• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ranibizumab

  Przeczytaj także...
  Zwyrodnienie plamki żółtej, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (ang. Age-related Macular Degeneration, w skrócie AMD) – przewlekła, postępująca choroba oczu, występująca u osób po 50 roku życia. W wyniku tej choroby dochodzi do uszkodzenia siatkówki (a szczególnie jej części centralnej – plamki żółtej), co prowadzi do pogorszenia, ubytków, a niejednokrotnie całkowitej utraty widzenia centralnego, a w konsekwencji do ślepoty. Rozróżnia się postać suchą i wysiękową, która może dotknąć także ludzi młodych.Przeciwciała monoklonalne (mAb – ang. Monoclonal AntiBodies) – zbiór przeciwciał, które wykazują jednakową swoistość względem danego antygenu i ewentualnie takie samo lub podobne powinowactwo. Nazwa wywodzi się stąd, że wszystkie takie przeciwciała są otrzymywane z jednego klonu limfocytów B. Przeciwieństwem przeciwciał monoklonalnych są przeciwciała poliklonalne, czyli takie, które wiążą różne antygeny i względem tego samego antygenu wykazują różne powinowactwo. Analogicznie: surowica zawierająca przeciwciała monoklonalne to surowica monoklonalna, zaś surowica zawierająca przeciwciała poliklonalne to surowica poliklonalna.
  VEGF (ang. Vascular Endothelial Growth Factor, czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego) – grupa ważnych białek sygnalizacyjnych biorących udział w tworzeniu sieci naczyń krwionośnych embrionu oraz w angiogenezie.

  Ranibizumab – fragment rekombinowanego humanizowanego przeciwciała monoklonalnego, stosowany jako lek w leczeniu neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).

  Działanie ranibizumabu polega na hamowaniu tworzenia się patologicznych naczyń krwionośnych w siatkówce oka, przez łączenie się z białkiem śródbłonkowemu czynnikowi wzrostu naczyń typu A (VEGF-A).

  Sposób leczenia polega na podawaniu preparatu ranibizumabu do ciała szklistego.

  Nazwa handlowa leku dostępnego w Polsce: Lucentis.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ranibizumab. Medycyna Praktyczna, 2018. [dostęp 2018-03-07].
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.59 sek.