• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rasa a inteligencja  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Samospełniające się proroctwo (samorealizująca się przepowiednia) – zjawisko polegające na tym, że określone oczekiwania w stosunku do pewnych zachowań lub zdarzeń wpływają na te zachowania lub zdarzenia w sposób, który powoduje spełnienie oczekiwań.Rasa człowieka (również odmiana człowieka) - termin, który zwykle odnosi się do kategoryzacji populacji ludzkich na grupy w zależności od cech dziedzicznych. Jest to system klasyfikacji ludzi na duże i odrębne populacje lub grupy ze względu na dziedziczne cechy zewnętrzne (fenotyp), geograficzne pochodzenie, kulturę, historię, język, wygląd zewnętrzny, etniczność i status społeczny. Na początku XX wieku termin ten był często stosowany w znaczeniu taksonomicznym, w celu podkreślenia genetycznego zróżnicowania ludzkich populacji określonych przez fenotyp.
  Zobacz też[ | edytuj kod]
 • Efekt Flynna
 • opresja społeczna
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. AAA Statement on Race - Connect with AAA, www.americananthro.org [dostęp 2017-01-05].
  2. AAPA statement on biological aspects of race, „American Journal of Physical Anthropology”, 4, 1996, s. 569–570, DOI10.1002/ajpa.1331010408, ISSN 1096-8644 [dostęp 2017-01-05] (ang.).
  3. Guido Barbujani, Human Races: Classifying People vs Understanding Diversity, „Current Genomics”, 6 (4), s. 215–226, DOI10.2174/1389202054395973 [dostęp 2017-01-12].
  4. Jeffrey C. Long, Rick A. Kittles, Human Genetic Diversity and the Nonexistence of Biological Races, „Human Biology”, 75 (4), 2003, s. 449–471, DOI10.1353/hub.2003.0058, ISSN 1534-6617 [dostęp 2017-01-12].
  5. Richard E. Nisbett i inni, Intelligence: New findings and theoretical developments., „American Psychologist”, 2, 2012, s. 130–159, DOI10.1037/a0026699, ISSN 1935-990X [dostęp 2017-01-05].
  6. Intelligence: Knowns and unknowns., „American Psychologist”, 2, 1996, DOI10.1037/0003-066X.51.2.77, ISSN 1935-990X [dostęp 2017-01-05].
  7. Robert A. Margo, Historical Perspectives on Racial Economic Differences: A Summary of Recent Research, „NBER Reporter”, 22 grudnia 2004, ISSN 0276-119X [dostęp 2017-01-05].
  8. Collins i inni, Historical Perspectives on Racial Differences in Schooling in the United States, „NBER”, 16 czerwca 2003 [dostęp 2017-01-05].
  9. National Origin as Nurture Effect | EconLog | Library of Economics and Liberty [dostęp 2017-01-05].
  10. James R. Flynn, Massive IQ gains in 14 nations: What IQ tests really measure., „Psychological Bulletin”, 2, 1987, s. 171–191, DOI10.1037//0033-2909.101.2.171 [dostęp 2017-01-05].
  11. D.C. Rowe, K.C. Jacobson, E.J. Van den Oord, Genetic and environmental influences on vocabulary IQ: parental education level as moderator, „Child Development”, 70 (5), 1999, s. 1151–1162, ISSN 0009-3920, PMID10546338 [dostęp 2017-02-04].
  12. Clancy Blair i inni, Rising mean IQ: Cognitive demand of mathematics education for young children, population exposure to formal schooling, and the neurobiology of the prefrontal cortex, „Intelligence”, 33 (1), 2005, s. 93–106, DOI10.1016/j.intell.2004.07.008 [dostęp 2017-02-04].1 stycznia
  13. Sandra Scarr, Richard A. Weinberg, Irwin D. Waldman, IQ correlations in transracial adoptive families, „Intelligence”, 4, 1993, s. 541–555, DOI10.1016/0160-2896(93)90018-Z [dostęp 2017-01-05].
  14. Charles Locurto, The malleability of IQ as judged from adoption studies, „ResearchGate”, 3, 1990, DOI10.1016/S0160-2896(10)80001-7, ISSN 0160-2896 [dostęp 2017-01-05].
  15. Elsie G. Moore, Family socialization and the IQ test performance of traditionally and transracially adopted Black children., „Developmental Psychology”, 3, 1986, s. 317–326, DOI10.1037/0012-1649.22.3.317, ISSN 0012-1649 [dostęp 2017-01-05].
  16. Eric Turkheimer i inni, Socioeconomic status modifies heritability of IQ in young children, „Psychological Science”, 14 (6), 2003, s. 623–628, ISSN 0956-7976, PMID14629696 [dostęp 2017-01-12].
  17. Richardson i inni, A critical analysis of IQ studies of adopted children, usir.salford.ac.uk, 2006 [dostęp 2017-01-05].1 stycznia
  18. Robert J. Sternberg, Competence Versus Performance Models of People and Tests: A Commentary on Richardson and Norgate, „Applied Developmental Science”, 3, 2015, s. 170–175, DOI10.1080/10888691.2015.1008920, ISSN 1088-8691 [dostęp 2017-01-05].
  19. Marinus H. van Ijzendoorn, Femmie Juffer, Caroline W. Klein Poelhuis, Adoption and cognitive development: a meta-analytic comparison of adopted and nonadopted children's IQ and school performance, „Psychological Bulletin”, 2, 2005, s. 301–316, DOI10.1037/0033-2909.131.2.301, ISSN 0033-2909, PMID15740423 [dostęp 2017-01-05].
  20. Heiner Rindermann, Antonia E.E. Baumeister, Anne Gröper, Cognitive abilities of Emirati and German engineering university students, „Journal of Biosocial Science”, 2, 2014, s. 199–213, DOI10.1017/S0021932013000266, ISSN 1469-7599, PMID23702355 [dostęp 2017-01-05].
  21. Heiner Rindermann, Luisa Falkenhayn, Antonia E.E. Baumeister, Cognitive ability and epistemic rationality: A study in Nigeria and Germany, „Intelligence”, 47, 2014, s. 23–33, DOI10.1016/j.intell.2014.08.006 [dostęp 2017-01-05].
  22. RACE DIFFERENCES IN INTELLIGENCE: A GLOBAL PERSPECTIVE - ProQuest, search.proquest.com [dostęp 2017-01-05].
  23. Susan M. Barnett, Wendy Williams, National Intelligence and The Emperor's New Clothes., „PsycCRITIQUES”, 4, 2004, s. 389–396, DOI10.1037/004367, ISSN 1554-0138 [dostęp 2017-01-05].
  24. K. Richardson, IQ and the Wealth of Nations, „Heredity”, 4, 2004, s. 359–360, DOI10.1038/sj.hdy.6800418, ISSN 0018-067X [dostęp 2017-01-05] (ang.).1 stycznia
  25. Denny Borsboom, The attack of the psychometricians, „Psychometrika”, 3, 2017, s. 425–440, DOI10.1007/s11336-006-1447-6, ISSN 0033-3123, PMID19946599, PMCIDPMC2779444 [dostęp 2017-01-05].
  26. Stanford University Press, Hive Mind: How Your Nation’s IQ Matters So Much More Than Your Own | Garett Jones, www.sup.org [dostęp 2017-01-05].
  27. Garett Jones, The O-ring sector and the Foolproof sector: An explanation for skill externalities, „Journal of Economic Behavior & Organization”, 85, Financial Sector Performance and Risk, 2013, s. 1–10, DOI10.1016/j.jebo.2012.10.014 [dostęp 2017-01-05].???, 1 stycznia
  28. Heiner Rindermann, David Becker, Thomas R. Coyle, Survey of Expert Opinion on Intelligence: Causes of International Differences in Cognitive Ability Tests, „Educational Psychology”, 2016, s. 399, DOI10.3389/fpsyg.2016.00399, PMID27047425, PMCIDPMC4804158 [dostęp 2017-01-05].1 stycznia
  29. Heiner Rindermann, David Becker, Thomas R. Coyle, Survey of expert opinion on intelligence: The FLynn effect and the future of intelligence, „Personality and Individual Differences”, 106, 2017, s. 242–247, DOI10.1016/j.paid.2016.10.061 [dostęp 2017-01-12].
  30. McDaniel, Michael (2005). Big-brained people are smarter.
  31. THIRTY YEARS OF RESEARCH ON RACE DIFFERENCES IN COGNITIVE ABILITY American Psychological Association.
  32. Nęcka, E. (2005). Inteligencja. Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  33. The Effects of Stereotype Threat on the Standardized Test Performance of College Students J Aronson, CM Steele, MF Salinas, MJ Lustina – Readings About the Social Animal, 8th edition, E. Aronson.
  34. Angela Lee Duckworth i inni, Role of test motivation in intelligence testing, „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”, 19, 2011, s. 7716–7720, DOI10.1073/pnas.1018601108, ISSN 0027-8424, PMID21518867, PMCIDPMC3093513 [dostęp 2017-01-05] (ang.).c?
  Test psychologiczny – narzędzie badawcze w psychologii pozwalające na uzyskanie takiej reprezentatywnej próbki zachowań, o których można przyjąć (np. na podstawie założeń teoretycznych lub związków empirycznych), że są one wskaźnikami interesującej nas cechy psychologicznej.Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne – American Psychological Association (APA) – stowarzyszenie psychologiczne liczące 150 000 członków na całym świecie i reprezentujące interesy psychologów w USA. Siedzibę ma w Waszyngtonie.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.
  Człowiek rozumny (Homo sapiens) – gatunek ssaka z rodziny człowiekowatych (Hominidae), jedyny występujący współcześnie przedstawiciel rodzaju Homo. Występuje na wszystkich kontynentach.
  Lęk – negatywny stan emocjonalny związany z przewidywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub pochodzącego z wewnątrz organizmu niebezpieczeństwa, objawiający się jako niepokój, uczucie napięcia, skrępowania, zagrożenia. W odróżnieniu od strachu jest on procesem wewnętrznym, nie związanym z bezpośrednim zagrożeniem lub bólem.
  Inteligencja – rozumiana jako sprawność umysłowa ma wiele odcieni znaczeniowych i co za tym idzie ma wiele różnych definicji. Oto niektóre z nich:
  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Zagrożenie stereotypem (ang. stereotype threat) – lęk przejawiany przez przedstawiciela stereotypizowanej grupy przed potwierdzeniem się stereotypu.
  Stereotyp - konstrukcja myślowa, zawierająca komponent poznawczy emocjonalny i behawioralny, zawierająca pewne uproszczone przeświadczenie, dotyczące różnych zjawisk, w tym innych grup społecznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.217 sek.