• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Receptor sigma-1

  Przeczytaj także...
  Tryptamina − organiczny związek chemiczny amina biogenna powszechnie występujący w organizmach żywych. In vivo jest ona syntetyzowana z tryptofanu, jako etap pośredni wytwarzania indolu oraz wielu alkaloidów.Retikulum endoplazmatyczne, siateczka śródplazmatyczna, siateczka wewnątrzplazmatyczna, ER (łac. reticulum endoplasmaticum, complexus reticuli cytoplasmatici, ang. ER – endoplasmic reticulum) – wewnątrzkomórkowy i międzykomórkowy system kanałów odizolowanych od cytoplazmy podstawowej błonami (membranami) biologicznymi. Tworzy nieregularną sieć cystern, kanalików i pęcherzyków.
  Kora mózgu - struktura mózgu, w części kresomózgowia, zbudowana z istoty szarej, którą stanowią komórki neuronów. Jest największą częścią płaszcza, pokrywa obydwie półkule kresomózgowia. Tworzy ją około 10 mld komórek nerwowych ułożonych w sześciu warstwach o różnej grubości. Dominują w niej komórki piramidalne (najbardziej charakterystyczne dla kory), gwiaździste (głównie w czwartej warstwie) oraz wrzecionowate (w najgłębszej warstwie kory). Kora mózgu osiąga grubość do 4,5 mm. Jest bardzo silnie pofałdowana, dzięki czemu przy mniejszej objętości posiada większą powierzchnię czynną - 2 500 cm u człowieka , co odpowiada powierzchni kuli o średnicy 28 cm.

  Receptor sigma-1, σ1R – jeden z dwóch znanych podtypów receptorów sigma. Początkowo traktowany razem z receptorem sigma-2 jako receptor opioidowy, po sklonowaniu genu okazało się, że nie ma podobnej budowy do innych receptorów opioidowych. U człowieka kodowany jest przez gen SIGMAR1. Przestrzenna budowa białka receptora sigma-1 nie jest znana. Zbudowane jest z 223 aminokwasów i dwukrotnie przechodzi przez błonę komórki. Receptor podlega ekspresji w różnych tkankach, szczególnie w układzie nerwowym. Największą gęstość tych receptorów stwierdzono w móżdżku, jądrze półleżącym i korze. Receptor sigma-1 jest przezbłonowym białkiem opiekuńczym siateczki śródplazmatycznej, zwłaszcza jej części przylegającej do mitochondriów, tzw. MAM (ang. mitochondria-associated ER-membrane). Rola receptora sigma-1 miałaby polegać na wewnątrzkomórkowej modulacji sygnału (pomiędzy organellami). Nie zidentyfikowano dotąd endogennego ligandu receptora sigma-1, powinowactwo do receptorów wykazują pochodne tryptaminy i niektóre neurosteroidy.

  Jądro półleżące (łac. nucleus accumbens) - jedno z jąder podstawnych mózgu. Składa się z kilkudziesięciu tysięcy neuronów o charakterze dopaminergicznym.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

  Badany jest ewentualny udział receptorów sigma-1 w patogenezie choroby Alzheimera, stwardnienia zanikowego bocznego, bólu towarzyszącego procesowi zapalnemu i bólu neuropatycznym. Antagonisty receptora sigma-1, takie jak E-52862, badane są pod kątem właściwości przeciwbólowych. Skuteczność fluwoksaminy w leczeniu objawów depresji psychotycznej jest wiązana z jej agonizmem wobec receptorów sigma-1. Agonisty receptorów sigma-1 w badaniach na modelach zwierzęcych wykazywały też działanie kardioprotekcyjne i neuroprotekcyjne.

  Móżdżek - (łac. cerebellum) część mózgowia występująca u wszystkich kręgowców, odpowiadająca za koordynację ruchów i utrzymanie równowagi ciała.Receptory sigma – klasa receptorów o nieznanej funkcji, opisanych jako podklasa receptorów opioidowych. Badane są m.in. ze względu na ich domniemany udział w patogenezie różnych chorób neuropsychiatrycznych. Opisano dwa rodzaje tych receptorów, sigma-1 (σ1R) i sigma-2 (σ2R). Receptor sigma-1 jest przezbłonowym białkiem chaperonowym siateczki śródplazmatycznej, kodowanym u człowieka przez gen SIGMAR1. Podlega ekspresji w różnych tkankach, szczególnie w tkance nerwowej. Sigma-2 jest białkiem związanym z cytochromami; gen tego receptora nie został dotąd sklonowany. Szereg leków psychotropowych ma powinowactwo do receptorów sigma, ale nie opracowano jak dotąd leku który działałby przede wszystkim na te receptory.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. S. Brune, S. Pricl, B. Wünsch. Structure of the σ1 receptor and its ligand binding site. „J Med Chem”. 56 (24), s. 9809-9819, 2013. DOI: 10.1021/jm400660u. PMID: 23964901. 
  2. U.B. Chu, A.E. Ruoho. Biochemical Pharmacology of the Sigma-1 Receptor. „Mol Pharmacol”. 89 (1), s. 142–153, 2016. DOI: 10.1124/mol.115.101170. PMID: 26560551. 
  3. A.D. Weissman, T.P. Su, J.C. Hedreen, E.D. London. Sigma receptors in post-mortem human brains. „Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics”. 247 (1), s. 29–33, 1988. PMID: 2845055. 
  4. T. Hayashi, T.P. Su. Sigma-1 receptor chaperones at the ER-mitochondrion interface regulate Ca(2+) signaling and cell survival. „Cell”. 131 (3), s. 596–610, 2007. DOI: 10.1016/j.cell.2007.08.036. PMID: 17981125. 
  5. T.P. Su, T.C. Su, Y. Nakamura, S.Y. Tsai. The Sigma-1 Receptor as a Pluripotent Modulator in Living Systems. „Trends Pharmacol Sci”. 37 (4), s. 262–278, 2016. DOI: 10.1016/j.tips.2016.01.003. PMID: 26869505. 
  6. T.P. Su, T. Hayashi, T. Maurice, S. Buch i inni. The sigma-1 receptor chaperone as an inter-organelle signaling modulator. „Trends Pharmacol Sci”. 31 (12), s. 557-566, 2010. DOI: 10.1016/j.tips.2010.08.007. PMID: 20869780. 
  7. D. Fontanilla, M. Johannessen, A.R. Hajipour, N.V. Cozzi i inni. The hallucinogen N,N-dimethyltryptamine (DMT) is an endogenous sigma-1 receptor regulator. „Science”. 323 (5916), s. 934-947, 2009. DOI: 10.1126/science.1166127. PMID: 19213917. 
  8. T. Maurice, V.L. Phan, A. Urani, H. Kamei i inni. Neuroactive neurosteroids as endogenous effectors for the sigma1 (sigma1) receptor: pharmacological evidence and therapeutic opportunities. „Japanese Journal of Pharmacology”. 81 (2), s. 125-155, 1999. DOI: 10.1254/jjp.81.125. PMID: 10591471. 
  9. J.L. Jin, M. Fang, Y.X. Zhao, X.Y. Liu. Roles of sigma-1 receptors in Alzheimer′s disease. „Int J Clin Exp Med”. 8 (4), s. 4808-20, 2015. PMID: 26131055. 
  10. G. Gris, E.J. Cobos, D. Zamanillo, E. Portillo-Salido. Sigma-1 receptor and inflammatory pain. „Inflamm Res”. 64 (6), s. 377–381, 2015. DOI: 10.1007/s00011-015-0819-8. PMID: 25902777. 
  11. M.P. Davis. Sigma-1 receptors and animal studies centered on pain and analgesia. „Expert Opin Drug Discov”. 10 (8), s. 885-900, 2015. DOI: 10.1517/17460441.2015.1051961. PMID: 26037105. 
  12. T. Furuse, K. Hashimoto. Fluvoxamine monotherapy for psychotic depression: the potential role of sigma-1 receptors. „Ann Gen Psychiatry”. 8, s. 26, 2009. DOI: 10.1186/1744-859X-8-26. PMID: 20025739. 
  13. M.S. Bhuiyan, K. Fukunaga. Targeting sigma-1 receptor signaling by endogenous ligands for cardioprotection. „Expert Opin Ther Targets”. 15 (2), s. 145-155, 2011. DOI: 10.1517/14728222.2011.546350. PMID: 21204730. 
  Stwardnienie zanikowe boczne (choroba Charcota, choroba Lou Gehriga, choroba neuronu ruchowego, łac. sclerosis lateralis amyotrophica, SLA, ang. amyotrophic lateral sclerosis, ALS) – nieuleczalna, postępująca choroba neurodegeneracyjna, która prowadzi do niszczenia komórek rogów przednich rdzenia kręgowego, jąder nerwów czaszkowych rdzenia przedłużonego oraz neuronów drogi piramidowej, czyli wybiórczego uszkodzenia obwodowego (dolnego) i ośrodkowego (górnego) neuronu ruchowego.Neurosteroidy, neuroaktywne steroidy – związki o budowie steroidowej pozbawione aktywności hormonalnej, mające jednak zdolność wpływania na pobudliwość neuronów poprzez interakcje z kanałami jonowymi aktywowanymi ligandem. Związki te są prawdopodobnie produktami metabolizmu hormonów nadnerczowych. Najlepiej poznanymi neurosteroidami są pregnenolon i allopregnenolon, które nasilają działanie receptora GABA. Pochodne siarczanowe tych związków mają działanie antagonistyczne do receptora GABA.
  Warto wiedzieć że... beta

  Choroba Alzheimera (AD) – najczęstsza postać otępienia, nieuleczalna i postępująca choroba neurodegeneracyjna, prowadząca do śmierci pacjenta. Opisał ją po raz pierwszy niemiecki neuropatolog Alois Alzheimer w 1906, od nazwiska którego ją nazwano. Najczęściej spotyka się ją u osób po 65. roku życia, aczkolwiek rzadziej pojawia się też wcześniej. W 2006 na świecie cierpiało na nią około 26,6 miliona osób. Przewiduje się, że w 2050 dotknie ona jednej osoby na 85 ludzi.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Receptory opioidowe to receptory należące do dużej grupy receptorów związanych z białkiem G, są więc receptorami metabotropowymi.
  Fluwoksamina (łac. Fluvoxaminum) – organiczny związek chemiczny z grupy oksymów. Jest pierwszym na świecie lekiem przeciwdepresyjnym z grupy SSRI, silnym i wybiórczym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny. W dawkach terapeutycznych nie wywiera istotnego wpływu na układ dopaminergiczny i noradrenergiczny, nie działa również cholinolitycznie. Jest słabym agonistą receptorów σ.
  Białka opiekuńcze (z ang. chaperone, pol. szaperon albo czaperon) - białka odpowiedzialne za prawidłowe zwijanie się innych białek. Zalicza się do nich m.in. białka szoku cieplnego (hsp).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.