• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ratownictwo górnicze

  Przeczytaj także...
  Kopalnia Węgla Kamiennego Jankowice – kopalnia węgla kamiennego z siedzibą w Rybniku, znajdująca się w dzielnicy Rybnika - Boguszowicach oraz częściowo w Jankowicach w gminie Świerklany.Kopalnia Węgla Kamiennego Rydułtowy-Anna – kopalnia węgla kamiennego znajdująca się na terenie Rydułtów i Pszowa w powiecie wodzisławskim. Kopalnia należy do Kompanii Węglowej, siedzibą zakładu są Rydułtowy.
  Kopalnia Węgla Kamiennego Jas-Mos, KWK Jas-Mos – kopalnia węgla kamiennego w Jastrzębiu-Zdroju. Powstała w 1994 r. w wyniku połączenia KWK Jastrzębie i KWK Moszczenica. Należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Obszar górniczy, na którym prowadzona jest eksploatacja jest położony na terenie trzech gmin: Jastrzębia-Zdroju, Mszany i Godowa w powiecie wodzisławskim. Dyrektorem kopalni jest Marek Celmer. Na koniec 2011 roku zatrudniała 4 050 pracowników.

  Ratownictwo górnicze - to dział ratownictwa zajmujący się udzielaniem pomocy górnikom i kopalniom zagrożonym skutkami zdarzeń związanych z pożarami podziemnymi, wybuchami gazów kopalnianych i pyłu węglowego, wyrzutami gazów i skał, zawałami skał i tąpaniami, gwałtownymi wdarciami wody do wyrobisk górniczych oraz usuwania skutków i przywracania bezpiecznych warunków pracy po zaistnieniu tych zdarzeń oraz działalnością prewencyjną i szkoleniową w kopalniach.

  Bytom (łac. Bitom, Bithom, niem. Beuthen, śl-niem. Beuthn, śląs. Bytůń) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, na Wyżynie Śląskiej, w centrum konurbacji górnośląskiej.Wodzisław Śląski (niem. Loslau, cz. Vladislav, łac. Vladislavia) – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim w pobliżu granicy z Czechami, ośrodek administracyjny powiatu wodzisławskiego. Położone geograficznie na Płaskowyżu Rybnickim (będącym częścią Wyżyny Śląskiej), nad rzeką Lesznicą, historycznie zaś na Górnym Śląsku.

  Organizacja i działanie w Polsce[]

  Podstawą ratownictwa górniczego w polskich kopalniach węgla kamiennego są ratownicy górniczy zgrupowani w zakładach górniczych. W każdym zakładzie górniczym prowadzącym roboty górnicze są drużyny ratownicze liczące od kilkunastu do 80 ratowników. Łącznie ratowników w zakładach górniczych jest ponad 6 tys. Jest to jądro ratownictwa górniczego. Natomiast w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego (CSRG) S.A. jako jednostce ratownictwa górniczego zgrupowani są ratownicy zawodowi i okresowo oddelegowani z zakładów górniczych.

  Jaworzno – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, położone na Wyżynie Śląskiej.Wyrobisko podziemne - pusta przestrzeń w górotworze powstała wskutek usunięcia skał w ramach robót górniczych. Aby przestrzeń ta zachowała swą funkcjonalność, najczęściej niezbędne jest jej zabezpieczenie zwane obudową górniczą.

  Zadania ratownicze CSRG S.A. wykonuje poprzez pogotowia górnicze zgrupowane w 4 Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego, 6 pogotowi specjalistycznych i zawodowych ratowników.

  Z dwustopniowego systemu zabezpieczenia ratowniczego wynika, że podstawą ratownictwa górniczego są ratownicy w zakładach górniczych. CSRG S.A. zabezpiecza zakłady górnicze dyżurującymi przez 24 godz. zastępami (łącznie 50 ludzi) oraz specjalistyczny sprzęt wspomagający prowadzenia akcji przez kopalniane zastępy ratownicze.

  Kopalnia Węgla Kamiennego "Borynia" – kopalnia węgla koksującego w Jastrzębiu-Zdroju (sołectwo Szeroka) w woj. śląskim. Od 1 stycznia 2011 funkcjonuje jako Ruch Borynia Kopalni Węgla Kamiennego Borynia-Zofiówka. Od 1 stycznia 2013 funkcjonuje jako Ruch Borynia Kopalni Węgla Kamiennego Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Nazwa pochodzi od pobliskiej wioski Borynia.Kopalnia Węgla Kamiennego Krupiński - kopalnia z siedzibą w Suszcu, której złoża znajdują się na terenie gminy Suszec, Żor oraz Orzesza w województwie śląskim. Dyrektorem kopalni jest Marian Kurpas. Zatrudnienie na koniec 2011 roku wynosiło 2819 pracowników.

  Istota zabezpieczenia ratowniczego przez CSRG S.A. polega na tym, że w dowolnej chwili w ciągu doby można przesłać na dowolny zakład górniczy kilkunastu ratowników z odpowiednim sprzętem, a w tym czasie zakład górniczy ma czas mobilizować większą ilość swoich ratowników, ponieważ na każdej zmianie roboczej w dni tzw.czarne w podziemiach każdej kopalni dyżuruje po dwa zastępy ratownicze (zgodnie z odpowiednimi przepisami ratowniczymi), wykonując najczęściej prace profilaktyki pożarowej lub inną profilaktykę. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego z siedzibą w Bytomiu posiada następujące oddziały:

  Zabrze (niem. Hindenburg, śl. Zobrze) – miasto na prawach powiatu w województwie śląskim, położone na Wyżynie Śląskiej nad rzekami Kłodnicą i Bytomką. Leży na Górnym Śląsku w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym (GOP). Jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej.Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) – powstał w 1991 roku, a zaczął funkcjonować w 1995. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotniczą Straż Pożarną). Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy dzieli się na trzy poziomy:
 • Okręgową Stację Ratownictwa Górniczego w Bytomiu,
 • Okręgową Stację Ratownictwa Górniczego w Jaworznie
 • Okręgową Stację Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim
 • Okręgową Stację Ratownictwa Górniczego w Zabrzu
 • Stacje te stanowią trzon ratownictwa górniczego w Polsce. Utrzymywane są w nich w stałej gotowości, umożliwiającej natychmiastowy wyjazd na wezwanie z zakładu górniczego dyżurujące zawodowe zastępy ratownicze, zawodowe pogotowia specjalistyczne, lub dyżurujące zastępy dla grup zakładów górniczych. Stacje te w razie zagrożenia działają na terenie całego kraju. W normalnym trybie zabezpieczają one określone kopalnie. Przykładowo stacja w Wodzisławiu Śląskim zabezpiecza 9 kopalń węgla kamiennego: „KWK Rydułtowy-Anna”, „KWK Marcel”, „KWK Chwałowice”, „KWK Jankowice”, „KWK Borynia", "KWK Jas-Mos", "KWK Zofiówka", „KWK Pniówek” i „KWK Krupiński”. W sumie CSRG S.A. zabezpiecza: 31 kopalń węgla kamiennego, 3 kopalnie soli, 2 kopalnie rud cynku i ołowiu, 3 kopalnie surowców budowlanych, 4 inne zakłady. W Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego (OSRG) przeprowadza się również szkolenia oraz ćwiczenia z zakresu ratownictwa górniczego.

  Kopalnia Węgla Kamiennego Marcel (do 1949 Emma) – kopalnia węgla kamiennego znajduje się w Radlinie koło Wodzisławia Śląskiego w województwie śląskim.Kopalnia Węgla Kamiennego „Pniówek”, KWK Pniówek (dawniej KWK XXX-lecia PRL) – kopalnia węgla koksującego we wsi Pniówek (niegdyś dzielnica Jastrzębia-Zdroju), w gminie Pawłowice, powiecie pszczyńskim, w województwie śląskim, należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

  Okręgowe stacje ratownictwa górniczego działają również w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym udzielając pomocy (w ludziach i sprzęcie) straży pożarnej podczas dużych katastrof i innych poważnych zagrożeń np. podczas zawalenia się hali MTK w Chorzowie.

  Przypisy

  1. http://www.csrg.bytom.pl/pl/dokument/26/6/historia.html 100-LAT ZORGANIZOWANEGO RATOWNICTWA GÓRNICZEGO W BYTOMIU
  2. http://www.csrg.bytom.pl/main/wodzislaw OSRG Wodzisław
  3. http://www.csrg.bytom.pl/pl/dokument/26/6/historia.html 100-LAT ZORGANIZOWANEGO RATOWNICTWA GÓRNICZEGO W BYTOMIU

  Linki zewnętrzne[]

  1. strona CSRG S.A.
  Kopalnia Węgla Kamiennego "Zofiówka", KWK Zofiówka (dawniej KWK Manifest Lipcowy) – kopalnia węgla kamiennego w Jastrzębiu-Zdroju (woj. śląskie), należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.Kopalnia Węgla Kamiennego Chwałowice - kopalnia węgla kamiennego znajdująca się w Rybniku - dzielnicy Chwałowicach. Kopalnia położona przy drodze wylotowej z Rybnika w kierunku Świerklan.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Katastrofa budowlana na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich − 28 stycznia 2006 roku około godziny 17:15, podczas trwania wystawy gołębi pocztowych, zawalił się dach hali Międzynarodowych Targów Katowickich (MTK) położonej na granicy Katowic, Chorzowa i Siemianowic Śląskich (województwo śląskie).

  Reklama