Receptor

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Receptory – wyspecjalizowane komórki lub narządy zmysłowe odbierające informacje z otoczenia.

Fotoreceptory – receptory (białka lub specyficzne komórki) pochłaniające światło i uruchamiające określoną reakcję fizjologiczną w organizmie. Występują w organizmach roślinnych (fitochrom, fototropiny) i zwierzęcych, w tym u człowieka. Receptory wzrokowe stanowią wyspecjalizowane neurony siatkówki oka:Neuron, komórka nerwowa – rodzaj elektrycznie pobudliwej komórki zdolnej do przetwarzania i przewodzenia informacji w postaci sygnału elektrycznego. Neurony są podstawowym elementem układu nerwowego zwierząt. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym w skład którego wchodzi mózgowie oraz rdzeń kręgowy.

Receptor – w ogólnym znaczeniu struktura mająca zdolność do:

 1. specyficznego rozpoznania stymulacji o naturze fizykochemicznej;
 2. wywołania bezpośrednio, bądź za pośrednictwem innych struktur, reakcji na stymulację.

Typy receptorów[ | edytuj kod]

Ze względu na charakter bodźca bądź stymulacji receptory dzielą się na:

 • chemoreceptory – receptory rozróżniające substancje chemiczne; pojęcie bywa stosowane w odniesieniu do:
 • białek: receptory smaku i węchu – białka receptorowe kubków smakowych i neuronów węchowych nabłonka węchowego (receptory węchowe);
 • komórek: neurony smakowe, w neurony węchowe;
 • narządów: kubki smakowe, nabłonek węchowy);
 • termoreceptory – receptory reagujące na temperaturę bądź jej zmianę;
 • nocyceptory – receptory wrażeń bólowych;
 • mechanoreceptory – receptory wrażeń mechanicznych, takich jak dotyk (ciałko blaszkowate Vatera-Paciniego) lub dźwięk (narząd ślimakowy ucha wewnętrznego wykorzystuje mechanoreceptory do przetworzenia dźwięku w sygnały nerwowe);
 • wibroreceptory – receptory krótkich fal wibracyjnych wywołanych drżeniem powierzchni;
 • fotoreceptory – receptory światła (białka: opsyny, rodopsyna; komórki: czopki, pręciki; narządy: oko);
 • magnetoreceptory – receptory natężenia i kierunku pola magnetycznego;
 • elektroreceptory – receptory natężenia i kierunku pola elektrycznego;
 • osmoreceptory – receptory ciśnienia osmotycznego;
 • proprioreceptory – receptory ruchu, pozycji i równowagi;
 • baroreceptory (presoreceptory) – receptory ciśnienia;
 • statoreceptory, receptory statyczne – informują ośrodkowy układ nerwowy o położeniu ciała i o jego ruchach.
 • Niektóre receptory mogą też reagować na bodźce inne niż właściwe dla ich funkcji. Na przykład nocyceptory i termoreceptory człowieka reagują na kapsaicynę zawartą w odmianach papryki (Capsicum sp.) o ostrym smaku, a receptory zimna są aktywowane mentolem.

  Oko – narząd receptorowy umożliwiający widzenie. W najprostszym przypadku chodzi o zdolność wykrywania pewnego zakresu promieniowania elektromagnetycznego. Bardziej skomplikowane oczy są w stanie dostarczyć informacje o kierunku padania światła, jego intensywności oraz kształtach obiektów.Kapsaicyna – organiczny związek chemiczny, alkaloid odpowiedzialny za ostry, piekący smak papryki chili. Związek ten działa na receptory bólu (nocyceptory) powodując uczucie pieczenia i ostrości w jamie ustnej.

  Receptory cholinergiczne (ukł. przywspółczulny):

 • Nikotynowe (N) – agonistą jest nikotyna;
 • Nikotynowe neuronalne (Nn);
 • Nikotynowe mięśniowe (Nm);
 • Muskarynowe (M) – agonistą jest muskaryna. Wyróżnia się 5 rodzajów M1-M5:
 • M1 – uczenie się i pamięć;
 • M2 – serce;
 • M3 – mięśnie gładkie.
 • Klasyfikacja receptorów[ | edytuj kod]

 • ze względu na lokalizację:
 • eksteroreceptory – na zewnątrz ciała;
 • interoreceptory – wewnątrz ciała; dzielą się ze względu na lokalizację:
 • proprioreceptory (proprioceptory) – narząd ruchu (stawowe, mięśniowe) – informuje o położeniu ciała oraz jego części względem siebie (kinestezja);
 • interoreceptory (enteroceptory) – narządy wewnętrzne – informują o stanie poszczególnych narządów, ciśnieniu krwi;
 • angioreceptory – informują o stanie środowiska w naczyniach.
 • eksteroreceptory, dzielą się ze względu na styczność z bodźcem:
 • telereceptory, receptory odległościowe – z pewnej odległości od powierzchni zewnętrznej ciała (np. fotoreceptory - wzrok, chemoreceptory – węch, narządy słuchu i równowagi);
 • kontaktoreceptory, receptory kontaktowe – są w bezpośrednim kontakcie z bodźcem (np. dotyk, ból, smak, temperatura);
 • receptory czucia głębokiego (proprioreceptory).
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • mechanizm działania kapsaicyny
 • Mentol – alkohol z grupy terpenów, o ostrym, przenikliwym zapachu miętowym, stosowany masowo w przemyśle kosmetycznym i pomocniczych środkach farmaceutycznych. Mentol jest wyodrębniany głównie z mięty pieprzowej i innych gatunków mięty. Jest on jednym ze składników wielu olejków eterycznych innych roślin.Propriocepcja (kinestezja, zmysł kinestetyczny, czucie głębokie) - zmysł orientacji ułożenia części własnego ciała. Receptory tego zmysłu (proprioreceptory) ulokowane są w mięśniach i ścięgnach. Dostarczają mózgowi informacji o tonusie mięśniowym. Dzięki temu zmysłowi wiemy jak ułożone są nasze kończyny bez patrzenia.
  Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Dźwięk – wrażenie słuchowe, spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym (ciele stałym, cieczy, gazie). Częstotliwości fal, które są słyszalne dla człowieka, zawarte są w paśmie między wartościami granicznymi od ok. 16 Hz do ok. 20 kHz.
  Receptory nikotynowe N – białka receptorowe mające strukturę pentameru, zbudowanego z różnych kombinacji genetycznie odmiennych jednostek α (1-10), β (1-4), γ, δ i ε. Wykryto bardzo dużą liczbę neuronalnych podtypów receptora nikotynowego, jednak największą aktywność w ośrodkowym układzie nerwowym ssaków wykazują receptory N-α4β2, N-α3β4 oraz N-α7.
  Papryka, syn. pieprzowiec (Capsicum L.) – rodzaj roślin należących do rodziny psiankowatych. Przedstawiciele rodzaju pochodzą z Ameryki Południowej i Centralnej, obecnie rozpowszechnione na całym świecie. Gatunkiem typowym jest Capsicum annuum L..
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Receptory węchu – receptory znajdujące się w błonie komórkowej neuronów receptorowych węchu, odpowiedzialne za wykrywanie cząsteczek zapachowych (odorantów). Pobudzenie receptorów węchowych jest pierwszym etapem w przewodzeniu sygnału nerwowego do mózgu. Receptory te należą do rodziny rodopsynopodobnych receptorów klasy A sprzężonych z białkami G.
  Rodopsyna, ze względu na barwę nazywana też purpurą wzrokową – światłoczuły barwnik występujący w narządzie wzroku (dokładniej w siatkówce) głowonogów, stawonogów i kręgowców.

  Reklama