• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ray Tracing  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Procesor graficzny, inaczej GPU (ang. Graphics Processing Unit) – jest główną jednostką obliczeniową znajdującą się w nowych kartach graficznych.Teoria złożoności obliczeniowej – dział teorii obliczeń, którego głównym celem jest określanie ilości zasobów potrzebnych do rozwiązania problemów obliczeniowych. Rozważanymi zasobami są takie wielkości jak czas, pamięć lub liczba procesorów.
  Scena wygenerowana metodą śledzenia promieni, w której wszystkie obiekty odbijają światło.

  Śledzenie promieni (ang. ray tracing) – technika generowania fotorealistycznych obrazów scen trójwymiarowych. Opiera się na analizowaniu tylko tych promieni światła, które trafiają bezpośrednio do obserwatora. W rekursywnym śledzeniu promieni bada się dodatkowo promienie odbite, zwierciadlane oraz załamane.

  Renderowanie (od ang. rendering) – przedstawienie informacji zawartych w dokumencie elektronicznym w formie najbardziej właściwej dla danego środowiska (np. wizualnie, w tym na ekranie i w druku, czy dźwiękowo). Mechanizm odpowiedzialny w programie komputerowym za renderowanie nazywa się mechanizmem renderującym (ang. rendering engine, czasem silnik renderujący) lub rendererem (z ang.).Bryła obrotowa – bryła geometryczna ograniczona powierzchnią powstałą z obrotu figury płaskiej dookoła prostej (osi obrotu). Do brył obrotowych zaliczane są m.in.:

  Ponadto umożliwia łatwą realizację CSG, a także wizualizację idealnych, opisywanych formułami matematycznymi obiektów.

  Metoda mimo uproszczonego modelu interakcji światła z otoczeniem daje bardzo dobre rezultaty. Jednak ze względu na koszty obliczeniowe, przez wiele lat jej wykorzystanie limitowała moc obliczeniowa komputerów, które były dostępne dla dużych firm, głównie z branży filmowej. Współczesne komputery osobiste są w stanie generować obrazy tą metodą, dostępne są komercyjne i darmowe programy (POV-Ray, Blender, 3ds Max, Maya, LightWave 3D, PYTHA).

  Komputer osobisty (ang. personal computer) – mikrokomputer przeznaczony przede wszystkim do użytku osobistego w domu i biurze. Służy głównie do uruchamiania oprogramowania biurowego, dostępu do zasobów Internetu, prezentacji treści multimedialnych (tekst, obrazy, dźwięki, filmy i inne), jak i gier.Rekurencja, zwana także rekursją (ang. recursion, z łac. recurrere, przybiec z powrotem) to w logice, programowaniu i w matematyce odwoływanie się np. funkcji lub definicji do samej siebie.

  Spis treści

 • 1 Algorytm
 • 1.1 Przykład
 • 2 Złożoność
 • 3 Wady
 • 4 Zobacz też


 • Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pryzmat – bryła z materiału przezroczystego o co najmniej dwóch ścianach płaskich nachylonych do siebie pod kątem (tzn. kątem łamiącym pryzmatu).
  Maya to profesjonalny pakiet do tworzenia grafiki i animacji trójwymiarowej. Jest jednym z podstawowych programów tego typu używanych przy tworzeniu efektów specjalnych w przemyśle filmowym. Może być również używany do tworzenia modeli do gier 3D, animacji flash i innych.
  Path tracing – komputerowa metoda Monte Carlo tworzenia fotorealistycznych obrazów scen trójwymiarowych, w której analizowane są losowo wybrane ścieżki promieni światła. Analizując dostatecznie dużo różnych promieni możliwe jest wyznaczenie bardzo dobrej aproksymacji globalnego rozkładu światła.
  Dyfrakcja (ugięcie fali) to zjawisko fizyczne zmiany kierunku rozchodzenia się fali na krawędziach przeszkód oraz w ich pobliżu. Zjawisko zachodzi dla przeszkód, które mają dowolną wielkość, ale wyraźnie jest obserwowane dla przeszkód o rozmiarach porównywalnych z długością fali.
  Bryła brzegowa (ang. Bounding volume, objetość ograniczająca) – w komputerowej grafice 3D bryła w uproszczony sposób przedstawiająca jak najmniejszą przestrzeń, w której całkowicie mieszczą się dane obiekty. Używa się ich, np. aby uprościć wykrywanie kolizji oraz sprawdzanie widoczności na ekranie zawartych w nich obiektów, dlatego że na uproszczonych bryłach można dużo szybciej i prościej wykonać testy kolizji.
  PYTHA to program komputerowy typu CAD stworzony i udoskonalany przez niemiecką firmę PYTHA Lab. Pozwala on na wykonanie projektu oraz wygenerowanie rysunków technicznych i realistycznej wizualizacji. Program jest dystrybuowany na całym świecie i został przetłumaczony na kilkanaście języków (w tym język Polski).
  LightWave firmy NewTek jest programem do tworzenia grafiki 3D. LightWave jest wykorzystywany w wielu produkcjach filmowych, reklamach, grach oraz mniejszych pracach. Początkowo program (właściwie to programy, ponieważ oba moduły zostały stworzone niezależnie przez innych programistów) LightWave był dostępny wyłącznie na komputery Amiga potem na platformie Silicon Graphics, a w roku 1995 został przeniesiony na platformę PC oraz Macintosh.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.