• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Randomizowane kontrolowane badania kliniczne  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (szw. Nobelpriset i fysiologi eller medicin) – jest nagrodą przyznawaną corocznie przez Instytut Karolinska za wyjątkowe osiągnięcia naukowe z różnych dziedzin fizjologii lub medycyny. Jest jedną z pięciu Nagród Nobla ustanowionych w testamencie przez Alfreda Nobla (zm. w 1896 roku). Jak zapisał on w swoim testamencie, nadzór nad nagrodą sprawuje Fundacja Noblowska, a przyznawana jest ona przez zgromadzenie wybierane przez Instytut Karolinska. Określana potocznie jako „Nagroda Nobla z medycyny”, w rzeczywistości była precyzyjnie opisana przez Nobla w jego testamencie, jako nagroda z „fizjologii lub medycyny”. Z tego powodu może być przyznana w każdej ze szczegółowych dziedzin obu tych nauk. Pierwszym laureatem nagrody był w roku 1901 Niemiec Emil Adolf von Behring.Księga Daniela [Dn lub Dan] – księga zaliczana do Pism (Ketuwim) Biblii hebrajskiej oraz ksiąg prorockich chrześcijańskiego Starego Testamentu. Jej autorstwo przypisuje się tradycyjnie Danielowi. Czas jej powstania datuje się obecnie na okres od połowy VI wieku po 164 rok przed Chrystusem. Księga została zredagowana częściowo w języku hebrajskim, a częściowo w aramejskim. Dwa ostatnie rozdziały tej księgi, według katolickiego i prawosławnego kanonu, zostały napisane w języku greckim i nie są uznawane za natchnione przez judaizm i protestantyzm. Treść księgi wiąże się z postacią proroka Daniela, żyjącego na dworze babilońskim i perskim na przełomie VII i VI wieku przed Chr. Składa się na nią osiem opowiadań o Danielu i cztery jego wizje.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Kenneth F. Schulz, Douglas G. Altman, David Moher for the CONSORT Group. CONSORT 2010 Statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. „The BMJ (Research Methods & Reporting)”. 340 (7748), 24 March 2010. BMJ Group. DOI: 10.1136/bmj.c332. ISSN 0959-8138 (ang.). ; w języku polskim: Instrukcja (deklaracja) CONSORT 2010: zaktualizowane wytyczne dla raportów opisujących randomizowane badania kliniczne z grupą kontrolną
  2. Randomised controlled trial (ang.). W: NICE glossary [on-line]. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). [dostęp 2019-11-24].
  3. William C. Shiel Jr., MD, FACP, FACR: Medical Definition of Randomized controlled trial (ang.). W: MedicineNet > MedTerms Medical Dictionary [on-line]. MedicineNet, Inc.. [dostęp 2019-11-24].
  4. Randomized controlled trial (RCT) (ang.). W: Strona internetowa UNICEF Office of Research - Innocenti; For every child [on-line]. unicef.org. [dostęp 2019-11-24].
  5. Christopher Bulpitt: Randomised Controlled Clinical Trials. Martinus Nijhoff Publishers, 1983, s. 262 ss. ISBN 90-247-2749-9.; osiem wydań w 1983–2012 (wersje uzupełnione)
  6. Analizy badań klinicznych. W: Polski Instytut Evidence Based Medicine (PI-EBM) [on-line]. PI-EBM. [dostęp 2020-01-18].
  7. R. Jaeschke, D.J. Cook, G.H. Guyatt: EBM - język i koncepcje. W: Polski Instytut Evidence Based Medicine (Medycyna Praktyczna 1998-2000) [on-line]. PI-EBM. [dostęp 2020-01-18].
  8. A. Anglemyer, H.T. Horvath, L. Bero. Healthcare outcomes assessed with observational study designs compared with those assessed in randomized trials. „Cochrane Database Syst Rev”, 2014 Apr 29. DOI: 10.1002/14651858.MR000034.pub2. PMID: 24782322 (ang.). ; zob. Cochrane Collaboration
  9. Stephen G. West i inni, Alternatives to the Randomized Controlled Trial, „Am J Public Health”, 8, 98, American Public Health Association, 2008, s. 1359–1366, DOI10.2105/AJPH.2007.124446, ISSN 0090-0036, PMID18556609, PMCIDPMC2446460 (ang.).
  10. Andrew Anglemyer, Hacsi T Horvath, Lisa Bero: Healthcare outcomes assessed with observational study designs compared with those assessed in randomized trials (ang.). W: Cochrane Systematic Review - Methodology [on-line]. 29 April 2014. [dostęp 2020-04-07].
  11. Fair tests of treatments. What are fair tests? Why do we need fair tests of treatments? (ang.). W: James Lind Library; Illustrating the development of fair tests of treatments in health care [on-line]. James Lind Initiative, the Royal College of Physicians of Edinburgh and Minervation Ltd. [dostęp 2019-11-29].
  12. Sutton G: James Lind aboard Salisbury (JLL Bulletin: Commentaries on the history of treatment evaluation) (ang.). 2004. [dostęp 2019-11-27].
  13. James Lind (1716–1794) (ang.). W: BBC History [on-line]. [dostęp 2019-11-25].
  14. Żegluj z Jamesem Lindem!. W: ECRAN Project [on-line]. Europejskie Centrum Informacji ds. Konieczności Rozwoju Świadomości Badań (European Communication on Research Awareness Needs). [dostęp 2019-11-25].
  15. James Lind Library. James Lind Initiative, the Royal College of Physicians of Edinburgh and Minervation Ltd. [dostęp 2019-11-25].
  16. Kenneth J. Carpenter: The History of Scurvy and Vitamin C. Cambridge University Press, 29 kwi 1988, s. 300. ISBN 0-521-34773-4.
  17. Eric Martini. How Did Vasco Da Gama Sail for 16 Weeks Without Developing Scurvy?. „Lancet”. 361 (9367), s. 1480, 2003 Apr 26. DOI: 10.1016/S0140-6736(03)13131-5. ISSN 1605-1676 (ang.). 
  18. Iain Chalmers. Why the 1948 MRC trial of streptomycin used treatment allocation based on random numbers. „Journal of the Royal Society of Medicine”. 104 (9), s. 383–386, 2011 Sep. Sage Publications (United Kingdom). DOI: 10.1258/jrsm.2011.11k023 (ang.). 
  19. Maciej Chwaliński. Kontrolowane badania kliniczne, możliwości i potencjalne błędy. „Nowa Medycyna”, s. 59–62, 1999. Wydawnictwo Medyczne Borgis. ISSN 1233-5991. 
  20. Selman A. Waksman; Facts (ang.). W: nobelprize.org [on-line]. [dostęp 2019-11-26].
  21. Peter Armitage. Fisher, Bradford Hill, and randomization. „International Journal of Epidemiology”. 82 (6), s. 925–928, 1 December 2003. Oxford University Press. DOI: 10.1093/ije/dyg286. ISSN 0300-5771 (ang.). 
  22. Sir Austin Bradford Hill. Memories of the British streptomycin trial in tuberculosis: The first randomized clinical trial. „Controlled Clinical Trials”. 11 (2), s. 77–79, April 1990. Elsevier. DOI: 10.1016/0197-2456(90)90001-I. ISSN 0197-2456 (ang.). 
  23. J. J. O'Connor, E. F. Robertson: Sir Ronald Aylmer Fisher (ang.). W: MacTutor History of Mathematics archive > Biographies [on-line]. School of Mathematics and Statistics University of St Andrews, Scotland JOC/EFR. [dostęp 2019-12-21].
  24. Introduction. W: R A Fisher: Statistical Methods for Research Workers. Edinburgh: Oliver and Boyd, 1925, seria: Biological Monographs and Manuals Series.
  25. History of Statistics. W: R A Fisher: Statistical Methods for Research Workers. Edinburgh: Oliver and Boyd, 1925, seria: Biological Monographs and Manuals Series.
  26. Austin Bradford Hill, The Environment and Disease: Association or Causation?, „Proc R Soc Med”, 58 (5), 1965, s. 295–300, PMID14283879, PMCIDPMC1898525.
  27. Carl V. Phillips, Karel J. Goodman (University of Texas School of Public Health), The missed lessons of Sir Austin Bradford Hill, „Epidemiologic perspectives & innovations”, 1:3, BioMed Central, 2004, DOI10.1186/1742-5573-1-3, ISSN 1742-5573, PMID15507128, PMCIDPMC524370 (ang.).
  28. Jeremy Howick, Paul Glasziou, Jeffrey K Aronson, The evolution of evidence hierarchies: what can Bradford Hill's ‘guidelines for causation’ contribute?, „Journal of the Royal Society of Medicine (J R Soc Med)”, 102 (5), Sage Publications (United Kingdom), 2009, s. 186–194, DOI10.1258/jrsm.2009.090020, PMID19417051, PMCIDPMC2677430 (ang.).
  29. D.L. Weed, Analogy in causal inference: rethinking Austin Bradford Hill's neglected consideration, „Annals of Epidemiology”, 5, 28, Elsevier, 2018, s. 343-346, DOI10.1016/j.annepidem.2018.03.004, ISSN 1047-2797, PMID29609873 (ang.).
  30. Jeremy Howick, Paul Kelly, Mike Kelly, Establishing a causal link between social relationships and health using the Bradford Hill Guidelines, „SSM - Population Health”, 8: 100402, 2019, DOI10.1016/j.ssmph.2019.100402, ISSN 2352-8273, PMID31193417, PMCIDPMC6527915 (ang.).
  31. Charles Sanders Peirce & Joseph Jastrow (Memoirs of the National Academy of Sciences, 3, 73-83): On Small Differences in Sensation (ang.). W: Classics in the History of Psychology, ISSN 1492-3713 [on-line]. York University, Toronto, Ontario, 1885. [dostęp 2019-12-04].
  32. Archie L. Cochrane: Effectiveness & Efficiency: Random Reflections on Health Services. The Nuffield Provintial Hospitals Trust, 1972, s. 92.
  33. Twenty top papers to mark The BMJ’s two digital decades (ang.). W: The BMJ; "The scandal of poor medical research" comes first in top papers poll [on-line]. BMJ Publishing Group Ltd. [dostęp 2020-02-29].
  34. 'Randomized controlled trial' Sorted by: Best match, 659,378 results. W: PubMed [on-line]. National Center for Biotechnology Information. [dostęp 2020-04-08]. (ponad 18600 prac z 2019 roku)
  35. Number of registered clinical trials per year (ang.). W: International Clinical Trials Registry Platform; ICTRP Search Portal Statistics [on-line]. World Health Organization (WHO). [dostęp 2020-03-23].
  36. Laura E. Bothwell, Jeremy A Green, Scott H. Podolsky, David S. Jones. Assessing the Gold Standard — Lessons from the History of RCTs. „New England Journal of Medicine”. 374 (22), s. 2175–2181, June 2016. Massachusetts Medical Society. ISSN 0028-4793 (ang.). 
  37. Laura E. Bothwell, Scott H. Podolsky. The Emergence of the Randomized, Controlled Trial. „New England Journal of Medicine”. 375 (6), s. 501–504, August 2016. Massachusetts Medical Society. DOI: 10.1056/NEJMp1604635. ISSN 0028-4793 (ang.). 
  38. Robert William Sanson-Fisher, Billie Bonevski, Lawrence W. Green, Cate D’Este. Limitations of the Randomized Controlled Trial in Evaluating Population-Based Health Interventions. „American Journal of Preventive Medicine (AJPM)”. 33 (2), s. 155-161, August 01, 2007. Elsevier. DOI: 10.1016/j.amepre.2007.04.007. ISSN 0749-3797 (ang.). 
  39. The World Medical Association (13, ch. du Levant CIB – Bâtiment A 01210 Ferney-Voltaire France). W: WMA > sitemap [on-line]. The World Medical Association, Inc.. [dostęp 2020-01-17].
  40. World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. „Journal of the American Medical Association (JAMA)”. 310 (20), s. 2191–2194, November 27, 2013. DOI: 10.1001/jama.2013.281053 (ang.). 
  41. International Standards for Clinical Trial Registries; 1.Clinical trials as topic - standards. 2.Registries – standards. World Health Organization WHO Press, 2012, s. 1–48. ISBN 978-92-4-150429-4.
  42. Ministerial Summit on Health Research, Mexico City, 16-20 November 2004; Report by the Secretariat (ang.). W: The Fifty-eighth World Health Assembly; Provisional agenda item 13.18; A58/22 [on-line]. World Health Organization, Geneva, 18 April 2005. [dostęp 2020-01-06].
  43. About ICMJE (ang.). W: Strona internetowa International Committee of Medical Journal Editors [on-line]. ICMJE. [dostęp 2020-03-18].
  44. Journals stating that they follow the ICMJE Recommendations (ang.). W: Strona internetowa ICMJE (International Committee of Medical Journal Editor) [on-line]. ICMJE. [dostęp 2019-12-31].
  45. Catherine De Angelis, Jeffrey M. Drazen, Frank A. Frizelle, Charlotte Haug, John Hoey, Richard Horton, Sheldon Kotzin i in.. Clinical Trial Registration: A Statement from the International Committee of Medical Journal Editors. „The New England Journal of Medicine (N Engl J Med)”, s. 1250–1251, September 16, 2004. DOI: 10.1056/NEJMe048225. ISSN 0028-4793 (ang.). 
  46. Clinical Trials (ang.). W: Home > Recommendations > Browse > Publishing & Editorial Issues > Clinical Trials [on-line]. International Committee of Medical Journal Editors. [dostęp 2020-01-06].
  47. Welcome to the WHO ICTRP. W: International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) [on-line]. World Health Organization. [dostęp 2019-12-29].
  48. Davina Ghersi (IER/RPC) and Lisa Askie (Australian and New Zealand Clinical Trial Registry): International Standards for Clinical Trial Registries (WHO International Clinical Trials Registry Platform). Geneva: World Health Organization, 2012, s. 1–48. ISBN 978-92-4-150-429-4.
  49. Vasee S. Moorthy, Ghassan Karam, Kirsten S. Vannice, Marie-Paule Kieny. Rationale for WHO's New Position Calling for Prompt Reporting and Public Disclosure of Interventional Clinical Trial Results. „PLOS Medicine”, April 14, 2015. DOI: 10.1371/journal.pmed.1001819 (ang.). 
  50. Larissa Shamseer, Douglas G. Altman, Laura Weeks, Jodi Peters, Thilo Kober, Sofia Dias, Kenneth F. Schulz, Amy C. Plint, David Moher: Consolidated standards of reporting trials (CONSORT) and the completeness of reporting of randomised controlled trials (RCTs) published in medical journals (ang.). W: Cochrane Database of Systematic Reviews [on-line]. The Cochrane Collaboration, John Wiley & Sons, Ltd., 14 November 2012. [dostęp 2020-01-11].
  51. M. To i inni, Are reports of randomized controlled trials improving over time?' A systematic review of 284 articles published in high-impact general and specialized medical journals, „PLoS One”, 8 (12), 2013, e84779, DOI10.1371/journal.pone.0084779, PMID24391973, PMCIDPMC3877340.c?
  52. Alejandro R. Jadad, Matthew J. To, Mohamed Emara, Jennifer Jones. Consideration of Multiple Chronic Diseases in Randomized Controlled Trials. „JAMA”. 24 (306), s. 2670–2672, December 28, 2011. jamanetwork.com. DOI: 10.1001/jama.2011.1886 (ang.). 
  53. Jadad A.R., Cabrera A., Martos F., Smith R., Lyons R.F.: When people live with multiple chronic diseases: a collaborative approach to an emerging global challenge (es: Cuando las personas viven con múltiples enfermedades crónicas: aproximación colaborativa hacia un reto global emergente) (ang.). W: Strona internetowa OPIMEC [on-line]. Granada: Andalusian School of Public Health, 2011. [dostęp 2020-02-12].
  54. Stephanie Glen: Cohen’s D: Definition, Examples, Formulas (ang.). W: Statistics How To [on-line]. Statistics How To, October 15, 2016. [dostęp 2019-12-18].
  55. Łukasz Budzicz: Krótki przewodnik po tym jak interpretować dane statystyczne w artykułach empirycznych. W: Skrypt AMU [on-line]. lbudzicz.home.amu.du.pl. [dostęp 2019-12-15].
  56. Amar Bhide, Prakesh S. Shah, Ganesh Acharya,. A simplified guide to randomized controlled trials. „Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica”, s. 380–386, 27 January 2018. Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology. DOI: 10.1111/aogs.13309. ISSN Acharya Ganesh Acharya (ang.). 
  57. Michał Jakubczyk, Maciej Niewada, Wojciech Masełbas, Łukasz Borowiec: Elementy oceny organizacji i wyników badań klinicznych. Warszawa: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, 2011, s. 127 ss. ISBN 978-83-62110-29-2.
  58. ClinicalTrials.gov, U.S. National Library of Medicine [dostęp 2020-04-10].url
  59. Biblioteka Cochrane (The Cochrane Library). W: Cochran Polska; Wiarygodne dane naukowe. Świadome decyzje. Lepsze zdrowie. [on-line]. [dostęp 2020-03-30].
  60. Ernest Kuchar: Jak się bada skuteczność szczepionek?. W: Szczepienia.pzh.gov.pl [on-line]. PZH, 2020. [dostęp 2020-04-16].
  61. Rejestracja nowego badania klinicznego produktu leczniczego. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 31 marca 2016. [dostęp 2019-12-10].
  62. Wynik dla 'Randomized controlled trial ' (ang.). W: Wyszukiwarka PubMed [on-line]. NLM. [dostęp 2019-12-03].
  63. WHO Trial Registration Data Set (Version 1.3.1) (ang.). W: International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) > WHO Data Set [on-line]. WHO. [dostęp 2020-04-11].
  64. J. Martin Bland, Cluster randomised trials in the medical literature: two bibliometric surveys, „BMC Med Res Methodol”, 21, 4, Springer Nature, 2004, DOI10.1186/1471-2288-4-21, PMID15310402, PMCIDPMC515302 (ang.).
  65. Marion K. Campbell, Diana R. Elbourne, Douglas G. Altman, CONSORT statement: extension to cluster randomised trials, „The BMJ”, 328 (7441), 2004, s. 702-8, DOI10.1136/bmj.328.7441.702, PMID15031246, PMCIDPMC381234 (ang.).
  66. George C. Patton i inni, Promoting Social Inclusion in Schools: A Group-Randomized Trial of Effects on Student Health Risk Behavior and Well-Being, „Am J Public Health”, 96 (9), 2006, s. 1582–1587, DOI10.2105/AJPH.2004.047399, PMID16873760, PMCIDPMC1551970 (ang.).
  67. Marian Płaszczyca: Metoda k-średnich. W: Statystyka od A do Z – internetowa baza wiedzy z zakresu statystyki, ekonometrii i data mining [on-line]. BioStat sp. z o.o.. [dostęp 2019-12-21].
  68. Grayling M.J., Wason J.M., Mander A.P., Stepped wedge cluster randomized controlled trial designs: a review of reporting quality and design features, „Trials”, 1:33, 18, BioMed Central, 2017, DOI10.1186/s13063-017-1783-0, ISSN 1745-6215, PMID28109321, PMCIDPMC5251280 (ang.).
  69. Jijia Wang, Song Zhang, Chul Ahn, Sample Size Calculation for Count Outcomes in Cluster Randomization Trials with Varying Cluster Sizes, „Commun Stat Theory Methods”, 1, 49, Taylor & Fracis, 2020, s. 116–124, DOI10.1080/03610926.2018.1532004, ISSN 0361-0926, PMID31768088, PMCIDPMC6876624 (ang.).
  70. Alan A Montgomery, Tim J Peters, Paul Little, 14633287 Design, analysis and presentation of factorial randomised controlled trials, „BMC Med Res Methodol”, 3, 2003, s. 26, DOI10.1186/1471-2288-3-26, PMID14633287, PMCIDPMC305359.
  71. Eduardo Hariton, Joseph J. Locascio, Randomised controlled trials—the gold standard for effectiveness research, „BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology”, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, 125 (13), 2018, s. 1776, DOI10.1111/1471-0528.15199, ISSN 1471-0528, PMID29916205, PMCIDPMC6235704 (ang.).
  72. Sally Hopewell, Susan Dutton, Ly-Mee Yu, An-Wen Chan, Douglas G Altman. The quality of reports of randomised trials in 2000 and 2006: comparative study of articles indexed in PubMed. „The BMJ”, 24 March 2010. BMJ Group. DOI: 10.1136/bmj.c723. ISSN 0959-8138 (ang.). 
  73. William F.Rosenberger, John M.Lachin. The use of response-adaptive designs in clinical trials. „Controlled Clinical Trials”. 14 (6), s. 471-484, December 1993. DOI: 10.1016/0197-2456(93)90028-C. ISSN 1551-7144 (ang.). 
  74. Marcin Dudek: Randomizowane badania kliniczne (Randomized Clinical Trials). W: XI Polski Zjazd Filozoficzny [on-line]. Wydział Filozofii KUL, wrzesień 2019. [dostęp 2020-04-21].
  75. Adaptive COVID-19 Treatment Trial (ACTT) (ang.). [dostęp 2020-04-19].
  76. wynik wyszukiwania "Sample size calculations for randomized clinical trials" (ang.). W: PubMed [on-line]. US National Library of Medicine, National Institutes of Health. [dostęp 2019-12-17].
  77. Chow J.T.Y. i inni, Sample size calculations for randomized clinical trials published in anesthesiology journals: a comparison of 2010 versus 2016, „Canadian Journal of Anesthesia/Journal canadien d'anesthésie (Can J Anaesth)”, 6, 65, Canadian Anesthesiologists' Society, 2018, s. 611–618, DOI10.1007/s12630-018-1109-z, ISSN 0832-610X, PMID29569142 (ang.).
  78. Song Zhang, Jing Cao, Chul Ahn, Calculating sample size in trials using historical controls, „Clinical Trials (journal); Clin Trial”, 4, 7, SAGE Publications, 2010, s. 343–353, DOI10.1177/1740774510373629, ISSN 1740-7745, PMID20573638, PMCIDPMC3085081 (ang.).
  79. Copsey B. i inni, Sample size calculations are poorly conducted and reported in many randomized trials of hip and knee osteoarthritis: results of a systematic review, „Journal of Clinical Epidemiology (J Clin Epidemiol.)”, 104, Elsevier, 2018, s. 52–61, DOI10.1016/j.jclinepi.2018.08.013, ISSN 0895-4356, PMID30145325 (ang.).
  80. Judyta Borchet: Dobór próby badawczej i problemy z tym związane; Dobór próby badawczej. Metodolog.pl sp. z o.o.. [dostęp 2019-12-15]. (wielkość i siła efektu – podstawowe miary szacujące siłę związków i wpływów)
  81. 7.2.4.2. Sample sizes required (ang.). W: NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods [on-line]. 2012. [dostęp 2019-12-15].
  82. Kryteria włączenia-wyłączenia pacjentów w badaniach klinicznych wymagają szczegółowej analizy - twierdza eksperci. W: Portal informacyjny e-badaniakliniczne.pl [on-line]. 2018-05-03. [dostęp 2020-04-05].
  83. Marissa J Carter i inni, Estimating the Applicability of Wound Care Randomized Controlled Trials to General Wound-Care Populations by Estimating the Percentage of Individuals Excluded From a Typical Wound-Care Population in Such Trials, „Adv Skin Wound Care”, 7, 22, 2009, s. 316–324, DOI10.1097/01.ASW.0000305486.06358.e0, PMID20375969 (ang.).
  84. Mark Zetin, Cara T. Hoepner, Relevance of Exclusion Criteria in Antidepressant Clinical Trials: A Replication Study, „J Clin Psychopharmacol”, 3, 27, 2007, s. 295-301, DOI10.1097/JCP.0b013e318058263f, ISSN 0271-0749, PMID17502778 (ang.).
  85. Hendrikje Huls i inni, Inclusion and Exclusion Criteria of Clinical Trials for Insomnia, „J Clin Med”, 8, 7, 2018, DOI10.3390/jcm7080206, PMID30096830, PMCIDPMC6111373 (ang.).
  86. Kryteria wykluczenia. W: EUPATI, Europejska Akademia Pacjentów [on-line]. [dostęp 2020-04-10].
  87. Agnieszka Kukowska, Rafał Dziadziuszko, Jacek Jassem. Metody losowego przydziału leczenia w badaniach klinicznych; Methods of random treatment allocation in clinical trials. „Onkologia w Praktyce Klinicznej”. 1 (3), s. 151–156, 2005. Via Medica. ISSN 1734-3542. 
  88. Bradley Efron. Forcing a Sequential Experiment to be Balanced. „Biometrika”. 58 (3), s. 403–417, Dec. 1971. Oxford University Press (ang.). 
  89. Jadad A.R. i inni, Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary?, „Contemporary Clinical Trials (Control Clin Trials)”, 1, 17, Elsevier, 1996, s. 1–12, ISSN 1551-7144, PMID8721797 (ang.).
  90. Saltaji H., Armijo-Olivo S., Cummings G.G., Amin M., da Costa B.R., Flores-Mir C.. Influence of blinding on treatment effect size estimate in randomized controlled trials of oral health interventions. „BMC Med Res Methodol”. 18 (1), s. 42, 2018 May 18. DOI: 10.1186/s12874-018-0491-0. PMID: 29776394 (ang.). 
  91. Lennart Hansson, Thomas Hedner, BjÖRn Dahlöf. Prospective Randomized Open Blinded End-point (PROBE) study. „Blood Pressure”. 1 (2), s. 113-119, July 2009. DOI: 10.3109/08037059209077502 (ang.). 
  92. David Moher, Sally Hopewell, Kenneth F. Schulz, Victor Montori, Peter C. Gøtzsche, P.J. Devereaux, Diana Elbourne, Matthias Egger, Douglas G. Altman, CONSORT Collaborators. CONSORT 2010 Explanation and Elaboration: Updated Guidelines for Reporting Parallel Group Randomised Trials. „International Journal of Surgery”. 10 (1), s. 28–55, 2012. Elsevier. ISSN 1743-9191 (ang.). 
  93. Dr. Patrick Unterlerchner (Department of Research Policy & Cooperation WHO): Symposium on Translational Research for Innovative Infecti ous Disease Control: From the Laboratory to the Field (ang.). World Health Organization Geneva, Switzerland, May 30, 2005. [dostęp 2020-04-13].
  94. D Ghersi, M Clarke,b J Berlin,c AM Gülmezoglu,a R Kush,d P Lumbiganon,e D Moher, F Rockhold, I Simh, E Wageri. Reporting the findings of clinical trials: a discussion paper. „Bulletin of the World Health Organization > Perspectives”. 86 (6), s. 492–493, June 2008 (ang.). 
  95. WHO Registry Criteria (ang.). W: International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) [on-line]. WHO. [dostęp 2020-04-17].
  96. Regional offices (ang.). W: WHO > About WHO > Who we are [on-line]. WHO. [dostęp 2020-04-17].
  97. WHO | ICTRP Search Portal Statistics, www.who.int [dostęp 2020-07-09] (ang.).
  98. Eun-Kyoung Choi, Mi-Jung Kim, Nam-Kyoo Lim, Hyun-Young Park. Review of the Registration in the Clinical Research Information Service. „J Korean Med Sci (JKMS)”. 31 (1), s. 1-8, 2016 Jan. The Korean Academy of Medical Sciences. DOI: 10.3346/jkms.2016.31.1.1. ISSN 1011-8934. PMID: 26770030. PMCID: PMCPMC4712566 (ang.). 
  99. Neil K. Aaronson i inni, The European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: a quality-of-life instrument for use in international clinical trials in oncology, „Journal of the National Cancer Institute (J Natl Cancer Inst)”, 85 (5), Oxford University Press, 1993, s. 365–376, DOI10.1093/jnci/85.5.365, ISSN 0027-8874, PMID8433390 (ang.).
  100. Adele Krusche, Katherine Bradbury i in.. Renewed: Protocol for a randomised controlled trial of a digital intervention to support quality of life in cancer survivors. „BMJ Open”, 2019. DOI: 10.1136/bmjopen-2018-024862. ISSN 2044-6055 (ang.). 
  101. Paul Connolly, Ciara Keenan, Karolina Urbanska: The Trials of Evidence-Based Practice in Education: A Systematic Review of Randomised Controlled Trials in Education Research 1980-2016 (ang.). W: Research Portal Educational Research [on-line]. Queen's University Belfast, 09 Jul 2018. s. 16. [dostęp 2020-04-18].
  102. David P. Farrington, Brandon C. Welsh, Randomized experiments in criminology: What have we learned in the last two decades?, „Journal of Experimental Criminology”, 1, 2005, s. 9–38, DOI10.1007/s11292-004-6460-0 (ang.).
  103. Zespół ds. Badań Klinicznych: Badania Kliniczne > Lista realizowanych badań klinicznych. W: Strona internetowa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego SUM w Katowicach Badania kliniczne [on-line]. UCK. [dostęp 2020-04-18].
  104. Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada. Przegląd randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych w grupie osób w wieku podeszłym. „Geriatria”, s. 182-186, 2013. 
  105. Wykaz badań klinicznych produktów leczniczych/wyrobów medycznych prowadzonych w Wojskowym Instytucie Medycznym. W: Strona internetowa Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie [on-line]. WIM, 2015. s. 1-6. [dostęp 2020-04-18].
  106. Tom Brody: Clinical Trials: Study Design, Endpoints and Biomarkers, Drug Safety, and FDA and ICH Guidelines. Academic Press, 2012, 2016. ISBN 978-0-12-804258-8.
  107. Alejandro R. Jadad: Randomised Controlled Trials: A User's Guide. BMJ Books, 1998, s. 123. ISBN 0-7279-1208-9.
  108. Alehandro R. Jadad, Murray W. Enkin: Randomized Controlled Trials: Questions, Answers and Musings. BMJ Books (2 edition), September 28, 2009, s. 160 ss. ISBN 978-1-4051-3266-4.
  109. Ruth O'Hara, Sherry A. Beaudreau, Christine E .Gould, Wendy Froehlich, Helena C. Kraemer. Handling clinical comorbidity in randomized clinical trials in psychiatry. „Journal of Psychiatric Research”. 86, s. 26–33, March 2017. Elsevier. ISSN 0022-3956 (ang.). 
  110. Baza wiedzy > Akty prawne polskie. W: Strona internetowa Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (Good Clinical Practice, GCP) [on-line]. [dostęp 2019-12-15].
  111. ECRAN Project. ECRAN Project. [dostęp 2020-01-01].
  112. Philip Baker, Daniel Francist, Abby Cathcar. A mock randomized controlled trial with audience response technology for teaching and learning epidemiology. „Asia-Pacific Journal of Public Health”. 29 (3), s. 229–240, 2017. Sage Publications. ISSN 1010-5395. 
  113. Gra? Poważnie..?. W: ECRAN Project; This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework [on-line]. EU Pub. [dostęp 2020-04-19].
  114. ' TTi ', ' T 'esting ' T 'reatments ' i 'nteractive; Promoting critical thinking about treatment claims (ang.). [dostęp 2020-04-19].
  115. Dr Maciej Chwaliński, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2019-11-26].
  116. Dr Janusz Kabata, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2019-12-15].
  117. Janusz Kabata: Pragmatyczne badania kliniczne. W: RD Badania Kliniczne [on-line]. [dostęp 2020-04-15].
  118. Dr Wojciech Masełbas, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2019-12-15].
  119. Wojciech Masełbas: Randomizowane i podwójnie zaślepione… o co chodzi?. W: Serwis Zdrowie [on-line]. 17.07.2017. [dostęp 2019-12-15].
  120. Krzysztof Lewandowski. Zależność między wynikami terapii a przyjętymi kryteriami oceny czasu przeżycia wolnego od progresji choroby i czasu wolnego od zdarzeń — analiza na podstawie wyników stosowania inhibitorów kinazy tyrozynowej u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową. „Hematologia”. 2 (2), s. 99104, 2011. ISSN 2081-0768. 
  121. Byeongsang Oh, Kyung Ju Lee , Chris Zaslawski, Albert Yeung 5 , David Rosenthal , Linda Larkey, Michael Back. Health and Well-Being Benefits of Spending Time in Forests: Systematic Review. „Environ Health Prev Med”. 22 (1), s. 71, 2017 Oct 18. DOI: 10.1186/s12199-017-0677-9 (ang.). 
  122. Olivo S.A. i inni, Scales to assess the quality of randomized controlled trials: a systematic review., „Physical Therapy (Phys Ther.)”, 2, 88, American Physical Therapy Asociation (United States), 2008, s. 156–175, DOI10.2522/ptj.20070147, ISSN 0031-9023, PMID18073267 (ang.).
  123. J.E. Dancey , L.E. Doddb, R. Fordc, R. Kapland, M. Mooneyb, L. Rubinsteinb, L.H. Schwartze, L. Shankarb, P. Therasse. Recommendations for the assessment of progression in randomised cancer treatment trials. „EJC European Journal of Cancer”. 45 (2), s. 281–289, January 2009. Elsevier Ltd.. DOI: 10.1016/j.ejca.2008.10.042. ISSN 0959-8049 (ang.). 
  124. Coens C. i inni, Health-related quality-of-life results from PALETTE: A randomized, double-blind, phase 3 trial of pazopanib versus placebo in patients with soft tissue sarcoma whose disease has progressed during or after prior chemotherapy-a European Organization for research and treatment of cancer soft tissue and bone sarcoma group global network study (EORTC 62072), „Cancer”, 17, 121, Wiley-Blackwell for the American Cancer Society (United States), 2015, s. 2933–2941, DOI10.1002/cncr.29426, ISSN 0008-543X, PMID26033286 (ang.).
  125. Antonio Stavrou, Dimitrios Challoumas, Georgios Dimitrakakis, Archibald Cochrane (1909–1988): the father of evidence-based medicine, „Interact Cardiovasc Thorac Surg”, 1, 18, 2014, s. 121–124, DOI10.1093/icvts/ivt451, PMID24140816, PMCIDPMC3867052 (ang.).
  126. James William Treece, Jr: Daniel and the Classic Experimental Design (ang.). W: Strona internetowa Institute for Creation Research [on-line]. Inst. Creation Res., March 01, 1990. [dostęp 2019-11-28]. (autor)
  127. 6th Century BC: Biblical Daniel’s Scientific Experiment (ang.). W: Strona internetowa Alliance for Human Research Protection (AHRP) [on-line]. AHRP. [dostęp 2019-11-28]. (about AHRP)
  128. Hippocrates (5th century BCE) (ang.). W: James Lind Library; Illustrating the development of fair tests of treatments in health care [on-line]. James Lind Initiative, the Royal College of Physicians of Edinburgh and Minervation Ltd. [dostęp 2019-11-29].
  129. Randall Noon: Introduction to Forensic Engineering. CRC Press, 1992. ISBN 0-8493-8102-9.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Słownik EBM
 • Society for Clinical Research Sites (SCRS)
 • International Clinical Research Center of St. Anne's University Hospital Brno (FNUSA-ICRC)
 • RD Badania Kliniczne; Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych
 • ECRAN Project: Żegluj z Jamesem Lindem!
 • Rozkład normalny, zwany też rozkładem Gaussa – jeden z najważniejszych rozkładów prawdopodobieństwa. Odgrywa ważną rolę w statystycznym opisie zagadnień przyrodniczych, przemysłowych, medycznych, społecznych itp. Wykres funkcji prawdopodobieństwa tego rozkładu jest krzywą dzwonową.Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) – wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy określonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy, przez jego okres aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia, oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń. Definicja znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Objaw (stgr. σύμπτωμα - symptoma) lub symptom – zaobserwowana własność stanu pacjenta poddająca się ocenie lekarskiej stanowiąc podstawę do wnioskowania o czynnościach ustroju, jego narządów i tkanek zarówno w stanie zdrowia, jak i choroby.
  Przedział ufności jest podstawowym narzędziem estymacji przedziałowej. Pojęcie to zostało wprowadzone do statystyki przez polsko-amerykańskiego matematyka Jerzego Spławę-Neymana.
  Światowa Organizacja Zdrowia w swej konstytucji z 1946 roku określiła zdrowie jako „stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa". W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy.
  PubMed – angielskojęzyczna internetowa baza danych obejmująca artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych. Została założona w 1996 roku przez National Center for Biotechnology Information (NCBI), będący częścią National Library of Medicine, wchodzącego w skład National Institutes of Health.
  Selman Abraham Waksman (ur. 22 lipca 1888 – zm. 16 sierpnia 1973), mikrobiolog pochodzenia żydowskiego, urodzony w Rosji. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny z medycyny w 1952.
  Szczepionka – preparat pochodzenia biologicznego, zawierający antygen, który stymuluje układ odpornościowy organizmu do rozpoznawania go jako obcy, niszczenia i utworzenia pamięci poszczepiennej. Dzięki tej pamięci, w przypadku kolejnego kontaktu z antygenem (infekcji), odpowiedź immunologiczna wykształca się szybciej i jest silniej wyrażona (odporność wtórna), co ma uniemożliwić naturalny przebieg choroby, wraz z wykształceniem się typowych dla niej objawów klinicznych. W skład szczepionki może wchodzić żywy, o osłabionej zjadliwości (atenuowany) lub zabity drobnoustrój, a także inne fragmenty jego struktury czy metabolity. Szczepionka może być skierowana przeciwko jednemu czynnikowi chorobotwórczemu (szczepionka monowalentna) lub skojarzona przeciwko kilku czynnikom jednocześnie (poliwalentna).
  Racjonalizm (łac. ratio – rozum; rationalis – rozumny, rozsądny) – filozoficzne podejście w epistemologii zakładające możliwość dotarcia do prawdy z użyciem samego rozumu z pominięciem doświadczenia, poprzez stworzenie systemu opartego na aksjomatach, z których poprzez dedukcję można wywieść całość wiedzy. Racjonalizm w nowożytnej filozofii wywodzi się od Kartezjusza. W anglosaskiej tradycji filozoficznej bywa nazywany racjonalizmem kontynentalnym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.224 sek.