• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Received Pronunciation

  Przeczytaj także...
  Międzynarodowy alfabet fonetyczny, MAF (ang. International Phonetic Alphabet, IPA; fr. Alphabet phonétique international, API) – alfabet fonetyczny, system transkrypcji fonetycznej przyjęty przez Międzynarodowe Towarzystwo Fonetyczne jako ujednolicony sposób przedstawiania głosek wszystkich języków. Składają się na niego zarówno symbole alfabetyczne jak i symbole niealfabetyczne oraz ok. 30 znaków diakrytycznych.Spółgłoska półotwarta boczna dziąsłowa welaryzowana – rodzaj dźwięku spółgłoskowego, występującego w niektórych językach naturalnych. W Polsce podobna spółgłoska półotwarta boczna zębowa welaryzowana jest potocznie nazywana ł aktorskim, scenicznym, szlacheckim lub kresowym.
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Received Pronunciation (RP), zwany również BBC English lub King’s (Queen’s) English – wymowa i akcent standardowego języka angielskiego używanego w Anglii. Stosunek języka standardowego do dialektów jest zbliżony do istniejącego w innych językach europejskich. Choć RP nie jest w żaden sposób uprzywilejowany, czynniki socjolingwistyczne sprawiają, że używanie tego wariantu języka nadaje mówiącemu prestiż na terytorium Anglii i Walii. Od czasów II wojny światowej istnieje coraz większe przyzwolenie na nauczanie i używanie języka angielskiego w innej formie niż standardowa. Przyjmuje się, że wariantem RP w najczystszej postaci operuje ok. 2 procent Brytyjczyków. Według Abercrombiego używanie wersji RP daje pewne przywileje w stosunku do dialektów lokalnych, nie daje ich jednak za granicą. Wariant RP jest z natury formalny, toteż jego używanie w sytuacjach potocznych może stwarzać wrażenie zbytniego patosu i sztuczności.

  Zwarcie krtaniowe - w fonetyce określenie bezdźwięcznej zwartej spółgłoski krtaniowej. Dźwięk powstaje poprzez zwarcie i rozwarcie strun głosowych (więzadła głosowe) w krtani. Zwarcie utworzone przez struny głosowe zatrzymuje przepływ strumienia wydychanego powietrza. Powietrze jest jednak dalej "tłoczone" przez płuca, więc jego ciśnienie poniżej strun głosowych wzrasta. Po rozwarciu strun głosowych, sprężone powietrze uwalnia się gwałtownie, czemu towarzyszy charakterystyczny "wybuchowy" dźwięk, plozja. W trakcie zwarcia struny głosowe nie mogą drgać, dlatego spółgłoska ta nie ma dźwięcznego odpowiednika.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  RP nie jest jednolitym tworem; przyjmuje się, że istnieją co najmniej trzy odmiany RP: conservative, używana głównie przez ludzi starszych, mainstream, niedająca się związać z wiekiem ani statusem mówiącego i wreszcie contemporary, charakterystyczna dla młodszych użytkowników języka.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,Estuary English (EE, New London Voice) - odmiana wymowy języka angielskiego używana współcześnie głównie w południowo-wschodniej Anglii. Termin ten (dosłownie: "Angielski ujścia rzeki") został wprowadzony w 1984 przez brytyjskiego lingwistę Davida Rosewarne. Estuary English jest mieszaniną cech charykterystycznych dla Cockney i Received Pronunciation.

  Termin Received Pronunciation wszedł do użycia na początku XX wieku w pracach H. C. Wylda (A Short History of English) (1914) oraz Daniela Jonesa (An Outline of English Phonetics). Czasem określa się go jako oksfordzki angielski, co jest o tyle mylące, że określenie to odnosi się nie do mowy mieszkańców Oksfordu, a wyłącznie środowisk akademickich Uniwersytetu w Oksfordzie. Produkcja słowników dała uniwersytetowi odpowiedni prestiż w sprawach językowych, również w sprawach wymowy.

  Alofon (allofon) – realizacja fonemu zawierająca oprócz cech fonologicznie relewantnych również szereg cech nierelewantnych w zależności od pozycji głoski (w stosunku do innych) i mówiącego.Indyjska odmiana języka angielskiego (ang. Indian English) – wariant standardowego języka angielskiego, używany na subkontynencie indyjskim, powstały w okresie kolonialnych rządów brytyjskich. Jest zasadniczo oparty na angielszczyźnie brytyjskiej, lecz obecnie ulega także pewnym wpływom slangu amerykańskiego. Pisownia amerykańska dominuje także w publikacjach naukowych. Odmiana ta wykazuje dodatkowo pewne zróżnicowanie w zależności od regionu i języka-substratu.

  Received Pronunciation jest rodzajem wymowy i akcentu, a nie dialektu (gramatyki i słownictwa). Osoba stosująca RP posługuje się najczęściej standardowym angielskim w warstwie gramatycznej, choć odwrotna relacja już nie zawsze jest tak oczywista, gdyż można używać standardowych norm językowych używając wymowy charakterystycznej dla danego dialektu lub wariantu lokalnego. Panuje przekonanie, że RP oparta jest na wymowie południa Anglii, jednak najwięcej ma wspólnego z dialektami hrabstw Northamptonshire, Bedfordshire i Huntingdonshire.

  Dialekt (stgr. διάλεκτος dialektos – "rozmowa, sposób mówienia") – regionalna odmiana języka, odznaczająca się swoistymi cechami fonetycznymi, leksykalnymi itp.Akcent (od łac. accentus, zaśpiew), właśc. akcent wyrazowy – wyróżnienie za pomocą środków fonetycznych niektórych sylab w obrębie wyrazu.

  Cechy fonetyczne[]

 • Opuszczanie spółgłoski [r] przed spółgłoską i na końcu wyrazu (w USA, Irlandii i Szkocji [r] jest wymawiane we wszystkich pozycjach)
 • Wymowa a jako [ɑː] w wyrazach takich jak ask czy bath (Amerykanie używają [æ])
 • Spółgłoska [l] brzmi jak polskie l przed samogłoskami, ale ulega welaryzacji (tzw. dark [l]) przed spółgłoskami i na końcu wyrazu. Dla porównania Irlandczycy używają tzw. light [l] we wszystkich pozycjach, a Amerykanie wymawiają zawsze welaryzowane [ɫ].
 • Spółgłoska [t] jest wymawiana jako /t/ we wszystkich pozycjach – wyraz butter czyta się [bʌtə], podczas gdy w angielszczyźnie amerykańskiej brzmi on [bʌɾəɻ], a w Cockneyu i niektórych innych dialektach ulega redukcji do zwarcia krtaniowego: [bʌʔə].
 • Zbitki [tj], [dj] i [nj] nie są upraszczane do [t], [d], [n]: new wymawia się [nju:] (po amerykańsku – [nu:]).
 • /t/ /d/ wymawiane są jako głoski wybuchowe, a nie na sposób amerykański. Dźwięk [ɾ] jest alofonem /r/ w kontekstach interwokalicznych (lorry, sorry)
 • W ciągu XX wieku wymowa RP uległa zmianom, np. samogłoska [ʌ] przesunęła się do przodu, w kierunku [ɐ], a [æ] obniżyła się do [a]. Mimo to, symbole [ʌ] i [æ] są nadal powszechnie używane, choć odpowiadające im w systemie IPA dźwięki można usłyszeć tylko w wymowie starszego pokolenia i w angielszczyźnie amerykańskiej. Dyftong [ɔə] uległ uproszczeniu do [ɔ:], tak że wyrazy pour i paw są teraz homofonami.

  Angielszczyzna amerykańska (AmE, American English) – odmiana języka angielskiego używana w Stanach Zjednoczonych przez osoby, dla których język angielski jest językiem ojczystym. Podobną formą angielszczyzny nazywanej angielszczyzną kanadyjską (CaE, Canadian English) posługują się również mieszkańcy Kanady.Huntingdonshire – dystrykt w hrabstwie Cambridgeshire oraz historyczne hrabstwo w Anglii. W 2011 roku dystrykt liczył 169 508 mieszkańców.

  Zobacz też[]

 • Estuary English
 • amerykańska odmiana języka angielskiego
 • australijska odmiana języka angielskiego
 • indyjska odmiana języka angielskiego
 • jamajska odmiana języka angielskiego
 • nowozelandzka odmiana języka angielskiego
 • szkocka odmiana języka angielskiego
 • Przypisy

  1. Richard Hudson: Some Issues on Which Linguists Can Agree. Journal of Linguistics 17 (2): 333-343. (ang.)
  2. Joshua Fishman: „Standard” versus „Dialect” in Bilingual Education: An Old Problem in a New Context. The Modern Language Journal 61 (7): 315-325. (ang.)
  3. Received Pronunciation (ang.). [dostęp 7 maja 2009].
  4. David Abercrombie: Problems and Principles: Studies in the Teaching of English as a Second Language. London: Longmans and Green, 1956. (ang.)
  5. Paweł Rogaliński: British Accents: Cockney, RP, Estuary English. Łódź: 2011, s. 8-9. ISBN 978-83-272-3282-3.
  6. RP - A social accent of English. [dostęp 2011-10-06].
  7. BBC: Voices (ang.). [dostęp 7 maja 2009].
  8. Simon Elmes: Talking for Britain: A journey through the voices of our nation. Penguin Books Ltd, 2005. ISBN 0140515623. (ang.)
  9. Claude Merton: Introduction to phonetics. Englewood- Cliffs, 1957. (ang.)
  10. Akcenty angielskie - Received Pronunciation vs. General American. [dostęp 2013-01-20].
  Gramatyka (z greki [τέχνη] γραμματική) – dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia oraz składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę.Homofonia - fonetyczna tożsamość różnych segmentów językowych (głosek, sylab, wyrazów itd.), przy czym poprzez tożsamość nie należy rozumieć całkowitej identyczności (która jest niemożliwa ze względu na charakterystykę budowy narządów mowy), a jedynie nierozróżnialność cech relewantnych danego segmentu językowego. Dzięki temu wyraz cukier wypowiedziany przez kobietę i wyraz cukier wypowiedziany przez mężczyznę są homofoniczne, ponieważ barwa głosu nie jest cechą relewantną.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bedfordshire – hrabstwo ceremonialne we wschodniej Anglii, w regionie East of England, zaliczane do tzw. Home Counties. Do 2009 roku hrabstwo hrabstwo pełniło także funkcję administracyjną jako hrabstwo niemetropolitalne.
  Jamajska odmiana języka angielskiego - dialekt języka angielskiego używany na Jamajce, charakteryzujący się pewnymi swoistymi cechami. Nie należy go mylić z patois (językiem kreolskim na bazie angielskiego) będącym również w powszechnym użyciu na tej wyspie. Te dwa etnolekty nie są jednak od siebie wyraźnie oddzielone. Standardowy język angielski tworzy z kreolskim tzw. kontinuum kreolskie. Odmiany te przechodzą jedna w drugą w sposób płynny poprzez liczne warianty pośrednie.
  Welaryzacja (od łac. velum – ‘podniebienie miękkie’) to proces koartykulacyjny, polegający na utworzeniu podczas artykulacji dźwięku dodatkowego zwężania poprzez wzniesienie tyłu języka w kierunku podniebienia miękkiego. Stopień tego wzniesienia oraz jego kierunek (bardziej lub mniej tylny) mogą wahać. Określenie to sygnalizuje równocześnie, że podstawowe miejsce artykulacji jest inne.
  Samogłoska otwarta przednia niezaokrąglona - typ samogłoski spotykany w językach naturalnych. Symbol, który przedstawia ten dźwięk w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym i X-SAMPA, to a (zwykłe a).
  Socjolingwistyka - dział językoznawstwa, który bada społeczne znaczenie (wariantów) systemu językowego oraz użycia języka.
  Iloczas – zjawisko prozodyjne, charakteryzujące się różnicowaniem długości trwania sylab lub głosek. W niektórych językach iloczas różnicuje znaczenie wyrazów. W metryce antycznej iloczas był podstawą organizacji metrum wierszowego.
  Cockney – gwara miejska języka angielskiego używana przez mieszkańców Londynu, wywodzących się z niższych warstw społecznych (klasy robotniczej). Słowo ‘Cockney’ opisuje nie tylko dialekt i akcent pochodzące ze wschodniego Londynu, ale także osobę, która używa danej gwary.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.06 sek.