepsze ścieżki do osiągnięcia pożądanych celów. ”[15]

  Recykling (lub „odzysk”, jak się wtedy wtedy powszechnie znano) był poważnym problemem dla rządów podczas II wojny światowej. Ograniczenia finansowe i znaczne braki materialne wynikające z działań wojennych sprawiły, że kraje musiały ponownie wykorzystywać towary i przetwarzać materiały [16]. Te braki zasobów spowodowane wojnami światowymi i innymi tego rodzaju zmieniającymi się wydarzeniami bardzo zachęcały do ​​recyklingu [17]. Walki wojenne pochłonęły wiele dostępnych zasobów materialnych, pozostawiając niewiele ludności cywilnej [16]. W większości domów konieczne stało się przetworzenie ich odpadów, ponieważ recykling stanowi dodatkowe źródło materiałów, pozwalając ludziom w pełni wykorzystać to, co jest im dostępne. Recykling materiałów gospodarstwa domowego oznaczał więcej zasobów na działania wojenne i większą szansę na zwycięstwo [16]. Ogromne rządowe kampanie promocyjne, takie jak National Salvage Campaign w Wielkiej Brytanii i Salvage for Victory w Stanach Zjednoczonych, były przeprowadzane na froncie domowym w każdym wojowniczym kraju, wzywając obywateli do darowania metalu, papieru, szmat i gumy jako kwestia patriotyzmu.

  Po II wojnie światowej[ | edytuj kod]

  Znaczne inwestycje w recykling miały miejsce w latach 70. XX wieku ze względu na rosnące koszty energii [18]. Recykling aluminium zużywa tylko 5% energii wymaganej do produkcji pierwotnej; szkło, papier i inne metale mają mniej dramatyczne, ale bardzo znaczące oszczędności energii, gdy stosuje się surowce z recyklingu. [19]

  Chociaż elektronika użytkowa, taka jak telewizja, jest popularna od lat dwudziestych XX wieku, jej recykling był prawie niespotykany aż do początku 1991 r. [20] Pierwszy elektroniczny system recyklingu odpadów wdrożono w Szwajcarii, zaczynając od zbiórki starych lodówek, ale stopniowo rozszerzając na wszystkie urządzenia [21]. Po ustanowieniu tych programów wiele krajów nie było w stanie poradzić sobie z samą ilością wytwarzanych e-odpadów lub z ich niebezpiecznym charakterem. Zaczęli eksportować problem do krajów rozwijających się bez egzekwowania przepisów dotyczących ochrony środowiska. Jest to tańsze, ponieważ recykling monitorów komputerowych w Stanach Zjednoczonych kosztuje 10 razy więcej niż w Chinach. Zapotrzebowanie na odpady elektroniczne w Azji zaczęło rosnąć, gdy złomowce odkryły, że mogą wydobywać cenne substancje, takie jak miedź, srebro, żelazo, krzem, nikiel i złoto, podczas procesu recyklingu. [22] W 2000 r. Odnotowano duży wzrost zarówno sprzedaży urządzeń elektronicznych, jak i ich wzrostu jako strumienia odpadów: w 2002 r. Odpady elektroniczne rosły szybciej niż jakikolwiek inny rodzaj odpadów w UE [23]. Spowodowało to, że inwestycje w nowoczesne, zautomatyzowane obiekty radziły sobie z napływem zbędnych urządzeń, szczególnie po wprowadzeniu w 2003 r. Surowych przepisów. [24] [25] [26] [27]

  Począwszy od 2014 r. Unia Europejska miała około 50% światowego udziału w przemyśle odpadów i recyklingu, przy czym ponad 60 000 firm zatrudnia 500 000 osób, a jej obrót wynosi 24 miliardy EUR [28]. Kraje muszą osiągnąć wskaźniki recyklingu wynoszące co najmniej 50%, podczas gdy kraje wiodące wynosiły około 65%, a średnia UE wyniosła 39% na 2013 r. [29] Średnia UE stale rośnie, do 45% w 2015 r. [30] [31]

  W 2018 r. Zmiany na rynku recyklingu wywołały globalny „kryzys” w branży. W dniu 31 grudnia 2017 r. Chiny ogłosiły politykę dotyczącą „narodowego miecza”, ustanawiającą nowe standardy w zakresie importu surowców wtórnych i zakazującą materiałów, które zostały uznane za „brudne” lub „niebezpieczne”. Nowa polityka spowodowała drastyczne zakłócenia na globalnym rynku recyklingu i obniżyła ceny złomu plastikowego i papieru niskiej jakości. Wywóz materiałów nadających się do recyklingu z krajów G7 do Chin dramatycznie spadł, a wiele eksportów przeniosło się do krajów Azji Południowo-Wschodniej. Kryzys wywołał poważne zaniepokojenie praktykami i zrównoważeniem środowiskowym przemysłu recyklingu. Nagła zmiana spowodowała, że ​​kraje przyjęły więcej materiałów nadających się do recyklingu, niż mogłyby przetworzyć, co spowodowało postawienie fundamentalnych pytań dotyczących transportu odpadów z krajów rozwiniętych gospodarczo do krajów o niewielu przepisach środowiskowych - praktyka poprzedzająca kryzys [32]

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.