Reakcja elementarna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Reakcja elementarnareakcja chemiczna, która zachodzi w jednym akcie, bez produktów pośrednich, w procesie, w którym występuje tylko jeden stan przejściowy.

Chlor, Cl (łac. chlorum, od stgr. χλωρός „chloros” - „zielonożółty”) − pierwiastek chemiczny z grupy fluorowców, niemetal o liczbie atomowej 17.Równanie reakcji chemicznej lub krócej równanie reakcji albo równanie chemiczne - inna nazwa zapisu przebiegu reakcji chemicznej.

Większość znanych w praktyce reakcji chemicznych ma charakter procesów wieloetapowych, na który składa się kilka do nawet kilkuset reakcji elementarnych, które razem dają efekt dający się zapisać jako proste równanie sumaryczne.

Wyjątkiem od tej reguły są tylko nieliczne reakcje, zwane prostymi, w których występuje tylko jeden rodzaj aktu elementarnego. Przykładem takiej reakcji jest np. synteza chlorku nitrozylu z chloru i tlenku azotu(II).

Zbiór reakcji elementarnych tworzących w sumie daną reakcję rzeczywistą nazywa się jej mechanizmem. Niektóre reakcje elementarne daje się badać bezpośrednio np. metodami spektroskopowymi. O innych można tylko wnioskować na podstawie dowodów pośrednich. Wreszcie istnieją też takie reakcje elementarne, na które nie ma właściwie żadnych dowodów, ale które wydają się teoretycznie niezbędne do zajścia danej reakcji, gdyż bez nich nie daje się określić sensownego mechanizmu danej reakcji.

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (ang. International Union of Pure and Applied Chemistry, w skrócie IUPAC [aj-ju-pak]) – międzynarodowa organizacja zajmująca się przede wszystkim standaryzacją symboliki, nazewnictwa i wzorców wielkości fizycznych stosowanych przez chemików na całym świecie. Oprócz tego IUPAC zajmuje się koordynacją badań naukowych oraz organizacją międzynarodowych kongresów i konferencji o tematyce chemicznej.Chlorek nitrozylu, NOCl – nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków kwasowych (chlorek kwasu azotawego). W temperaturze pokojowej jest pomarańczowożółtym gazem, a po skropleniu ciemnoczerwoną cieczą. Można go otrzymać przez reakcję chloru z tlenkiem azotu:

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Elementary reaction, [w:] A.D. McNaught, A. Wilkinson, Compendium of Chemical Terminology (Gold Book), S.J. Chalk (akt.), International Union of Pure and Applied Chemistry, wyd. 2, Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1997, DOI10.1351/goldbook.E02035, ISBN 0-9678550-9-8 (ang.).
  2. W. R. Salzman, Chemical Kinetics (The Rates of Chemical Ractions), Reaction Mechanisms, 2004. [dostęp 2010-05-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-05-04)].
  3. Elementary reactions w: cartage.org.lb. [dostęp 2010-05-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-01-10)].
Mechanizm reakcji chemicznych to opis ich faktycznego przebiegu, razem ze wszystkimi stadiami i produktami pośrednimi. Czasami za integralną część mechanizmu reakcji uważa się też opis jej przebiegu z energetycznego punktu widzenia, a także jej podstawowe dane kinetyczne.Tlenek azotu (nazwa Stocka: tlenek azotu(II)), NO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków azotu, w którym azot występuje na II stopniu utlenienia.
Warto wiedzieć że... beta

Stan przejściowy – w opisach mechanizmów reakcji chemicznych – konfiguracja atomów i łączących ich wiązań chemicznych o ściśle określonej geometrii, która teoretycznie występuje w momencie gdy istnieje jednakowe prawdopodobieństwo zajścia reakcji elementarnej w obu kierunkach.
DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

Reklama