• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Reakcyjne podziemie

  Przeczytaj także...
  Ruch Oporu Armii Krajowej – konspiracyjna organizacja wojskowa założona w 1944 przez por. Józefa Marcinkowskiego ps. "Łysy" do walki z Armią Czerwoną i z oddziałami KBW oraz MO. Walczyła też z funkcjonariuszami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Obszar Polski został podzielony na obwody i rejony, w których operowały patrole bojowe złożone z byłych żołnierzy Armii KrajowejPolska Partia Robotnicza (PPR) – partia polityczna utworzona w czasie niemieckiej okupacji, 5 stycznia 1942 roku, w Warszawie z inicjatywy przybyłych z ZSRR polskich komunistów z tzw. Grupy Inicjatywnej (zrzuconych przez lotnictwo radzieckie na spadochronach 28 grudnia 1941 w okolicach Wiązowny), poprzez połączenie organizacji Związek Walki Wyzwoleńczej (utworzonej we wrześniu 1941) z kilkoma istniejącymi konspiracyjnymi grupami komunistycznymi, takimi jak: „Młot i Sierp”, Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR, Grupa Biuletynu Radiowego, Spartakus, Sztandar Wolności oraz grupa „Proletariusz”.
  Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (używana była również forma "Wolność i Niepodległość" pełna nazwa: Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji "Wolność i Niezawisłość") – polska cywilno-wojskowa organizacja antykomunistyczna założona 2 września 1945 w Warszawie. Jej trzon stanowiły pozostałości rozwiązanej w 1945 Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. WiN przejęła jej strukturę organizacyjną, kadry, majątek a także częściowo oddziały leśne. Dowódcy obszarów DSZ zostali prezesami obszarów WiN.
  "Tęp bandytów z NSZ". Jeden z wielu plakatów dotyczących „podziemia reakcyjnego”
  Plakat z okresu referendum ludowego przedstawiający żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, jako kolaboranta, namawiającego do głosowania na NIE w referendum
  Medal za udział w walkach w obronie władzy ludowej nadawany uczestnikom walk z podziemiem reakcyjnym.

  Reakcyjne podziemiepropagandowe określenie używane w okresie Polski Ludowej wobec wszystkich ugrupowań stawiających opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, występujących przeciw władzy PPR i ugrupowań satelitarnych w latach 1944-48. Przez propagandę władzy charakteryzowane były jako grupy uzbrojonych ludzi oparte na elemencie zacofanym, ciemnym, operującym prymitywnie sformułowanymi hasłami nacjonalistyczno-religijnymi, uprawiające terror. Mianem tym określano polskie organizacje: Wolność i Niezawisłość, Narodowe Siły Zbrojne, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, Armia Krajowa, Ruch Oporu Armii Krajowej, Konspiracyjne Wojsko Polskie i inne, ale też ukraińskie UPA i niemiecki Werwolf.

  Wojciech Roszkowski (ur. 20 czerwca 1947 w Warszawie) – polski ekonomista i historyk, profesor nauk humanistycznych, poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji.Narodowa Demokracja lub ruch narodowy (popularna nazwa endecja od skrótu ND) – polski ruch polityczny o ideologii nacjonalistycznej, powstały pod koniec XIX wieku. Głównym ideologiem i współzałożycielem Narodowej Demokracji był Roman Dmowski.

  Kolejnym negatywnym określeniem wobec polskiego podziemia zbrojnego było zapluty karzeł reakcji zapożyczone od marszałka Józefa Piłsudskiego którego użył w 1923 wobec Narodowej Demokracji.

  Odniesienia w propagandzie[]

  Filmy fabularne z okresu PRL o walce "władzy ludowej" z "podziemiem reakcyjnym":

 • Akcja Brutus
 • Ogniomistrz Kaleń
 • Wilcze echa
 • Raj na ziemi
 • Powrót doktora von Kniprode. Na wilczym tropie
 • Sam pośród swoich
 • Wszyscy i nikt
 • Cień
 • Ciemna rzeka
 • Nagrody i odznaczenia
 • Znikąd donikąd
 • Zobacz też[]

 • Powstanie antykomunistyczne w Polsce 1944–1953
 • Żołnierze wyklęci
 • Zapluty karzeł reakcji
 • Medal Za udział w walkach w obronie władzy ludowej
 • Przypisy

  1. Ignacy Blum, Z dziejów wojska polskiego w latach 1944-1948. Warszawa 1968, s.130,
  2. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, LUBLIN, POLONIA, vol. IV, sectio K, 1997, s. 47.

  Bibliografia, literatura przedmiotu, linki[]

 • IPN – Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989. Warszawa 2010.
 • Tadeusz Łepkowski, Słownik historii Polski. Warszawa 1973.
 • Andrzej Albert (Wojciech Roszkowski), Najnowsza historia Polski 1914-1993. Warszawa 1995.
 • Henryk Piecuch, Tajna historia Polski.Od Bieruta do Ochaba. Akcje specjalne . Warszawa 1996.
 • Dziennik Polski rok VI, nr 104 (1874), Kraków 16 IV 1950, s. 1-2.
 • Zaplute karły reakcji. Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956
 • Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP) – polska organizacja niepodległościowa działająca od kwietnia 1945 r., głównie na terenie województwa łódzkiego, ale także w województwach śląskim, poznańskim i kieleckim.Referendum ludowe 1946 — sfałszowane referendum przeprowadzone w Polsce 30 czerwca 1946 roku w oparciu o ustawę o przeprowadzeniu głosowania ludowego, uchwaloną przez Krajową Radę Narodową w dniu 28 kwietnia 1946 (Dz. U. Nr 15, poz. 105; zm. Dz. U. Nr 26, poz. 166). Miało być sprawdzianem popularności rządzących krajem komunistów oraz przygotowaniem do fałszerstwa wyborów w 1947 roku.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW) – polska konspiracyjna organizacja wojskowo-polityczna o charakterze narodowym działająca w latach 1944/1945-1956.
  Sowietyzacja (z ros. od: cовет (sowiet) - rada; Sowietskij Sojuz - Związek Sowiecki, Związek Radziecki) - w politologii narzucenie krajom bloku wschodniego uzależnionym przez ZSRR po II wojnie światowej reguł ustroju sowieckiego. Sowietyzacja to narzucenie tym krajom radzieckiego ustroju i rozwiązań gospodarczo-społeczno-kulturalnych połączone z silną indoktrynacją ideologiczną w duchu stalinowskim. Aleksandr Zinowjew wprowadził pojęcie człowieka sowieckiego (homo sovieticus), upowszechnione w Polsce przez ks. Józefa Tischnera.
  Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy, polityk, Naczelnik Państwa w latach 1918–1922 i naczelny wódz Armii Polskiej od 11 listopada 1918, pierwszy marszałek Polski od 19 marca 1920; dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930), twórca tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczypospolitej wprowadzonych w 1926 po przewrocie majowym, współzałożyciel PPS i szef Wydziału Bojowego PPS (OB PPS).
  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.
  Polska Ludowa – potoczna nazwa państwa polskiego w okresie rządów Polskiej Partii Robotniczej, a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i zależności od ZSRR w latach 1944-1989.
  Propaganda (od łac. propagare – rozszerzać, rozciągać, krzewić) – celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości lub jednostki, polegające na manipulacji intelektualnej i emocjonalnej (czasem z użyciem jednostronnych, etycznie niewłaściwych lub nawet całkowicie fałszywych argumentów). Gdy propaganda zmierza do upowszechnienia trwałych postaw społecznych, poprzez narzucenie lub zmuszenie odbiorców do przyjęcia określonych treści, wtedy stanowi jeden z elementów indoktrynacji.
  Powrót doktora von Kniprode – czarno-biały, 2-odcinkowy film telewizyjny produkcji polskiej w reżyserii Huberta Drapella na podstawie scenariusza Jerzego Bednarczyka i Tadeusza Pietrzaka wyprodukowany w roku 1965 i stanowiący dalszy ciąg serial telewizyjnego "Podziemny front".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.