• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Raszyn - województwo mazowieckie  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Województwo warszawskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975–1998. Stolicą była Warszawa. Województwo graniczyło z województwami: ciechanowskim, ostrołęckim, siedleckim, radomskim, skierniewickim, płockim.Gmina Falenty (od 1973 gmina Raszyn) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 w woj. warszawskim. Nazwa gminy pochodzi od wsi Falenty, lecz siedzibą władz gminy był Raszyn.
  Panorama Raszyna znad Stawów Raszyńskich
  Aleja Krakowska i kościół w Raszynie na przełomie XIX i XX wieku.

  Raszynwieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, w gminie Raszyn, na Równinie Mazowieckiej, nad strugą Raszynką. Jest siedzibą gminy Raszyn. Miejscowość wchodzi w skład aglomeracji warszawskiej

  RTCN Raszyn (Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Raszyn) – maszt nadajnika radiowego i telewizyjnego pod Warszawą, w miejscowości Łazy. Jego wysokość wynosi 335 metrów, co czyni go szóstą co do wysokości budowlą w Polsce (stan z 2012 roku). Do roku 1962 była to najwyższa budowla w Europie.Parafia świętego Szczepana w Raszynie – parafia rzymskokatolicka w Raszynie. Obsługiwana przez księży archidiecezjalnych. Mieści się przy Alei Krakowskiej.

  Według danych z 27 lutego 2008 liczba osób zameldowanych na pobyt stały w Raszynie wynosiła 7109. Miejscowość jest podzielona na dwa sołectwa Raszyn I i Raszyn II.

  Do 1954 roku była to siedziba gminy Falenty.

  W latach 1975–1998 miejscowość położona była w województwie warszawskim.

  Łazy – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, w gminie Lesznowola, przy DK7.Rezerwat Stawy Raszyńskie – ornitologiczny rezerwat przyrody położony w gminie Raszyn (powiat pruszkowski, województwo mazowieckie). Jest rezerwatem faunistycznym stanowiącym bogaty ekosystem dla ptactwa wodnego oraz błotnego.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Zabytki
 • 3 Infrastruktura
 • 3.1 Transport
 • 3.2 Telekomunikacja
 • 3.3 Komunikacja miejska
 • 4 Przyroda
 • 4.1 Rezerwat Stawy Raszyńskie
 • 5 Edukacja i nauka
 • 6 Religia
 • 7 Administracja
 • 8 Zobacz też
 • 9 Przypisy
 • 10 Linki zewnętrzne
 • Historia[]

  Osada otrzymała w 1549 roku prawa do lokacji miasta, ale nie istnieją dokumenty pozwalające przypuszczać, że zostało ono zrealizowane. Pod Raszynem miały miejsce dwie, duże bitwy w roku 1794 oraz 1809.

   Osobny artykuł: bitwa pod Raszynem (1794).

  10 lipca 1794 Oddziały prusko-rosyjskie gen. Götza odrzuciły z lewego brzegu Utraty polskie ubezpieczenia, które wycofały się do Nadarzyna. Tadeusz Kościuszko zarządził odwrót całości sił polskich na linie umocnień Warszawy.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, ZTM – organ samorządu Warszawy, powołany w celu organizowania, zarządzania i nadzorowania lokalnego transportu zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej.
   Osobny artykuł: bitwa pod Raszynem (1809).
  Domy w Raszynie przy dzisiejszych ulicach Bocznej i Słonecznej
  Teren bitwy pod Raszynem

  19 kwietnia 1809 pod Raszynem (teren dzisiejszej gminy Raszyn) starły się wojska polskie i saskie dowodzone przez księcia Józefa Poniatowskiego z korpusem wojsk austriackich dowodzonych przez arcyksięcia Ferdynanda d'Este. Potyczka zakończona podpisaniem przez obie strony porozumienia, była taktycznie nierozstrzygnięta. Jednak zapoczątkowała ona kampanię, której efektem było między innymi dwukrotne powiększenie obszaru Księstwa i zwiększenie polskiej siły zbrojnej z 14 000 do 60 000 w niecałe trzy miesiące.

  Powiat pruszkowski – powiat w Polsce, w zachodniej części województwa mazowieckiego, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Pruszków.Aglomeracja warszawska – silnie zurbanizowany obszar, w skład którego wchodzi Warszawa oraz liczne miasta i wsie województwa mazowieckiego. Jest to typowy przykład aglomeracji monocentrycznej z dominującą rolą ośrodka centralnego (Warszawa). Bardzo często pojęcie to jest błędnie utożsamiane wyłącznie z Warszawą w jej granicach administracyjnych.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Święty Szczepan, właśc. Stefan, gr. Στέφανος, Stephanos (korona, wieniec), cs. Apostoł pierwomuczenik i archidiakon Stiefan – święty katolicki oraz apostoł Kościoła prawosławnego, zwany: pierwomuczenikiem, Pierwszym Męczennikiem (Protomartyr). Święty ten wymieniany jest w Modlitwie Eucharystycznej (Communicantes) Kanonu rzymskiego.
  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Kościół św. Szczepana i św. Anny – rzymskokatolicki barokowo-klasycystyczny kościół parafialny w Raszynie w gminie Raszyn.
  Gmina Raszyn (dawn. gmina Falenty) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim. Leży na Równinie Warszawskiej. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie warszawskim. Siedziba gminy to Raszyn.
  Bitwa pod Raszynem – powieść historyczna Walerego Przyborowskiego wydana w roku 1881. Opowiada o przygodach polskiego chłopca, który musi przedrzeć się przez linię frontu do kwatery księcia Józefa Poniatowskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.