• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ratowice - województwo dolnośląskie

  Przeczytaj także...
  Gmina Czernica – gmina wiejska w województwie dolnośląskim, powiecie wrocławskim. Położona we wschodniej części województwa dolnośląskiego, graniczy od zachodu z Wrocławiem, od północy z gminami: Długołęka i Oleśnica, od wschodu z miasto - gminą Jelczem Laskowicami, od południa z gminami: Święta Katarzyna i Oława. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie wrocławskim. Podstawowym bogactwem naturalnym gminy jest kruszywo naturalne (piasek, żwir).Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).
  Pierwsza miłość – polska opera mydlana, emitowana przez telewizję Polsat od 4 listopada 2004. Nadawana jest od poniedziałku do piątku o godz. 18:00. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu, gdzie w większości mieszkają główni bohaterowie oraz w wiosce Wadlewo, niedaleko Wrocławia. Sceny w plenerze kręcone są w Parku Szczytnickim, w okolicach ronda Reagana, Ostrowie Tumskim oraz kamienicy przy ul. Smoluchowskiego.

  Ratowicewieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Czernica.

  Podział administracyjny[]

  W latach 1975–1998 miejscowość położona była w województwie wrocławskim.

  Geografia[]

  Miejscowość Ratowice znajduje się we wschodniej części powiatu wrocławskiego i południowo-wschodniej części gminy Czernica. Położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 455. Leży na obszarze południowego układu przestrzennego sieci osiedleńczej gminy Czernica pełniącego funkcję zaplecza mieszkaniowego dla Wrocławia i Jelcza-Laskowic. Przez jej obszar przepływa rzeka Odra.

  Województwo wrocławskie – jednostka administracyjna wyższego szczebla w latach 1975–1998. Dawniej jako większe województwo. Graniczyło z województwami: legnickim, wałbrzyskim, opolskim, leszczyńskim i kaliskim. Po reformie całość znalazła się w województwie dolnośląskim.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Ciekawostki[]

 • Miejscowość, obok funkcji mieszkalnej i usługowej, pełni rolę miejsca wypoczynku dla mieszkańców gminy, okolicznych miejscowości, w tym Wrocławia. Odwiedzana jest zarówno przez wędkarzy jak i rowerzystów i turystów pieszych.
 • W dolinie Odry występują duże i cenne przyrodniczo formy starorzeczy. Na jej terenie utworzono obszar NATURA 2000 Grądy Odrzańskie obejmujący obszar specjalnej ochrony ptaków oraz wskazano potencjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Odry. Istnieje ponadto zalew z wyrobiskiem stanowiący nieformalny teren rekreacyjny. Wykorzystywany jest on jako kąpielisko, teren wędkarski.
 • Z racji położenia w obrębie aglomeracji wrocławskiej stale maleje znaczenie rolnictwa jako źródła utrzymania. W obrębie działalności gospodarczej dominują firmy osób fizycznych.
 • W miejscowości Ratowice zlokalizowany jest stopień wodny (na 227,4 km rzeki Odry) złożony z jazu klasy IV klapowego i śluzy żeglownej klasy III pociągowej, pojedynczej o wymiarach 180,0 x 9,6 m
 • W obrębie wsi Ratowice istnieje możliwość budowy przystani pasażerskiej dla statków turystycznych kursujących z Wrocławia w górę rzeki, a także budowa rzecznego portu towarowego dla barek przewożących materiały budowlane, nawozy, węgiel itp.
 • W miejscowości nagrywany jest serial Pierwsza miłość. Miejscowość odgrywa rolę serialowego Wadlewa.
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona internetowa miejscowości.
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Województwo dolnośląskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, ze stolicą we Wrocławiu. Zostało utworzone w 1999 roku z ziem poprzednich województw wrocławskiego, legnickiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i części leszczyńskiego oraz kaliskiego. Województwo to jest położone na południowym zachodzie Polski, obejmuje zachodnią część historycznego Śląska, czyli Dolny Śląsk, a także Ziemię kłodzką, wschodnie Łużyce Górne oraz niewielki skrawek historycznej Saksonii (Bogatynia i okolice).Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Droga wojewódzka nr 455 (DW455) - droga wojewódzka o długości 33 km w zachodniej części Polski na Dolnym Śląsku. Przebiega przez powiaty: wrocławski i oławski.
  Powiat wrocławski - powiat w Polsce (województwo dolnośląskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wrocław. Obejmuje obszar wokół Wrocławia, na wschód i południe od miasta, zaś sam Wrocław jest oddzielnym powiatem grodzkim.
  Stopień Wodny Ratowice - stopień wodny na Odrze we wsi Ratowice w gminie Czernica w powiecie wrocławskim na 227,4 km biegu rzeki. Składa się ze śluzy komorowej klasy III oraz trzyprzęsłowego jazu klapowego klasy IV. Wybudowany w latach 1910-11, podczas drugiego etapu kanalizacji Odry.
  Starorzecze (jezioro przyrzeczne, paleomeander) – jezioro leżące na dnie doliny rzecznej, będące fragmentem jej byłego koryta i odcięte wałem przykorytowym od obecnego nurtu. Ma ona zwykle sierpowaty kształt.
  Jelcz-Laskowice (niem. Jeltsch-Laskowitz) – miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie oławskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Jelcz-Laskowice. Leży na prawym brzegu Odry w odległości 29 km od Wrocławia i 71 km od Opola.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.