• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Reanimacja  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Drgawki (konwulsje) – mimowolne skurcze mięśni, które występują w niektórych chorobach takich jak: padaczka, tężec czy też cukrzyca. Występują także przy wysokiej gorączce powyżej 40 °C.Migotanie komór (ang. Ventricular Fibrillation, VF, V-fib) – zaburzenie rytmu serca, polegające na szybkiej i nieskoordynowanej pracy serca (częste pobudzenia mięśnia sercowego w okresie refrakcji względnej), które, jeśli nie zostanie szybko przerwane (do kilku minut), nieuchronnie prowadzi do śmierci.
  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa[]

  Algorytm BLS[]

  Podczas podejrzenia nagłego zatrzymania krążenia należy natychmiast postępować zgodnie z algorytmem BLS bez względu na doświadczenie:

  Częstoskurcz komorowy, (łac. Tachycardia ventricularis, ang. Ventricular Tachycardia, w skrócie VT) - zaburzenie rytmu serca, polegające na wystąpieniu nieprawidłowej, przyśpieszonej czynności skurczowej serca, która pochodzi z ośrodka zlokalizowanego w mięśniu komór serca.Glukoza (dokładniej: D-glukoza) – organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz. Jest białym, drobnokrystalicznym ciałem stałym, z roztworów wodnych łatwo krystalizuje jako monohydrat. Jest bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie (nie zmienia pH roztworu). Ma słodki smak, nieco mniej intensywny od sacharozy.
  1. Oceń stan świadomości
   1. Delikatnie potrząśnij i głośno zapytaj czy wszystko jest w porządku
  2. Jeżeli nie reaguje głośno wołaj o pomoc
  3. Udrożnij drogi oddechowe
   1. Odwróć poszkodowanego na plecy.
   2. Umieść jedną rękę na czole poszkodowanego i delikatnie odegnij jego głowę,
   3. Opuszki palców drugiej ręki umieść na żuchwie poszkodowanego, a następnie unieś ją w celu udrożnienia dróg oddechowych.
  4. Oceń czy oddycha (wykorzystaj zmysł słuchu, dotyku i wzroku)
   1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowego oddechu działaj tak, jakby był nieprawidłowy.
  5. Wezwij pomoc (999 lub 112)
  6. Rozpocznij resuscytację 30:2
   1. Połóż ręce na środku klatki piersiowej
   2. Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej: Uciskaj mocno na głębokość 5-6 cm i z częstością 100-120/min
   3. Przyłóż szczelnie usta wokół ust poszkodowanego i wykonaj 2 oddechy
   4. Kontynuuj resuscytację
  7. Jeżeli w pobliżu znajduje się automatyczny defibrylator zewnętrzny AED włącz go i rozpocznij defibrylację zgodnie z poleceniami głosowymi urządzenia
  8. Jeżeli poszkodowany zaczyna reagować: porusza się, otwiera oczy, oddycha prawidłowo, przerwij resuscytację

  Algorytm ALS[]

  1. Poszkodowany nie reaguje? Brak oddechu? Pojedyncze westchnienia?
  2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 30:2
  3. Podłącz defibrylator/monitor, minimalizuj przerwy
  4. Oceń rytm
  5. Defibrylacja jeżeli:
   1. Migotanie komór - VF
   2. Częstoskurcz komorowy bez tętna - VT bez tętna
  6. Natychmiast podejmij RKO przez 2 minuty; minimalizuj przerwy
  7. Oceń rytm i kontynuuj ALS

  Pozostałe postępowanie podczas ALS[]

  1. Należy zaplanować działanie, zanim przerwie się RKO
  2. Należy podawać tlen
  3. Nie należy przerywać uciskania klatki piersiowej po zabezpieczeniu dróg oddechowych
  4. Dostęp donaczyniowy (dożylny, doszpikowy)
  5. Adrenalina co 3–5 min w dawce 1 mg

  Przywrócenie czynności OUN[]

  Zaraz po przywróceniu krążenia dochodzi do przejściowego przekrwienia mózgu. Aby ośrodkowy układ nerwowy funkcjonował prawidłowo, uwzględniając stan pacjenta, opcjonalnie wykonuje się czynności mające na celu utrzymanie prawidłowego krążenia mózgowego:

  Ciśnienie tętnicze (ang. blood pressure – BP) – ciśnienie wywierane przez krew na ścianki tętnic, przy czym rozumie się pod tą nazwą ciśnienie w największych tętnicach, np. w tętnicy w ramieniu. Jest ono wyższe niż ciśnienie krwi wywierane na ścianki żył.Adrenalina (epinefryna) – hormon zwierzęcy i neuroprzekaźnik katecholaminowy wytwarzany przez gruczoły dokrewne pochodzące z grzebienia nerwowego (rdzeń nadnerczy, ciałka przyzwojowe, komórki C tarczycy) i wydzielany na zakończeniach włókien współczulnego układu nerwowego.
 • Utrzymanie prawidłowego dla pacjenta ciśnienia tętniczego
 • Sztuczna wentylacja
 • Terapeutyczna hipotermia
 • Sedacja
 • Kontrola drgawek
 • Kontrola poziomu glukozy


 • Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Nagłe zatrzymanie krążenia, w skrócie nzk (po ang. cardiac arrest) – nagły stan chorobowy, w którym dochodzi do zatrzymania czynności mechanicznej serca powodującego ustanie krążenia krwi. Następnie występuje wtórne zatrzymanie oddechu, i w konsekwencji dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. Właściwym postępowaniem po rozpoznaniu nzk jest rozpoczęcie resuscytacji.
  Infuzja dożylna (łac. in venam, i.v.) - sposób podawania płynów bezpośrednio do żył. Może mieć charakter stały lub okresowy.
  Sedacja (uspokojenie) – obniżenie aktywności ośrodkowego układu nerwowego za pomocą środków farmakologicznych bez wyłączenia świadomości (możliwe jest jednak częściowe jej ograniczenie). Dochodzi wówczas do zmniejszenia napięcia i niepokoju, często w połączeniu z sennością.
  Hipotermia – obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian.
  Wentylacja mechaniczna - jest to proces leczenia niewydolości oddechowej, polegający na wymuszaniu przepływu powietrza (lub innej mieszaniny gazów) w drogach oddechowych.
  Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.
  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, RKO – zespół czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem. Celem resuscytacji jest utrzymanie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy oraz przywrócenie własnej czynności układu krążenia. Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia trzykrotnie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.