• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Raymond Franz  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Frederick William Franz (ur. 12 września 1893, zm. 22 grudnia 1992) – czwarty prezes Towarzystwa Strażnica. Urodził się w Convington w amerykańskim stanie Kentucky. W 1899 jego rodzina przeprowadziła się do Cincinnati. Tam w 1911 ukończył szkołę średnią. Później podjął studia na uniwersytecie w Cincinnati na wydziale humanistycznym. Chciał zostać kaznodzieją prezbiteriańskim. Uczył się greki w latach 1911-1913. Pod wpływem m.in. lektury Wykładów Pisma Świętego, pióra Russella postanowił odejść od kościoła prezbiteriańskiego i zostać Badaczem Pisma Świętego. Został ochrzczony 30 listopada 1913. Kilka miesięcy później opuścił uniwersytet i został kolporterem. W czerwcu 1920 został przyjęty do Betel w Brooklynie. Odbył kilka podróży służbowych by wspierać duchowo współwyznawców w różnych częściach świata. W październiku 1945 został wiceprezesem, a 22 czerwca 1977 prezesem Towarzystwa. Był też członkiem Ciała Kierowniczego. Jego bratankiem był również były członek Ciała Kierowniczego Raymond Franz.Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe (pop. Towarzystwo Strażnica) – korporacje prawne reprezentujące przed władzami świeckimi Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy.

  Raymond Victor Franz (ur. 1922; zm. 2 czerwca 2010) – amerykański działacz religijny, pochodził z rodziny, która od trzech pokoleń przynależała do Świadków Jehowy. W latach 1971–1980 należał do Ciała Kierowniczego, od 1980 r. w konflikcie z późniejszymi władzami, tego samego roku zrezygnował z członkostwa w sprawowaniu współnadzoru nad organizacją, rok później wykluczony ze społeczności Świadków Jehowy.

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Biblijna Szkoła Strażnicy – Gilead (ang. Watchtower Bible School of Gilead) – szkoła kształcąca misjonarzy Świadków Jehowy, założona przez Towarzystwo Strażnica w 1943 roku w South Lansig, stanie Nowy Jork w USA. Obecnie mieści się ona w Centrum Szkoleniowym Świadków Jehowy w Patterson w stanie Nowy Jork. Program szkolenia oparty jest przede wszystkim na Piśmie Świętym a koncentruje się ono na działalności ewangelizacyjnej. Pieczę nad Szkołą Gilead sprawuje Dział Szkoleń Teokratycznych pod nadzorem Komitetu Nauczania Ciała Kierowniczego. 14 września 2013 roku naukę zakończyła 135 klasa, którą ukończyło 48 studentów skierowanych do 24 krajów świata.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Od 16. roku życia działał na najwyższych szczeblach hierarchii organizacji. W roku 1939 przyjął chrzest, a w czerwcu 1940, po ukończeniu szkoły średniej, podjął pełnoczasową służbę w dziele świadczenia. Jego stryjem był Frederick William Franz, prezes Towarzystwa Strażnica w latach 1978–1992.

  Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy (ang. The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom) – czasopismo religijne wydawane od lipca 1879 roku przez Towarzystwo Strażnica, oficynę wydawniczą Świadków Jehowy. Jest wydawane jednocześnie w 254 językach. Rocznik „Strażnicy” zawiera 18 numerów w dwóch wydaniach: wydanie dwumiesięczne „do rozpowszechniania” (osiąga przeciętny nakład około 59 000 000 egzemplarzy co czyni je czasopismem o najwyższym nakładzie na świecie) i „Strażnica” (wydanie do studium), która ukazuje się jako miesięcznik o przeciętnym nakładzie około 15 252 000 egzemplarzy. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy” jest jedynym, regularnie wydawanym w około 50 językach periodykiem.Świadkowie Jehowy w Dominikanie – wspólnota Świadków Jehowy w Dominikanie, licząca w 2012 roku 35 505 głosicieli, należących do 473 zborów. Na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej w 2012 roku zebrało się 113 299 osób. Działalność miejscowych wyznawców koordynuje Biuro Oddziału w Santo Domingo. Sale Zgromadzeń znajdują się w Santo Domingo oraz w Villa González.

  W roku 1942 roku zajmował się pracą w charakterze „pioniera specjalnego” w Wellston, w stanie Ohio. W 1944 roku otrzymał zaproszenie na pięciomiesięczny kurs do szkoły misyjnej, Biblijnej Szkoły Strażnicy – Gilead (ang. The Watch Tower Bible School of Gilead). Po jej ukończeniu, w trakcie czekania na wyznaczenie zadania misyjnego, półtora roku spędził jako kaznodzieja podróżujący. Odwiedzał zbory w obwodzie na terenie, który obejmował stan Arizona oraz większą część Kalifornii. Następnie w 1946 roku przydzielono mu teren pracy na wyspie Portoryko. Następnie został przeniesiony do miasta Aguadilla. Od czasu do czasu wysyłany był przez Towarzystwo do Dominikanę, gdzie praca wśród Świadków Jehowy była utrudniona przez rząd dyktatora Rafaela Trujillo, a celem wyjazdów do tego kraju był przemyt publikacji „Strażnicy”. Po trzynastu latach od chwili przyjazdu Raymonda Franza do Portoryko ożenił się z Cynthią, która dołączyła do jego działalności. Kontynuował pracę objazdową z małżonką do 1961 roku, kiedy to zostali przeniesieni do Dominikany.

  Ciało Kierownicze – grupa starszych, czyli nadzorców Świadków Jehowy, sprawujących nadzór nad całą ich organizacją religijną. Nadzoruje ogólnoświatową działalność ewangelizacyjną, prowadzoną przez głosicieli zorganizowanych w zbory oraz redagowanie i wydawanie publikacji religijnych Świadków Jehowy. Członkowie Ciała Kierowniczego mieszkają w domu Betel w nowojorskim Brooklynie w USA.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  W 1965 roku został wysłany na 10-miesięczny kurs w Biblijnej Szkole Strażnicy – Gilead gdzie na koniec prezes Towarzystwa Strażnica, Nathan H. Knorr zaproponował przeniesienie wraz żoną do siedziby międzynarodowego kierownictwa (zwanego Betel) w Brooklynie. Jego miejscem pracy został Wydział Publikacji (ang. Writing Department), który prowadził. Po pięciu latach w 1971 roku w momencie wydania przez jego wydział leksykonu Aid to Bible Understanding (Pomoc do zrozumienia Biblii) został przyjęty do grona Ciała Kierowniczego Towarzystwa Strażnica. Przez 9 lat (1971–1980) Raymond Franz wraz z innymi namaszczonymi (przeznaczonymi wedle interpretacji Świadków Jehowy do życia w niebie) z Ciała Kierowniczego, które liczyło wówczas 17 osób, służył organizacji za „kanał Jehowy”, czyli uczestniczył wedle wierzeń Świadków Jehowy w przekazywaniu woli Bożej wszystkim wyznawcom tej religii na świecie. W 1980 roku wezwano go wobec toczącego się śledztwa w sprawie herezji dotyczącego między innymi jego osoby. Tego samego roku, nie zgadzając się na autorytarny według niego sposób prowadzenia śledztwa i niechrześcijański duch, w jakim się ono odbywało, 22 maja 1980 sam zrezygnował z członkostwa w Ciele Kierowniczym, a 1 września 1981 roku został wykluczony z organizacji.

  Pionier – ochrzczony głosiciel wyznania Świadków Jehowy, który na działalność ewangelizacyjną przeznacza określoną liczbę godzin w miesiącu lub roku (inna nazwa to głosiciel pełnoczasowy).Świadkowie Jehowy w Portoryko – wspólnota 26 274 aktywnych Świadków Jehowy (głosicieli) w Portoryko (ok. 0,8% mieszkańców), należących do 330 zborów. W 2012 roku na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej (Pamiątce) zebrało się 59 480 osób (ok. 1,9% mieszkańców). Działalność miejscowych wyznawców koordynuje Biuro Oddziału w Guaynabo.

  „Blisko czterdzieści lat spędziłem jako pełnoczasowy pracownik Organizacji. Miałem na swym koncie pracę na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej. Końcowe piętnaście lat spędziłem w międzynarodowej centrali, z czego przez ostatnie dziewięć byłem członkiem Ciała Kierowniczego Organizacji Świadków Jehowy. Właśnie te ostatnie lata były dla mnie okresem decydującym. Moje iluzje zderzyły się z rzeczywistością. Od tamtego czasu doceniam słuszność słów, jakie niedawno przeczytałem, słów wypowiedzianych przez nieżyjącego już męża stanu. Stwierdził on: „Wielkim wrogiem prawdy często nie jest kłamstwo – świadome, obmyślane, nieszczere, lecz mit – uporczywy, przekonywający, nierealny.” Teraz zaczynam sobie uświadamiać, w jak wielkiej mierze to, na czym oparłem całe moje dorosłe życie, było właśnie takim „mitem – uporczywym, przekonywającym, nierealnym.”

  Kryzys sumienia – biograficzna książka Raymonda Franza, najważniejsza książka tego autora. Autor tej książki były Świadek Jehowy w swojej książce opierając się na niedostępnych dokumentach przedstawia oblicze organizacji oczami byłego członka. Książka ta jest uważana za jedną z najważniejszych książek o tej grupie religijnej, jest dostępna w 13 językach.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Raymond Franz w swoich wypowiedziach twierdzi, że żaden z członków Komitetu przekładu Biblii, odpowiedzialnych za tłumaczenie i interpretacje, nie znał języków oryginalnych Pisma Świętego. Wypowiadał się także, że Ciało Kierownicze, namaszczone grono przywódców Świadków Jehowy, nie jest całkowicie zgodne co do prawdziwości opracowywanych przez siebie nauk, ponieważ dopiero po przegłosowaniu obowiązują one wszystkich Świadków Jehowy.

  Chrzest – w chrześcijaństwie obrzęd nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać sakramentalnego obmycia wodą, któremu towarzyszy słowo (Ef 5,26). Zgodnie z wiarą chrześcijańską obrzęd ten ma znaczenie wcielenia w Chrystusa jako ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana i łączy z Ludem Bożym Nowego Przymierza. Typowy obrzęd chrztu w chrześcijaństwie sprawowany jest w imię Trójcy Świętej: Ojca i Syna i Ducha Świętego – na polecenie samego założyciela Chrystusa (Mt 18,18-20).WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  9 października 2007 roku Raymond Franz spotkał się na konferencji w Poznaniu z zainteresowanymi, a następnie udał się do Pragi w związku z wydaniem tam na język czeski jego nowej książki W poszukiwaniu wolności chrześcijańskiej (ang. In Search of Christian Freedom).

  Portoryko (hiszp. Puerto Rico – "bogaty port") – terytorium zorganizowane nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych o statusie wspólnoty (US Commonwealth), leżące na wyspie o tej samej nazwie (i kilku innych mniejszych wyspach) w Ameryce Środkowej, nad Oceanem Atlantyckim i Morzem Karaibskim.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Dominikana (Republika Dominikańska) – drugie (po Kubie) co do wielkości państwo na Morzu Karaibskim. Zajmuje ok. 2/3 powierzchni wyspy Haiti, dzieląc ją z położonym po stronie zachodniej państwem Haiti.
  Świadkowie Jehowy (pełna nazwa: Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy) – restoracjonistyczny związek wyznaniowy głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i o zbliżającym się objęciu władzy nad światem przez Królestwo Boże. Świadkowie Jehowy są zaliczani do tzw. nurtu badackiego, należącego do wyznań millenarystycznych. Ruch został zapoczątkowany przez Charlesa T. Russella w 1870 w Pensylwanii (USA). Obecnie liczy ok. 7,8 miliona aktywnych członków (głosicieli) na całym świecie (dane z roku 2012).
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  Aguadilla – miasto w Portoryko. Zostało założone w 1775. Według danych szacunkowych na rok 2000 liczy 64 685 mieszkańców. Jest siedzibą gminy Aguadilla. Burmistrzem miasta jest Carlos Méndez Martínez. Miasto należy do aglomeracji San Juan.
  Herezja (gr. αἵρεσις hairesis, łac. haeresis) – pierwotne znaczenie: wybór, podział – błędna interpretacja twierdzeń wiary chrześcijańskiej, polegająca na wyodrębnieniu jakiegoś zagadnienia i przedstawieniu go w sposób, który przeciwstawia się całości nauczania wiary. Nieprzyjmowanie jednego lub więcej twierdzeń, uznanych w Kościele za dogmat. Również: twierdzenie sprzeczne z obowiązującą w danym Kościele doktryną.
  Nasza Służba Królestwa (ang. Our Kingdom Ministry) – miesięcznik wydawany przez Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe do użytku wewnętrznego przez Świadków Jehowy, który regularnie podaje wskazówki, ujednolicające działalność kaznodziejską Świadków Jehowy.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.909 sek.