• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ranunculanae

  Przeczytaj także...
  Akronimem APG I oznaczana jest pierwsza wersja systemu APG klasyfikującego rośliny okrytonasienne ściśle w oparciu o kryterium filogenetyczne. System ten opublikowany został w roku 1998 przez taksonomów skupionych w Angiosperm Phylogeny Group.Jaskrowce (Ranunculales Dumort.) – grupa roślin okrytonasiennych stanowiąca klad i rząd w systemach klasyfikacyjnych. Przeważnie są to rośliny zielne, ale także drzewa i krzewy (w drewnie zawsze obecne są naczynia). Należy tu (według APweb) 7 rodzin zawierających 199 rodzajów z 4445 gatunkami.
  James Lauritz Reveal (ur. 1941) - amerykański botanik, systematyk roślin, emerytowany profesor Uniwersytetu w Maryland (USA). Autor kilkuset publikacji z zakresu taksonomii roślin, flory Ameryki Północnej oraz historii odkryć botanicznych w Ameryce Północnej. Do jego najbardziej znanych osiągnięć należą:

  Ranunculanaenadrząd roślin z klasy Ranunculopsida Brongn. w systemie Reveala. W nowszych systemach (system APG I, APG II) ani podklasa, ani klasa nie jest wyróżniana. Taksony skupione przez Reveala w nadrzędzie są w istocie grupą niemal monofiletyczną, jedynie zaliczone tu w randze rzędu piwoniowce Paeoniales okazały się kladem w obrębie skalnicowców Saxifragales (oznaczony tam w randze rodziny jako piwoniowate Paeoniaceae). Ze względu na bliskie pokrewieństwo pozostałych grup roślin w systemie APG III zaliczane są one wszystkie w randze rodzin do rzędu jaskrowców Ranunculales.

  Skalnicowce (Saxifragales Dumort.) – grupa roślin stanowiąca klad w obrębie roślin okrytonasiennych, określana pomocniczo rangą rzędu przez Angiosperm Phylogeny Website lub stanowiąca rząd w innych systemach klasyfikacyjnych (np. w systemie Cronquista i Reveala).Makowce (Papaverales Dumort.) – rząd głównie roślin zielnych, rzadziej zdrewniałych, wyróżniany w niektórych systemach klasyfikacyjnych roślin okrytonasiennych. Obejmuje około 1000 gatunków roślin.

  Systematyka[ | edytuj kod]

  Podział taksonu w systemie Reveala (1993–1999)
 • Rząd: Berberidales Dumort., Anal. Fam. Pl.: 44 1829 – berberysowce
 • Rząd: Circaeasterales Takht., Divers. Classif. Fl. Pl.: 97 1997
 • Rząd: Glaucidiales Takht. ex Reveal, Novon 2: 238 1992
 • Rząd: Lardizabales Loconte in D.W. Taylor & L.J. Hickey, Fl. Pl. Orig. Evol. & Phylog.: 274 1995 – krępieniowce
 • Rząd: Menispermales Bromhead, Edinburgh New Philos. J. 25: 132 1838 – miesięcznikowce
 • Rząd: Paeoniales Heintze, Cormofyt. Fylog.: 12, 97 1927 – piwoniowce
 • Rząd: Papaverales Dumort., Anal. Fam. Pl.: 44 1829 – makowce
 • Rząd: Ranunculales Dumort., Anal. Fam. Pl.: 44 1829 – jaskrowce
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. System Reveala (1993–1999)
  2. Angiosperm Phylogeny Group. 2003. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. Botanical Journal of the Linnean Society 141: 399-436. Dostępny online: Abstract | Pełny tekst (HTML) | Pełny tekst (PDF)). (ang.)
  3. P. F. Stevens: Angiosperm Phylogeny Website. Version 7 (ang.). 2001–. [dostęp 27 lipca 2006].
  4. Crescent Bloom: Ranunculopsida (ang.). The Compleat Botanica. [dostęp 10 grudnia 2008].
  Takson monofiletyczny – takson, który obejmuje wszystkich potomków wspólnego przodka, znanego lub hipotetycznego. Przykładami są ssaki lub gąbki.Klasyfikacja biologiczna – szeregowanie organizmów w uporządkowany sposób według zasad systematyki biologicznej. Wynikiem tego procesu jest hierarchiczny układ systematyczny prezentujący aktualny w danym okresie stan wiedzy o podobieństwie i pochodzeniu organizmów. W zależności od przyjętej metody badawczej może to być hierarchiczny układ oparty na kategoriach systematycznych lub drzewie filogenetycznym, może obejmować wszystkie znane nauce organizmy lub ich określoną grupę. Dziedziną biologii, która zajmuje się klasyfikowaniem organizmów, jest systematyka organizmów, a reguły klasyfikacji i nazewnictwa systematycznego określa jej poddyscyplina – taksonomia.
  Warto wiedzieć że... beta

  Berberysowce (Berberidales Dumort.) – rząd roślin wyróżniany w niektórych systemach klasyfikacyjnych roślin okrytonasiennych (np. w systemie Reveala z lat 1993–1999).
  APG II – Akronim drugiej wersji systemu APG klasyfikującego rośliny okrytonasienne ściśle w oparciu o kryterium filogenetyczne. System ten opublikowany został przez taksonomów skupionych w Angiosperm Phylogeny Group w roku 2003 jako zrewidowana wersja systemu APG I.
  System APG III – nowoczesny system klasyfikacyjny roślin okrytonasiennych opublikowany w roku 2009 przez członków Angiosperm Phylogeny Group. W październiku 2009 członkowie Linnean Society zaproponowali klasyfikację filogenetyczną wszystkich roślin telomowych, kompatybilną z systemem APG III.
  System Reveala – nowoczesny system klasyfikacji roślin okrytonasiennych. Został opracowany przez amerykańskiego botanika Jamesa L. Reveala (ur. 1941), profesora Uniwersytetu w Maryland (USA). Po 1992 roku, kiedy to swój system opublikował Robert F. Thorne, Reveal zajął się jego korektą nomenklatoryczną. W tym też czasie zaproponował kilka nowych rozwiązań klasyfikacyjnych, początkowo na poziomie rzędów i podklas. W 1994 r. zaproponował wyróżnienie wśród okrytonasiennych 5 klas, co zaowocowało całkowicie oryginalnym ujęciem systematycznym tej grupy roślin. System ten Reveal publikował na swoich stronach internetowych i aktualizował do roku 1999. W następnych latach autor systemu wszedł w skład Angiosperm Phylogeny Group i brał udział w tworzeniu systemu APG II.
  Ranunculopsida Brongn. – jedna z pięciu klas roślin okrytonasiennych wydzielona w systemie Reveala z lat 1993–1999 w miejscu dwuliściennych (po odkryciu ich parafiletycznego charakteru). W nowszych systemach (system APG I, APG II i APG III) klasy nie są wyróżniane, a rośliny okrytonasienne klasyfikowane są w systemie kladów uporządkowanych z użyciem rang rzędów i rodzin. Zgodnie z aktualną wiedzą taksony skupione przez Reveala w klasie Ranunculopsida są w istocie grupą niemal monofiletyczną, jedynie zaliczone tu w randze rzędu piwoniowce Paeoniales okazały się być kladem w obrębie skalnicowców Saxifragales (oznaczony tam w randze rodziny jako piwoniowate Paeoniaceae). Ze względu na bliskie pokrewieństwo pozostałych grup roślin w systemie APG III (2009) zaliczane są one wszystkie w randze rodzin do rzędu jaskrowców Ranunculales.
  Piwoniowce (Paeoniales Heintze) – monotypowy rząd przeważnie roślin zielnych, ale także krzewów wyróżniony i zaliczony w systemie Reveala (1999) do klasy Ranunculopsida Brongn.
  Piwoniowate (Paeoniaceae F. Rudolphi) – monotypowa rodzina roślin, które ze względu na podobieństwo zaliczane były dawniej do rodziny jaskrowatych. Współcześnie włączane są do rzędu skalnicowców, gdzie stanowią klad bazalny linii rozwojowej obejmującej m.in. drzewiaste grujecznikowate i oczarowate. Do piwoniowatych należy tylko jeden rodzaj piwonia Paeonia z około 30-40 gatunkami.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.