• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rdzowce

  Przeczytaj także...
  Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).Ecjospora (łac. aeciospora) – rodzaj zarodnika konidialnego (konidium). Powstaje w wyniku podziału mitotycznego, należy więc do grupy mitospor. Zarodniki tego typu wytwarzają grzyby z rzędu rdzowców Pucciniales (dawniej zaliczanych do klasy Teliomycetes, nieistniejącej w najnowszej systematyce grzybów).
  Teliospora – rodzaj zarodnika konidialnego (konidium). Powstaje w wyniku podziału mitotycznego, należy więc do grupy mitospor. Zarodniki tego typu wytwarzają grzyby z rzędu rdzowców Pucciniales (dawniej zaliczanych do klasy Teliomycetes, nieistniejącej w najnowszej systematyce grzybów).
  Heteromakrocykliczny cykl życiowy rdzy zbożowej

  Rdzowce (Pucciniales Clem. & Shear) – rząd grzybów należący do klasy rdzy (Pucciniomycetes).

  Cykle życiowe[ | edytuj kod]

  Cykl życiowy rdzowców może przebiegać na jednym żywicielu (pasożyty jednodomowe), lub na dwóch gatunkach żywicieli (pasożyty dwudomowe). Mogą wytwarzać następujące rodzaje zarodników: bezpłciowe spermacja (oznaczane jako 0), ecjospory (I), urediniospory (II), teliospory (III), oraz płciowe bazydiospory (IV). Niektóre gatunki wytwarzają wszystkie rodzaje zarodników (rdze pełnocykliczne), u niektórych cykl życiowy jest uproszczony, brak niektórych rodzajów zarodników (rdze niepełnocykliczne). W zależności od tych dwóch cech Cummins i Hiratsuka wyróżnili następujące typy cyklów życiowych rdzowców:

  Urediniospora – rodzaj zarodnika konidialnego (konidium). Powstaje w wyniku podziału mitotycznego, należy więc do grupy mitospor. Zarodniki tego typu wytwarzają grzyby z rzędu rdzowców Pucciniales (dawniej zaliczanych do klasy Teliomycetes, nieistniejącej w najnowszej systematyce grzybów). Wytwarzane są przez strzępki diploidalnej grzybni, mają więc diploidalną liczbę chromosomów. Powstają w skupiskach zwanych urediniami.Cykl życiowy, cykl rozwojowy – proces przemian prowadzących do pełnego rozwoju organizmu od czasu jego powstania aż do śmierci. Zwykle skomplikowany cykl rozwojowy występuje u organizmów o niskim szczeblu organizacji ciała. Rytmika cyklów życiowych jest właściwością poszczególnych gatunków i opisywana jest z perspektywy taksonów, w odróżnieniu od ontogenezy dotyczącej poszczególnych osobników. W trakcie cyklu rozwojowego dochodzi zwykle do przemiany pokoleń.
 • heteromakrocykliczny – rdzowce dwudomowe i pełnocyklowe (0, I. II, III, IV), jak np. u Puccinia graminis,
 • automakrocykliczny – rdzowce jednodomowe i pełnocyklowe, jak np. u Phragmidium mucronatum,
 • heterodemicykliczne – rdzowce dwudomowe i niepełnocyklowe (0, I-III), jak np. u Gymnosporangium,
 • autodemicykliczne – rdzowce iednodomowe i niepełnocyklowe (0, I, III), jak np. u Uromyces minor,
 • mikrocykliczne – rdzowce jednodomowe, tworzące tylko teliospory (III), jak np. u Puccinia malvacearum,
 • endocykliczne – rdzowce jednodomowe, tworzące spermacja i ecjospory (0, I), które pełnią rolę teliospor, jak np. u Endophyllum sempervivi.
 • Systematyka[ | edytuj kod]

  Pozycja w klasyfikacji według Index Fungorum

  Pucciniales, Incertae sedis, Pucciniomycetes, Pucciniomycotina, Basidiomycota, Fungi.

  Żywiciel - organizm, na którego koszt żyje pasożyt dojrzały lub jego postacie rozwojowe. Pasożyty pozostają w różnych związkach z żywicielami.Puccinia malvacearum Bertero ex Mont. – gatunek grzybów z rodziny rdzowatych (Pucciniaceae). Grzyb mikroskopijny pasożytujący na wielu rodzajach roślin w rodzinie ślazowatych (Malvaceae). Wywołuje u nich chorobę zwaną rdzą malwy lub rdzą ślazu.
  Rodzaje

  Według aktualizowanej klasyfikacji Index Fungorum bazującej na Dictionary of the Fungi do rzędu Pucciniales należą następujące rodziny oraz rodzaje incertae sedis:

 • Chaconiaceae Cummins & Y. Hirats. 1983
 • Coleosporiaceae Dietel 1900 – pęcherzycowate
 • Cronartiaceae Dietel 1900 –
 • Melampsoraceae Dietel 1897 – melampsorowate
 • Mikronegeriaceae Cummins & Y. Hirats. 1983
 • Phakopsoraceae Cummins & Hirats. f. 1983
 • Phragmidiaceae Corda 1837
 • Pileolariaceae Cummins & Y. Hirats. 1983
 • Pucciniaceae Chevall. 1826 – rdzowate
 • Pucciniastraceae Gäum. ex Leppik 1972 – rdzakowate
 • Pucciniosiraceae Cummins & Y. Hirats. 1983
 • Raveneliaceae Leppik 1972,
 • Uncolaceae Buriticá 2000
 • Uropyxidaceae Cummins & Y. Hirats. 1983
 • rodzaje incertae sedis: Aecidiconium, Aecidiolum, Aecidium, Caeoma, Caeteas, Cerradoa, Coleopuccinia, Desmella, Desmellopsis, Desmosorus, Edythea, Elateraecium, Erysibe, Flaminia, Hemileia, Hennenia, Hiratsukaia, Hiratsukamyces, Intrapes, Malupa, Masseeëlla, Mehtamyces, Peridermium, Pelastoma, Phragmotelium, Puccorchidium, Schroeteriaster, Sphenorchidium, Uraecium, Uredo.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Index Fungorum (ang.). [dostęp 2016-05-20].
  2. G.B. Cummins, Y. Haratsuka. Illustrated genera of rust fungi. Wyd. 3, APS Press.St. Paul, MN, 2003, s.225
  3. CABI databases (ang.). [dostęp 2016-05-07].
  Rdze (Pucciniomycetes R. Bauer, Begerow, J.P. Samp., M. Weiss & Oberw.) – klasa grzybów z gromady podstawczaków (Basidiomycota). Takson ten jest odpowiednikiem wcześniejszej podklasy Urediniomycetidae Swann et al..Zarodnik, spora – termin stosowany w botanice, mykologii i mikrobiologii w odniesieniu do komórki służącej do rozmnażania protistów, roślin (mszaki, paprotniki) i grzybów. Zarówno termin „zarodnik” jak i „spora” są stare – pochodzą z czasów, gdy nie znano jeszcze dokładnie procesów rozmnażania tych grup organizmów, stąd też też używane są zarówno do określania komórek służących do rozmnażania bezpłciowego, jak i płciowego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Bazydiospora, zarodnik podstawkowy – rodzaj zarodnika wytwarzany przez grzyby z gromady podstawczaków (Basidiomycota). Bazydiospory są połączone z końcami struktur zwanych podstawkami (basidium). U wielu gatunków 4 bazydiospory łączą się z jedną podstawką.
  Rdza zbożowa (Puccinia graminis Pers.) – gatunek grzybów z rodziny rdzowatych (Pucciniaceae). Występuje w dwóch podgatunkach:
  Pasożyt dwudomowy – pasożyt, którego pełny cykl życiowy musi odbywać się na co najmniej dwóch gatunkach żywicieli. Cykl taki określany jest jako heteroecja lub różnodomność (dwudomność). W zależności od kręgu żywicieli wyróżnia się dwa typy pasożytów dwudomowych:
  Klasa (łac. classis) – kategoria systematyczna w systematyce roślin obejmująca spokrewnione rzędy, odpowiadająca rangą gromadzie (classis) w systematyce zwierząt. Kategoriami pomocniczymi dla klasy są nadklasa (superclassis) i podklasa (subclassis).
  Grzyby (Fungi Juss.) R. T. Moore – królestwo należące do domeny jądrowców (Eucaryota). Dawniej, w zależności od ujęcia systematycznego takson ten miał rangę podkrólestwa (Fungi R.T. Moore, 1971), podtypu, (Fungi Engl. 1889) i klasy (Fungi Bartling, 1830).
  Incertæ sedis (łac. o niepewnej pozycji) – termin używany w taksonomii do określenia jednostki taksonomicznej, której szersze pokrewieństwo jest nieznane lub niezdefiniowane. Czasami stosowane jest też określenie sedis mutabilis.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.