• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rebelie w Kanadzie w 1837

  Przeczytaj także...
  William Lyon Mackenzie (12 marca 1795 - 28 sierpnia 1861) - kanadyjski polityk, inicjator i przywódca rebelii w Górnej Kanadzie.Liberalna Partia Kanady, angielska nazwa oficjalna Liberal Party of Canada, francuska nazwa oficjalna Parti libéral du Canada – partia polityczna działająca w Kanadzie.
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Rebelie w Kanadzie w 1837 roku – wybuchy niezadowolenia społecznego wobec rządów gubernatorów brytyjskich wspieranych przez konserwatywne koła uprzywilejowanych klas wyższych kolonii. W Górnej Kanadzie taką grupę nacisku nazywano Family Compact – porozumieniem rodzin, a w Dolnej Kanadzie Château Clique – kliką pałacową. Postulaty rebeliantów były dużo dalej idące niż umiarkowanych reformatorów skupionych wokół Responsible Government ("odpowiedzialny rząd" – odpowiedzialny w sensie umiarkowany). Rebelianci dążyli do obalenia kolonialnych rządów brytyjskich oraz utworzenia republiki na wzór USA. Rebelia w Górnej Kanadzie pod wodzą Williama Mackenzie i rebelia patriotyczna w Dolnej Kanadzie pod wodzą Louisa Papineau miały podobne przyczyny i przebieg. W Dolnej Kanadzie – Quebecu, oprócz aspektów gospodarczych, społecznych i politycznych doszły jeszcze religijne i narodowe, jako że, przedstawiciele Château Clique, dążyli do zmian tradycyjnych francuskich norm prawnych i zastąpienia ich brytyjskimi, oraz ograniczenia wpływów Kościoła katolickiego.

  Postępowo-Konserwatywna Partia Kanady, oficjalna nazwa angielska Progressive Conservative Party of Canada, oficjalna nazwa francuska Parti progressiste-conservatuer du Canada – partia polityczna działająca w Kanadzie od 1867 do 2003, kiedy formalnie zjednoczyła się z partią Canadian Alliance by stworzyć nową Konserwatywną Partię Kanady.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Obie rebelie miały "operetkowy" przebieg i szybko zostały spacyfikowane, a ich przywódcy zostali zmuszeni do ucieczki za granicę. Skutki rebelii były jednak dalekosiężne. Wybuch niezadowolenia zwrócił uwagę władz w Londynie na problemy kolonii i rozpoczął proces reform zmierzających do usamodzielnienia się Kanady oraz zwycięstwa koncepcji "odpowiedzialnego rządu".

  Komunistyczna Partia Kanady (ang. Communist Party of Canada) – partia polityczna działająca w Kanadzie i opierająca swój program na ideologii marksizmu i leninizmu.Dolna Kanada (fr. Bas-Canada, ang. Lower Canada) - prowincja brytyjska istniejąca od 1791 do 1841. Obszar prowincji zajmował północną część niziny rozciągającej się wzdłuż dolnego biegu Rzeki Świętego Wawrzyńca i obejmował południową część dzisiejszej prowincji Quebec.

  Obie rebelie miały też wielkie znaczenie w kształtowaniu mitologii kanadyjskiej. Praktycznie wszystkie działające w Kanadzie partie polityczne od partii konserwatywnej do partii komunistycznej odwołują się do tradycji rebeliantów: partia konserwatywna wywodząca się bezpośrednio z "odpowiedzialnego rządu" dyskretnie popierającego rebeliantów, partia liberalna wywodząca się bezpośrednio z politycznych kontynuatorów rebelii, partie socjalistyczne odwołujące się do radykalizmu społecznego rebelii, wreszcie partia komunistyczna widząca w niej rewolucję proletariacką. Nie bez przyczyn oddział lewicowych ochotników kanadyjskich walczących w wojnie domowej w Hiszpanii nosił miano MacKenzie-Papineau Battalion.

  Hiszpańska wojna domowa – wojna domowa pomiędzy rządem Republiki Hiszpańskiej, wyłonionym przez koalicję Frontu Ludowego i wspierającymi go siłami (liberałami, republikanami, komunistami, socjalistami i anarchistami), a prawicową opozycją (nacjonalistami, monarchistami, konserwatystami i faszystami), która toczyła się w Hiszpanii w latach 1936–1939.Górna Kanada (ang. Upper Canada, fr. Haut-Canada) – prowincja brytyjska istniejąca od 1791 do 1841 utworzona przez podział prowincji Quebec. Obszar jej zajmował północną część niziny rozciągającej się wzdłuż górnego biegu Rzeki Świętego Wawrzyńca, jezior Ontario, Erie, Zatoki Georgian i Jeziora Huron i obejmował południową część dzisiejszej prowincji Ontario.

  Zapoznaj się również z: historia Kanady.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Chart of British Regiments serving in the Canadian Rebellions of 1837-1838
 • Chronology and quotes
 • The 1837-1838 Rebellion in Lower Canada, Images from the McCord Museum's collections, accessdate 2006-12-10
 • To the Outskirts of Habitable Creation:Americans and Canadians Transported To Tasmania In The 1840s By Stuart D. Scott and Illustrated by Seth Colby.
 • Nowa Partia Demokratyczna Kanady, angielska oficjalna nazwa New Democratic Party of Canada, francuska oficjalna nazwa Le Nouveau parti démocratique du Canada w skrócie NDP lub NPD – partia polityczna działająca w Kanadzie.Historia Kanady jako państwa rozpoczęła się w 1867, kiedy nastąpiło zjednoczenie brytyjskich kolonii leżących na północ od Rzeki Świętego Wawrzyńca, Wielkich Jezior oraz dalej na zachód od równoleżnika 49°N.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Republika (łac. res publica – dosł. rzecz pospolita, rzecz publiczna, rzecz stworzona pospołu) – zgodnie ze współczesną definicją ustrój polityczny, w którym władza jest sprawowana przez organ wyłoniony w wyniku wyborów na określony czas.
  Louis-Joseph Papineau (ur. 7 października 1786, zm. 25 września 1871) – prawnik, kanadyjski polityk, inicjator i przywódca Rebelii w Dolnej Kanadzie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.