• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Reakcja Kolbego

  Przeczytaj także...
  Kwas siarkowy (nazwa Stocka: kwas siarkowy(VI)), H2SO4 – nieorganiczny związek chemiczny, jeden z najmocniejszych kwasów – wszystkie układy o mocy większej od kwasu siarkowego 100% nazywa się superkwasami. Bywa zwany krwią przemysłu chemicznego, ze względu na to, że używa się go w bardzo wielu kluczowych syntezach. Sole kwasu siarkowego to siarczany.Elektrofil (czynnik elektrofilowy) – cząsteczka lub grupa, w której występuje niedomiar elektronów i w odpowiednich warunkach jest w stanie je przyjąć, czyli być ich akceptorem.
  Dwutlenek węgla (nazwa systematyczna: ditlenek węgla; nazwa Stocka: tlenek węgla(IV)), CO2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.

  Reakcja Kolbego (lub reakcja Kolbego-Schmitta) – dwuetapowa metoda otrzymywania kwasu salicylowego z fenolanu sodu. Opisana po raz pierwszy przez Hermanna Kolbego w 1860, a następnie przez Rudolfa Schmitta w 1885.

  Pierwszy etap polega na działaniu dwutlenkiem węgla na fenolan sodu w temperaturze 125 °C i pod ciśnieniem kilku atmosfer. W wyniku elektrofilowego ataku CO2 na pierścień aromatyczny fenolanu powstaje salicylan sodu.

  W drugim etapie otrzymany salicylan sodu zakwasza się np. kwasem siarkowym i powstaje wolny kwas salicylowy:

  Węglowodory aromatyczne, areny – cykliczne węglowodory, w których istnieją sprzężone wiązania wielokrotne, czyli zamknięty układ naprzemiennie położonych wiązań podwójnych i pojedynczych między atomami węgla. We wszystkich atomach pierścienia aromatycznego zachodzi hybrydyzacja sp2, dzięki czemu cząsteczki są płaskie (o ile dodatkowe czynniki stereochemiczne nie wymuszają odchyłek, jak np. dla fullerenu C60).Kwas salicylowy (łac. Salix - wierzba) – organiczny związek chemiczny z grupy aromatycznych hydroksykwasów karboksylowych. Zawiera jedną grupę hydroksylową i jedną grupę karboksylową przyłączone do pierścienia benzenowego w układzie orto.
  2C6H4(OH)COONa + H2SO4 → 2C6H4(OH)COOH + Na2SO4
  Mechanizm reakcji Kolbego

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Hermann Kolbe. Ueber Synthese der Salicylsäure. „Annalen der Chemie und Pharmacie”. 113 (1), s. 125–127, 1860. DOI: 10.1002/jlac.18601130120. 
  2. R. Schmitt. Beitrag zur Kenntniss der Kolbe’schen Salicylsäure Synthese. „Journal für Praktische Chemie”. 31 (1), s. 397–411, 1885. DOI: 10.1002/prac.18850310130. 
  3. A.S. Lindsey, H. Jeskey. The Kolbe-Schmitt Reaction. „Chem. Rev.”. 57 (4), s. 583–620, 1957. DOI: 10.1021/cr50016a001. 
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.Chemical Reviews (Chem. Rev.) – recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez American Chemical Society. Publikuje obszerne artykuły przeglądowe dotyczące aktualnych zagadnień badawczych z każdej dziedziny chemii.
  Warto wiedzieć że... beta

  Adolph Wilhelm Hermann Kolbe (ur. 27 września 1818 w Elliehausen, k. Getyngi, zm. 25 listopada 1884 w Lipsku, cytowany zazwyczaj jako Hermann Kolbe) – niemiecki chemik-organik.
  Fenolan sodu – organiczny związek chemiczny, sól fenolu i wodorotlenku sodu o wzorze chemicznym C6H5ONa. W wodzie dysocjuje na jony C6H5O i Na.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.663 sek.