• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 •                  Informacje o badaniu         Biorę udział       Nie obchodzi mnie to 

  Rawka - Skierniewice

  Przeczytaj także...
  Diecezja łowicka - diecezja obrządku łacińskiego w metropolii łódzkiej w Polsce ustanowiona 25 marca 1992 przez papieża Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus.Skierniewice – miasto na prawach powiatu, położone na Równinie Łowicko-Błońskiej, w połowie drogi między Warszawą a Łodzią, w województwie łódzkim. Miasto było stolicą województwa skierniewickiego w latach 1975–1998. Miasto położone jest w dorzeczu Wisły, na Nizinie Środkowomazowieckiej, w południowej części Równiny Łowicko-Błońskiej. Były miastem duchownym.
  Cmentarz Skierniewice - Rawka - cmentarz parafialny w dzielnicy Rawka (Skierniewice) położony obok ulicy Warszawskiej w kompleksie leśnym należący do Parafii pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca N.M.P. Na cmentarzu również chowani są zmarli z miejscowości Budy Grabskie, Samice, Grabia, Topola, Miedniewice.

  Rawka – dzielnica Skierniewic powstała w latach 80. XX w. z włączenia wsi Grabina oraz części wsi Ruda oraz Miedniewice, w skład tego miasta. Osada ta liczy ok. 4500 mieszkańców; leży ona nad rzeką Rawką (stąd nazwa).

  Położenie i charakterystyka[]

  Dzielnica jest oddalona od właściwego miasta o ok. 5 km koleją oraz ok. 8 km drogą – przejazd samochodem z centrum na Rawkę bez przekraczania granic miasta możliwy jest tylko jedną drogą, pozostałe trasy wykraczają poza granice miasta i prowadzą przez okoliczne wsie Miedniewice lub Topolę Miedniewicką. Osiedle jest geograficznie odcięta od reszty Skierniewic: wzdłuż drogi łączącej te dwa obszary osadnicze rozciągają się pola uprawne, łąki i lasy. Włączenie tych niepołączonych z resztą miasta wsi miało prawdopodobnie na celu formalne zwiększenie liczby ludności Skierniewic, będących wówczas jednym z najmniej ludnych miast wojewódzkich. W tej dzielnicy do początku lat 90. XX w. funkcjonowały Skierniewickie Zakłady Urządzeń Odpylających „Rawent” dające zatrudnienie mieszkańcom tutejszego osiedla fabrycznego oraz okolicznych wsi.
  Dzielnica stanowi dogodny punkt wyjściowy do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (Rezerwat „Ruda Chlebacz”) czy w dolinę rzeki Rawki.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.

  Komunikacja[]

  Przystanek PKP Skierniewice Rawka (2015 r.)
 • Na terenie Skierniewice Rawka zlokalizowany jest przystanek kolejowy Skierniewice Rawka, łączący centrum Skierniewic oraz z innymi miastami: Żyrardowem, Grodziskiem Mazowieckim, Pruszkowem, Warszawą, Wołominem, Mińskiem Mazowieckim.
 • Rawka posiada połączenie z centrum miasta dwiema liniami autobusowymi o numerach 5 i 10 Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Skierniewicach. Dawniej w tę część miasta kursowała też pośpieszna linia B, lecz została ona zlikwidowana.
 • Drogi[]

 • Ulica Warszawska stanowi lokalną drogę w kierunku Bartnik,
 • Ulica gen. Zygmunta Berlinga stanowi lokalną drogę w kierunku Samic,
 • Ulica Fabryczna stanowi lokalną drogę w kierunku centrum miasta oraz Sochaczewa,
 • Ulica Bohaterów Westerplatte stanowi lokalną drogę w kierunku Miedniewic i Topoli Miedniewickiej stanowiącej jedną z podstawowych połączeń osiedla z centrum miasta.
 • Edukacja[]

  Na osiedlu znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i zespół szkół ponadgimnazjalnych.

  Szlak rowerowy — trasa wycieczkowa dla rowerzystów, oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi. Zgodnie z normami znakowania PTTK, szlaki rowerowe oznaczone są białymi kwadratami z czarnym symbolem roweru i paskiem koloru szlaku (szlaki krajowe), lub literą R i numerem szlaku (szlaki międzynarodowe). Można jednak spotkać w terenie oznaczenia nie trzymające się tych norm (zwłaszcza starsze szlaki) np. biały kwadrat z symbolem roweru w kolorze szlaku. Ze względu na częstsze niż w przypadku szlaków pieszych umieszczanie oznakowania na drogach publicznych, znaki szlaków rowerowych uznane zostały za dodatkowe znaki drogowe, uzyskując symbole R-1, R-1a, R-1b, R-2, R-2a i R-3.Parafia (z łac. parochia), probostwo – podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze, oraz kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).

  Kościoły[]

  Na osiedlu Rawka znajduje się kościół parafialny pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika na ul. Św. Kolbego należący do Diecezji Łowickiej.

  Cmentarze[]

  W dzielnicy znajduje się jedyny Cmentarz Skierniewice – Rawka położony w kompleksie leśnym.

  Turystyka i rekreacja[]

  Osiedle położone jest przy rzece Rawce stanowiącej szlak kajakowy. Organizowane są na niej spływy kajakowe, ponad to rzeka była i jest kąpieliskiem dla mieszkańców Skierniewic. Na osiedlu działają również ośrodki rekreacyjne. Do centrum Skierniewic, jak i do pobliskich miejscowości prowadzą szlaki turystyczne piesze i rowerowe.

  Rekreacja, aktywny wypoczynek (łac. recreo – odnowić, ożywić) – forma aktywności umysłowej lub fizycznej podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką. Stosowana w celu odpoczynku i rozrywki.Rawka – rzeka w środkowej Polsce, prawy, największy dopływ Bzury. Rzeka ma ok. 97 km długości, a jej dorzecze obejmuje obszar 1192 km².

  Folklor[]

  W okolicach Rawki, w podaniach ludowych, znany był diabeł o imieniu Rawski.

  Zobacz też[]

 • Zadębie
 • Widok
 • Skierniewice
 • rzeka Rawka
 • MZK Skierniewice
 • Przypisy

  1. Skierniewice – plan miasta, Jokart, Warszawa, 1995.
  2. http://www.diecezja.lowicz.pl/serwis/index.php?id=55&idd=111.
  3. Barbara i Adam Podgórscy, Encyklopedia demonów, Wydawnictwo Astrum, Wrocław, 2000, s. 324, ISBN 83-7249-035-X.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pole – obszar ziemi przeznaczony pod uprawę roślin, najczęściej obsiany lub obsadzony jedną rośliną, np. żytem, kukurydzą, ziemniakami. Pole jest sztucznym agroekosystemem kształtującym krajobraz rolniczy. Pole w płodozmianie przeznaczone pod jakąkolwiek roślinę nazywa się stanowiskiem.
  Bartniki – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska.
  Skierniewice Rawka - przystanek kolejowy w Skierniewicach, w dzielnicy Rawka, w województwie łódzkim, w Polsce. Wcześniej jako przystanek kolejowy wsi Rawka otwarty w 1927 r.
  Szlak kajakowy – wytyczona w terenie trasa służąca do odbywania wycieczek kajakowych (spływów), oznakowana stosownymi znakami i wyposażona w urządzenia informacyjne, zapewniające bezpieczne i spokojne jej przebycie turyście o dowolnym poziomie umiejętności i doświadczenia, w każdych warunkach pogodowych i o dowolnej porze roku, jeśli osobne uregulowania (np. skala trudności) nie stanowią inaczej.
  Łąka – bezdrzewne zbiorowisko roślinne tworzone przez byliny ze znacznym udziałem traw. Stosowane są różne kryteria przy definiowaniu i wyodrębnianiu łąk odwołujące się do składu i struktury pokrywy roślinnej, sposobu użytkowania i funkcjonowania w krajobrazie. W szerokim znaczeniu termin obejmuje wszelkie formacje trawiaste występujące na Ziemi, w tym stepy i sawanny. Łąka wąsko definiowana to półnaturalne lub antropogeniczne zbiorowisko, którego utrzymywanie się zależne jest od koszenia. Łąki kośne (łac. pratum) określane bywają "łąkami właściwymi" i przeciwstawiane są naturalnym formacjom trawiastym oraz pastwiskom. W klasyfikacji fitosocjologicznej łąki właściwe należą do klasy roślinności Molinio-Arrhenatheretea.
  Rezerwat przyrody Ruda Chlebacz – rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Skierniewice w województwie łódzkim. Rezerwat leży w obrębie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.
  Maksymilian Maria Kolbe, właśc. Rajmund Kolbe (ur. 8 stycznia 1894 w Zduńskiej Woli, zm. 14 sierpnia 1941 w KL Auschwitz) – polski franciszkanin konwentualny, prezbiter, męczennik i święty Kościoła katolickiego.

  Reklama