• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ranking szachowy  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Rozkład normalny, zwany też rozkładem Gaussa – jeden z najważniejszych rozkładów prawdopodobieństwa. Odgrywa ważną rolę w statystycznym opisie zagadnień przyrodniczych, przemysłowych, medycznych, społecznych itp. Wykres funkcji prawdopodobieństwa tego rozkładu jest krzywą dzwonową.Federacja Szachowa Stanów Zjednoczonych (United States Chess Federation, USCF) – organizacja zarządzająca rozgrywkami szachowymi w Stanach Zjednoczonych, członek Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE).

  Ranking szachowy, ranking szachowy Elo – metoda obliczania relatywnej siły gry szachistów w punktacji Elo. Nazwa ta pochodzi od nazwiska Arpada Elo, amerykańskiego naukowca pochodzenia węgierskiego, którego prace ukształtowały szachowy system rankingowy oparty na naukowych podstawach.

  Najwyższy wynik w historii należy do Magnusa Carlsena, który 1 maja 2014 osiągnął 2882 punkty rankingowe.

  Partia szachowa - rozgrywka szachowa, proces walki toczącej się od pierwszego posunięcia do rozstrzygającego. Partię zakończyć może także zgoda graczy na remis lub poddanie się jednej ze stron. Rozgrywana na turnieju szachowym to tzw. "partia turniejowa", a grana dla przyjemności lub dla treningu to "partia towarzyska".Listy rankingowe FIDE ukazują się od 1970 roku. Pierwszym liderem listy mężczyzn był Bobby Fischer, natomiast kobiet, które sklasyfikowane po raz pierwszy zostały w dniu 1 lipca 1972 r. - Nona Gaprindaszwili.

  Opis metody[ | edytuj kod]

  Profesor Arpad Elo był szachistą i aktywnym członkiem Federacji Szachowej Stanów Zjednoczonych (USCF) od chwili jej założenia w 1939 roku. USCF używała opracowanego przez Kennetha Harknessa liczbowego systemu rankingowego, który umożliwiał szachistom śledzenie własnych postępów w porównaniu z osiągnięciami innych szachistów. System Harknessa był prosty, lecz w niektórych okolicznościach dawał wyniki sprzeczne z intuicyjną oceną siły gry poszczególnych szachistów. Na zamówienie USCF profesor Elo opracował nowy system, oparty na regułach stosowanych w statystyce.

  Grigorij Kajdanow, ros. Григорий Кайданов (ur. 11 października 1959 w Berdyczowie) – amerykański szachista i trener szachowy pochodzenia ukraińskiego, arcymistrz od 1988 roku.Magnus Øen Carlsen (ur. 30 listopada 1990 w Tønsbergu) – norweski szachista, arcymistrz od 2004, mistrz świata od 2013 roku.

  Ocena siły gry szachisty jest zadaniem dość trudnym, ponieważ nie istnieją metody nierelatywnej oceny wartości poszczególnych posunięć w partii szachów. Można jedynie porównać poziom gry dwóch szachistów, biorąc pod uwagę wynik partii pomiędzy nimi. Jeśli zawodnik wygrał partię, należy założyć, że w tej partii zagrał na wyższym poziomie niż jego przeciwnik. Jeśli przegrał – na niższym. Remis w partii oznacza, że obaj szachiści grali na tym samym poziomie.

  Szachy szybkie lub aktywne – termin określający krótką partię szachową, w której suma czasu do namysłu każdego gracza oraz sześćdziesięciokrotności ewentualnego czasu doliczanego za każde posunięcie wynosi minimum 15 minut, ale jest mniejsza niż godzina (partie z sumą mniejszą niż 15 minut nazywane są błyskawicznymi). Partie szachów szybkich rozgrywane są według przepisów FIDE dla szachów klasycznych, z drobnymi modyfikacjami (np. zawodnicy nie są zobowiązani do prowadzenia zapisów).Stowarzyszenie Zawodowych Szachistów (ang. Professional Chess Association – PCA) – organizacja szachowa założona przez Garriego Kasparowa i Nigela Shorta w 1993 roku.

  Profesor Elo zaproponował model, w którym zmiana rankingu szachisty jest bezpośrednio zależna od rankingów przeciwników i rezultatów partii z nimi rozegranych. Porównanie przed turniejem rankingu zawodnika i jego przeciwników powinno określić oczekiwany rezultat tego zawodnika. Jeśli w turnieju uzyskał wynik lepszy od oczekiwanego, jego ranking powinien wzrosnąć, jeśli gorszy – zmaleć. Najistotniejszym pytaniem w tym modelu było: jak różnica rankingów przekłada się na oczekiwany wynik? Do tego wyliczenia Elo zaproponował potraktowanie oczekiwanego wyniku jako zmiennej losowej o rozkładzie normalnym.

  Kandydat na mistrza FIDE – tytuł szachowy nadawany przez Międzynarodową Federację Szachową dla mężczyzn (CM - od ang. Candidate Master) oraz dla kobiet (WCM - Woman Candidate Master). Jest tytułem najniżej zaszeregowanym, po tytułach arcymistrza, mistrza międzynarodowego i mistrza FIDE. Tytuł kandydata na mistrza FIDE można uzyskać po wniesieniu odpowiedniej opłaty, jedynym warunkiem jest osiągnięcie na dowolnej liście rankingowej wyniku min. 2200 (2000 dla kobiet) punktów (tytuł otrzymać więc może również zawodnik, który w momencie jego nadania posiada ranking np. 2100 punktów, ale wymagany poziom osiągnął w przeszłości).Arcymistrz – tytuł nadawany szachistom przez Międzynarodową Federację Szachową (FIDE) za wyniki sportowe. Wyróżniony szachista ma prawo dożywotnio posługiwać się tym tytułem. Na oznaczenie tytułu używa się polskiego skrótu am lub międzynarodowego GM (ang. grandmaster) oraz analogicznie dla kobiet amk i WGM.

  USCF wprowadziła w życie system zaproponowany przez profesora Elo w 1960 roku. Dość szybko okazało się, że nowy system rankingowy jest znacznie bardziej precyzyjny od dotychczas stosowanego. W 1970 roku Międzynarodowa Federacja Szachowa (FIDE) wprowadziła system rankingowy oparty na tym samym modelu. W obu systemach nastąpiły pewne zmiany w stosunku do oryginału, skutkiem czego rankingi liczone przez FIDE i USCF dla tych samych szachistów znacznie się różnią. Swoje niezależne systemy rankingowe wprowadziły również inne organizacje, na przykład Stowarzyszenie Zawodowych Szachistów (PCA) czy Internet Chess Club (ICC). Wszystkie te odmiany są oparte na tym samym modelu, lecz różnią się w szczegółach. W związku z tym określenie „ranking Elo szachisty” może niekiedy prowadzić do nieporozumień. Przykładowo amerykański arcymistrz Grigorij Kajdanow w sierpniu 2002 roku miał ranking FIDE 2638 punktów i ranking USCF 2742 punkty (ranking USCF jest średnio o 100 punktów wyższy od rankingu FIDE). W rozgrywkach międzynarodowych powszechnie obowiązującym jest ranking FIDE, dlatego „ranking Elo” bez określenia konkretnej organizacji domyślnie odnosi się do listy rankingowej FIDE.

  Zmienna losowa – funkcja przypisująca zdarzeniom elementarnym liczby. Intuicyjnie: odwzorowanie przenoszące badania prawdopodobieństwa z niewygodnej przestrzeni probabilistycznej do dobrze znanej przestrzeni euklidesowej. Zmienne losowe to funkcje mierzalne względem przestrzeni probabilistycznych.Definicja intuicyjna: W danym szeregu uporządkowanym liczba, która jest w połowie szeregu w wypadku nieparzystej liczby elementów. Dla parzystej liczby elementów – średnia arytmetyczna dwóch środkowych liczb.

  Profesor Elo szczegółowo opisał swój model w książce The Ratings of Chess Players: Past and Present (Ranking szachistów: przeszłość i teraźniejszość), wydanej w 1978 roku.

  Od 1 lipca 2012 listy rankingowe publikowane są w odstępach miesięcznych; również tego dnia ukazały się pierwsze listy dla szachów szybkich oraz błyskawicznych, a poziom punktacji rankingowej został obniżony do 1000 punktów.

  W grudniu 2013 ranking FIDE posiadało 170 932 osób, co stanowiło 0,0024% całej populacji świata. 72,1% osób posiadających ranking FIDE mieszkało w Europie (najwięcej w Niemczech: 17 499). Średnia wartość rankingu wszystkich osób na liście wynosiła około 1900 punktów (ranking osoby zajmującej miejsce dokładnie w środku listy, czyli mediana, wynosił 1924 punkty). Zawodnicy z rankingiem powyżej 2300 punktów stanowili 5% ogółu, natomiast powyżej 2450 – 1%.

  Szachy – rodzina strategicznych gier planszowych rozgrywanych przez dwóch graczy na 64-polowej szachownicy, za pomocą zestawu bierek (pionów i figur). Popularnie, choć nieprecyzyjnie, szachami nazywa się również wspomniane bierki.Arpad Elo, właściwie Árpád Emrick Élő (ur. 25 sierpnia 1903 w Pápa, zm. 5 listopada 1992 w Milwaukee) – amerykański fizyk węgierskiego pochodzenia, szachista. Był twórcą systemu klasyfikacji szachistów, obowiązującego do dziś i uznawanego przez Międzynarodową Federację Szachową.

  Rekordowe rankingi[ | edytuj kod]

  Świat[ | edytuj kod]

  Rekordowe rankingi szachowe z lat 1970–2015 (z uwzględnieniem listy rankingowej FIDE na dzień 01.04.2015)
  w przypadku równej punktacji rankingowej o wyższym miejscu decyduje wcześniejsza lista rankingowa

  Mężczyźni i kobiety[ | edytuj kod]

  Magnus Carlsen

  Kobiety[ | edytuj kod]

  Judit Polgár

  Polska[ | edytuj kod]

  Rekordowe rankingi szachowe Polaków z lat 1970–2015 (z uwzględnieniem listy rankingowej FIDE na dzień 01.04.2015)
  w przypadku równej punktacji rankingowej o wyższym miejscu decyduje wcześniejsza lista rankingowa

  Mistrz FIDE – szachowy tytuł nadawany przez Międzynarodową Federację Szachową od roku 1978 dla mężczyzn (FM - od ang. FIDE Master), natomiast od 1980 - również dla kobiet (WFM - Woman FIDE Master). Jest tytułem niżej zaszeregowanym od tytułów arcymistrza i mistrza międzynarodowego. Początkowo zdobywany był na zasadach podobnych do pozostałych tytułów, po wypełnieniu określonych przez przepisy FIDE norm punktowych w turniejach międzynarodowych. Aktualnie jest tytułem, który można uzyskać po wniesieniu odpowiedniej opłaty. Jedynym warunkiem jest osiągnięcie na dowolnej liście rankingowej wyniku min. 2300 (2100 dla kobiet) punktów (tytuł otrzymać więc może również zawodnik, który w momencie jego nadania posiada ranking np. 2200 punktów, ale wymagany poziom osiągnął w przeszłości). Tytuł mistrza FIDE można również uzyskać za określone wyniki, np. za zdobycie mistrzostwa świata juniorów w kategoriach od 10 do 16 lat, bądź zdobycie mistrzostwa kontynentu juniorów w kategoriach od 10 do 18 lat.Międzynarodowa Federacja Szachowa (fr. Fédération Internationale des Échecs, FIDE) – utworzona 20 lipca 1924 roku w Paryżu organizacja międzynarodowa zrzeszająca narodowe związki szachowe z całego świata, w tym Polski Związek Szachowy. Mottem FIDE jest Gens una sumus (łac. Jesteśmy jedną rodziną). Od roku 1995 na czele FIDE stoi Kirsan Ilumżynow, prezydent rosyjskiej republiki autonomicznej Kałmucji.

  Mężczyźni i kobiety[ | edytuj kod]

  Radosław Wojtaszek

  Kobiety[ | edytuj kod]

  Monika Soćko

  Przed 1970 rokiem[ | edytuj kod]

  Poniżej hipotetyczne rankingi obliczone za wyniki uzyskane przed 1970 rokiem:

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Tytuły i kategorie szachowe są wykładnikiem maksymalnego wyniku sportowego, osiągniętego przez szachistę. W grze bezpośredniej rozróżniamy:
  Chessmetrics – system rankingowy stworzony przez amerykańskiego matematyka i statystyka Jeffa Sonasa oparty na dwóch podstawowych zasadach:
  Mistrz międzynarodowy – tytuł nadawany dożywotnio wyróżniającym się szachistom przez Międzynarodową Federację Szachową (FIDE). Na oznaczenie tytułu używa się polskiego skrótu mm lub międzynarodowego IM (ang. International Master) oraz analogicznie dla kobiet mmk lub WIM.
  Szachy błyskawiczne – termin określający krótką partię szachową, w której każdy z graczy ma do dyspozycji najczęściej nie więcej niż 5 minut. W środowisku szachowym popularnym określeniem partii błyskawicznej jest blitz (od niemieckiego słowa oznaczającego błyskawicę).

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.161 sek.