Reanimacja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Reanimacja – zespół czynności ratowniczych stosowanych u chorych, u których nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Celem reanimacji jest przywrócenie krążenia, oddychania (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) oraz czynności ośrodkowego układu nerwowego.

Częstoskurcz komorowy, (łac. Tachycardia ventricularis, ang. Ventricular Tachycardia, w skrócie VT) - zaburzenie rytmu serca, polegające na wystąpieniu nieprawidłowej, przyśpieszonej czynności skurczowej serca, która pochodzi z ośrodka zlokalizowanego w mięśniu komór serca.Glukoza (dokładniej: D-glukoza) – organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz. Jest białym, drobnokrystalicznym ciałem stałym, z roztworów wodnych łatwo krystalizuje jako monohydrat. Jest bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie (nie zmienia pH roztworu). Ma słodki smak, nieco mniej intensywny od sacharozy.

W skład reanimacji wchodzą:

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • BLS – (ang. basic life support) - podstawowe zabiegi resuscytacyjne
 • ALS – (ang. advanced life support) - zaawansowane zabiegi resuscytacyjne
 • Przywrócenie czynności OUN
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa[ | edytuj kod]

  Algorytm BLS[ | edytuj kod]

  Podczas podejrzenia nagłego zatrzymania krążenia należy natychmiast postępować zgodnie z algorytmem BLS bez względu na doświadczenie:

  Ciśnienie tętnicze (ang. blood pressure – BP) – ciśnienie wywierane przez krew na ścianki tętnic, przy czym rozumie się pod tą nazwą ciśnienie w największych tętnicach, np. w tętnicy w ramieniu. Jest ono wyższe niż ciśnienie krwi wywierane na ścianki żył.Adrenalina (epinefryna) – hormon zwierzęcy i neuroprzekaźnik katecholaminowy wytwarzany przez gruczoły dokrewne pochodzące z grzebienia nerwowego (rdzeń nadnerczy, ciałka przyzwojowe, komórki C tarczycy) i wydzielany na zakończeniach włókien współczulnego układu nerwowego.
  1. Oceń stan świadomości
   1. Delikatnie potrząśnij i głośno zapytaj czy wszystko jest w porządku
  2. Jeżeli nie reaguje głośno wołaj o pomoc
  3. Udrożnij drogi oddechowe
   1. Odwróć poszkodowanego na plecy.
   2. Umieść jedną rękę na czole poszkodowanego i delikatnie odegnij jego głowę,
   3. Opuszki palców drugiej ręki umieść na żuchwie poszkodowanego, a następnie unieś ją w celu udrożnienia dróg oddechowych.
  4. Oceń czy oddycha (wykorzystaj zmysł słuchu, dotyku i wzroku)
   1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowego oddechu działaj tak, jakby był nieprawidłowy.
  5. Wezwij pomoc (999 lub 112)
  6. Rozpocznij resuscytację 30:2
   1. Połóż ręce na środku klatki piersiowej
   2. Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej: Uciskaj mocno na głębokość 5-6 cm i z częstością 100-120/min
   3. Przyłóż szczelnie usta wokół ust poszkodowanego i wykonaj 2 oddechy
   4. Kontynuuj resuscytację
  7. Jeżeli w pobliżu znajduje się automatyczny defibrylator zewnętrzny AED włącz go i rozpocznij defibrylację zgodnie z poleceniami głosowymi urządzenia
  8. Jeżeli poszkodowany zaczyna reagować: porusza się, otwiera oczy, oddycha prawidłowo, przerwij resuscytację

  Algorytm ALS[ | edytuj kod]

  1. Poszkodowany nie reaguje? Brak oddechu? Pojedyncze westchnienia?
  2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 30:2
  3. Podłącz defibrylator/monitor, minimalizuj przerwy
  4. Oceń rytm
  5. Defibrylacja jeżeli:
   1. Migotanie komór (VF)
   2. Częstoskurcz komorowy bez tętna (pulseless VT)
  6. Natychmiast podejmij RKO przez 2 minuty; minimalizuj przerwy
  7. Oceń rytm i kontynuuj ALS

  Pozostałe postępowanie podczas ALS[ | edytuj kod]

  1. Należy zaplanować działanie, zanim przerwie się RKO
  2. Należy podawać tlen
  3. Nie należy przerywać uciskania klatki piersiowej po zabezpieczeniu dróg oddechowych
  4. Dostęp donaczyniowy (dożylny, doszpikowy)
  5. Adrenalina co 3–5 min w dawce 1 mg
  Nagłe zatrzymanie krążenia, w skrócie nzk (po ang. cardiac arrest) – nagły stan chorobowy, w którym dochodzi do zatrzymania czynności mechanicznej serca powodującego ustanie krążenia krwi. Następnie występuje wtórne zatrzymanie oddechu, i w konsekwencji dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. Właściwym postępowaniem po rozpoznaniu nzk jest rozpoczęcie resuscytacji.Infuzja dożylna (łac. in venam, i.v.) - sposób podawania płynów bezpośrednio do żył. Może mieć charakter stały lub okresowy.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Sedacja (uspokojenie) – obniżenie aktywności ośrodkowego układu nerwowego za pomocą środków farmakologicznych bez wyłączenia świadomości (możliwe jest jednak częściowe jej ograniczenie). Dochodzi wówczas do zmniejszenia napięcia i niepokoju, często w połączeniu z sennością.
  Hipotermia – obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian.
  Wentylacja mechaniczna - jest to proces leczenia niewydolości oddechowej, polegający na wymuszaniu przepływu powietrza (lub innej mieszaniny gazów) w drogach oddechowych.
  Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.
  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, RKO – zespół czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem. Celem resuscytacji jest utrzymanie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy oraz przywrócenie własnej czynności układu krążenia. Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia trzykrotnie.
  Podstawowe zabiegi resuscytacyjne − zespół czynności obejmujący bezprzyrządowe utrzymywanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymywanie oddychania i krążenia. Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia zwiększa przeżycie trzykrotnie, dlatego algorytm BLS został stworzony dla osób, które nie posiadają wykształcenia medycznego, ale są świadkami zdarzenia i w sposób znaczący mogą wpłynąć na zminimalizowanie ryzyka zgonu osoby poszkodowanej. Istotą BLS jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
  Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, ALS (ang. Advanced Life Support) – zespół czynności stosowanych przez personel medyczny u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia. W skład ALS wchodzą: resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO), defibrylacja, farmakoterapia oraz inne zabiegi, mające na celu przywrócenie spontanicznej akcji serca lub spontanicznego oddychania. Wykonywanie czynności podczas ALS jest ściśle związane z zasadami BLS i RKO, których pełna znajomość jest konieczna do prawidłowego postępowania.

  Reklama